bán nhà 95 CHÙA QUỲNH, 43M – Ô TÔ ĐỖ CỬA – 15M ÔTÔ TRÁNH – NHÀ ĐẸP Ở LUÔN – VĂN PHÒNG – KINH DOANH ONLINE SIÊU ĐỈNH hơn 5 tỷ

Nhà 95 Chùa Quỳnh, Hai Bà Trưng, Hà Nội, thông Hồng Mai, Ngõ Quỳnh, Thanh Nhàn, Bạch Mai, Kim Ngưu, Minh Khai, Ngõ Hòa Bình 7,

dbqP5MtFvwR3KfgrY7F5e2z6VYrIq6XAzw7dXuMv Ag4Yh WE9uQF3vA1wnd8RT0gq8xwSWBLSg4nbBS9oNhnZ6uGKmDU4Hl 9ahAClfDefiE81HNfjWP gYrvr9Z6906lsdd4KM52MsE3g5DYsWBvQctKkT3AYYw pKSLClyLT2q WE1yM5bwf lNm5D7L74xZeDE73TdmFyFravtJfsSHL eSV54UXtRi7SCLf bvGO84B9GrZ MCfxvVtlw1YCM1t1DJiygP6XBCNAMiTDzkHLqUlNUfAwNiT5PScOJIwxqOaDKUmdooBjZuN8kwC5mcXUcADZP3ZMZMOaIws0XP2NJI45o3d7 sCqH2DI 9LrNIr5lnxVYr59AcTv78 Pep9JFImwaTWCXTpkfZPJdhyS KJVxfONj12J2miQOF4sw34 cJT4zHTPNszsDrDayvH9QoaFz4rXQrX5SNoL7evXcly MuyPUOnv7FGLu1a0HX67jJVOV7CAd0O2sGnhvUg1SxXK3Oupz P5N VJO49H2xy0VBUGoU5almNLlJK7uAPgoZAZVYEI6tB6vEdtxOr25mkDCtLk wmMJ3XnUa8VXt51esW07pLRK0GJjvEPZSzawiw fknw6xRxvdigNwPFIpiA7baTE09O 6XaN1vVxsI sL26NRvU0prl0gvwvh 2rFEQaDamgbwba1eOV9DyGBG16Ncfw2 pglkGUJgm89qHUDv6Y8PN0CQDoADrgZfyG55W6juSMK27RR1nwCzkzUoiGUxm PPD2bLR2r7ETg7WyqY5Ads0A20rApkSvgeQ6mDKELfbztZuf6HuwAgmApXWvOuwPq36n8WRM4R4m4XgnGxpXdjpibmI04YoPNSEGHKUzUyfseXtu5iutQN9sGVbBa1tg=w2400 no tmp
bán nhà 95 CHÙA QUỲNH, 43M - Ô TÔ ĐỖ CỬA - 15M ÔTÔ TRÁNH - NHÀ ĐẸP Ở LUÔN - VĂN PHÒNG - KINH DOANH ONLINE SIÊU ĐỈNH hơn 5 tỷ 38
AM JKLVjhvTl0Sr1LG3maA6UP6NBtEpswHrQypUAWFKp8Kdw9yIQ 9WAT5tHT79CCKbR0lZ V17ww nC8X2OPMDNR5gpPlcnBxhwnc9cAehkadjWIc O awKf8wpLkqsuepL1PyaJvTVSD2kK4unn1 dWtJ=w2400 no tmp
bán nhà 95 CHÙA QUỲNH, 43M - Ô TÔ ĐỖ CỬA - 15M ÔTÔ TRÁNH - NHÀ ĐẸP Ở LUÔN - VĂN PHÒNG - KINH DOANH ONLINE SIÊU ĐỈNH hơn 5 tỷ 39
AM JKLW1l40hehjuXGl2OyJrZXsJNbPYCk9R6gmsPXlGJ26x5rGmxR9SiGKNyfgG3rzhKm85CxndEgOJngrCWiUATdpBxTEnqmditiSo1RfYcKfl1djYGhuNCiaRkmUxqyzwrIFvRsvXFLMf 6isHtGJiIjo=w2400 no tmp
bán nhà 95 CHÙA QUỲNH, 43M - Ô TÔ ĐỖ CỬA - 15M ÔTÔ TRÁNH - NHÀ ĐẸP Ở LUÔN - VĂN PHÒNG - KINH DOANH ONLINE SIÊU ĐỈNH hơn 5 tỷ 40
AM JKLXADwZuvuTV9QblGYh5H3rFIocQBkgRkqyLuDW7Q4P9kWxwuhPBa5d7bUqtZI6CKy1UcR8PRL3JtLj6UuAg9IKqUfnhf KgsIvxD7uOrlIDRL5TJyb 1orQXlyiZKbThfmyLt9fMdZfqR01W6VqkNrp=w2400 no tmp
bán nhà 95 CHÙA QUỲNH, 43M - Ô TÔ ĐỖ CỬA - 15M ÔTÔ TRÁNH - NHÀ ĐẸP Ở LUÔN - VĂN PHÒNG - KINH DOANH ONLINE SIÊU ĐỈNH hơn 5 tỷ 41
AM JKLVJzlfgAy XdwkyA woqKnfz dKdSo9HXtycN0Y mCSveKnnMm2lBPnl1wbF5AWk9aYSuHOSQqyHNynRly3ZEJ eqyCxwwEzr u5oTEv0cweaGHCm3gWeHk0o3 6qFOZrMzxP46eMAglE JsYnNIbd=w2400 no tmp
bán nhà 95 CHÙA QUỲNH, 43M - Ô TÔ ĐỖ CỬA - 15M ÔTÔ TRÁNH - NHÀ ĐẸP Ở LUÔN - VĂN PHÒNG - KINH DOANH ONLINE SIÊU ĐỈNH hơn 5 tỷ 42
AM JKLWavzLj6AH2pn pS uyI34 cDBOzWkRp7T4eUEBY6ytTnjUzV7b AnQAVaYpnsufq1vHzvYqNUfyRqt2Rq9WoNRNGCwNBUw60DW6gagG cvTDmVsZqxhI8L uwej7zzRbU7y6dt Or3NNBXCg Vbe7=w2400 no tmp
bán nhà 95 CHÙA QUỲNH, 43M - Ô TÔ ĐỖ CỬA - 15M ÔTÔ TRÁNH - NHÀ ĐẸP Ở LUÔN - VĂN PHÒNG - KINH DOANH ONLINE SIÊU ĐỈNH hơn 5 tỷ 43
AM JKLUpSToeBgQqXl9QnQevwQYD7 rbpnHQpkLofWz APl5uXaFgX d6ViascRlYYsTsTWhKsT9Ktjkb1jQZGbGWeFtSuBaTnEhVn54 nY261ite7fwLBShgf mg9zmRH8OtEZvku6XdQMBJSOhZCRogrWT=w2400 no tmp
bán nhà 95 CHÙA QUỲNH, 43M - Ô TÔ ĐỖ CỬA - 15M ÔTÔ TRÁNH - NHÀ ĐẸP Ở LUÔN - VĂN PHÒNG - KINH DOANH ONLINE SIÊU ĐỈNH hơn 5 tỷ 44
AM JKLVJKXKZe6To8l179N 8KfJl2otN IhmrP Y6r0doG11N8GCQV33xFX26OLeAUYi0NjvRmtxkDSmeIHTt0hfX yYg6OM1pEr7fvaEMVXPGUtXeaQDer5uN6pqCQUEGMwHG2GSlgNG7DmGvUsYhi1YxpW=w2400 no tmp
bán nhà 95 CHÙA QUỲNH, 43M - Ô TÔ ĐỖ CỬA - 15M ÔTÔ TRÁNH - NHÀ ĐẸP Ở LUÔN - VĂN PHÒNG - KINH DOANH ONLINE SIÊU ĐỈNH hơn 5 tỷ 45
AM JKLVzu7UBgF8qOv9NrJleTBWxP1Ed n6G SSDmwBOdSQfVE XSyGydveKTm5VfV U0hJTVu I0H5sW1L0bSROgmu53ueuOdyOMlPvxeuLQ3uTIJf F4YELpdCuqIFH3 uHxT4tscpUh5TCFBbuoLKHpEC=w2400 no tmp
bán nhà 95 CHÙA QUỲNH, 43M - Ô TÔ ĐỖ CỬA - 15M ÔTÔ TRÁNH - NHÀ ĐẸP Ở LUÔN - VĂN PHÒNG - KINH DOANH ONLINE SIÊU ĐỈNH hơn 5 tỷ 46
AM JKLX0XJ1Wg0x2zyFiUTgdyThmS2IKILFN3ug2VoD1l dwSm7dEdiO 6ukG9fVH 0hR2tt5dAvxSlw IC8wlj NvYhQRviBZY5RU WzugvzeymT8x3FX1WbB1Jbi8seWdpq76AMucwVZyOPPUd FGTv4t=w2400 no tmp
bán nhà 95 CHÙA QUỲNH, 43M - Ô TÔ ĐỖ CỬA - 15M ÔTÔ TRÁNH - NHÀ ĐẸP Ở LUÔN - VĂN PHÒNG - KINH DOANH ONLINE SIÊU ĐỈNH hơn 5 tỷ 47
AM JKLWRz1k vKQdrHm03OYOgJ5sa 7tP1remRBrW8baVFDTXuhL3BBGZ3dFyzyNX tejvp1I5Nu eJfQjp XgSnq3k4eEM4JJLt5oTKDyfE5V8BL2zh67Xt5kBRf1cACamfjcowR4Epdrr2H9uU6ywI2ULs=w2400 no tmp
bán nhà 95 CHÙA QUỲNH, 43M - Ô TÔ ĐỖ CỬA - 15M ÔTÔ TRÁNH - NHÀ ĐẸP Ở LUÔN - VĂN PHÒNG - KINH DOANH ONLINE SIÊU ĐỈNH hơn 5 tỷ 48

Điều tạo nên sự khác biệt của nhà 95 Chùa Quỳnh so với các nhà bên cạnh ?

+ Phố Chùa Quỳnh mới mở rất đẹp, nhà nằm ngay đầu ngõ ô tô đỗ cửa, cách mặt phố 15m.
+ Nhà chủ tự xây chắc chắn vài năm vẫn rất mới và hiện đại, khách mua chỉ việc về ở luôn.

Thông số, công năng sử dụng của từng tầng, và giá nhà mặt ngõ Chùa Quỳnh đang bán ?

nhà 43m 5 tầng 4m mặt tiền, 6.9 tỷ có thương lượng.
+ Thiết kế 5 tầng hiện đại.
– Tầng 1: Khách, bếp, vệ sinh.
– Tầng 2, 3, 4: Mỗi tầng 2 phòng ngủ, vệ sinh.
– Tầng 5 : phòng thờ, sân phơi.
💥Sổ đỏ đẹp cất két, giao dịch ngay.
– gọi ngay 08586.12698 cập nhật giá mới nhất hiện nay và xem nhà, gặp trực tiếp chủ nhà thương lượng về giá.
– Kết bạn Zalo với lanhducminh https://zalo.me/lanhducminh xem các căn xung quanh khu vực Chùa Quỳnh

Ngoài nhà 95 Chùa Quỳnh thì lanhducminh còn các nhà ở gần đó như nhà mặt phố chùa quỳnh, đất chùa quỳnh

11B.501 43 5 4 6.9

4.6/5 - (7 bình chọn)

Bình luận ngay

.