bán nhà mặt đường GIÁP NHỊ, 60m – MẶT PHỐ – LÔ GÓC 2 THOÁNG – KINH DOANH SẦM UẤT – THANG MÁY XỊN SÒ hơn 10 tỷ

Nhà mặt đường Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Gara Ô TÔ, tháng máy nhập khẩu, Vuông vắn, nằm giữa Trương Định, Giải Phóng, Thịnh Liệt, Bờ Sông Sét

AL9nZEWL59fA4FzAnzGMEewRgG6boHUkR8aTfVtLQiNB y5TgKWAbtoXZukw5u2aLt3bgXRs4m84MAWrGgkYPu0ZxoduZNgNoskYDA0CjYHDRWhmbUoHNBHuy qoBpnf3TUxdSHkvZfWBvnlJWB9BprnFRWd=w2400 no tmp
bán nhà mặt đường GIÁP NHỊ, 60m - MẶT PHỐ - LÔ GÓC 2 THOÁNG - KINH DOANH SẦM UẤT - THANG MÁY XỊN SÒ hơn 10 tỷ 50
AL9nZEXXmxUVSQCvkjDI0pAGakSiOWhgtyb Q33wccQA8Wvj9wtwjYkfIrzvpnv1ZvdCCBwRVSpqPyJnfM0k EeR3OUzHbCI2M6zzNiKCsAZumXmgNv6dqxh5iAuqvVXL7G4fhqITv0b6ikC3e110mYdEL4e=w2400 no tmp
bán nhà mặt đường GIÁP NHỊ, 60m - MẶT PHỐ - LÔ GÓC 2 THOÁNG - KINH DOANH SẦM UẤT - THANG MÁY XỊN SÒ hơn 10 tỷ 51
AL9nZEUKbyo0N1ESasa1nzWewF9F7P4ur7 niI4YrmTszSbEM8aiwE04f7QPPhJPMQCoEX 4fvF630C3CH i9HR5GjfpNPfuOaPUY mYt8V1QgfccfRRCNK2DjVFLQAKXHshEq4Da9lk8o6erQXcxzbUY71K=w2400 no tmp
bán nhà mặt đường GIÁP NHỊ, 60m - MẶT PHỐ - LÔ GÓC 2 THOÁNG - KINH DOANH SẦM UẤT - THANG MÁY XỊN SÒ hơn 10 tỷ 52
AL9nZEWk7PSqYdiKoE7FnpFPvq3hP4IK39aR3BVc8a1Iz4UOgSoR9g2vBjpJnth g4ewlQupBRxK3EQ6x4JBO2A hwuvELwWr8LEoPIxwPubrTJc9THLNxE54mOA4l2UGaNMfUwgqjiETR0mY98uTuPTDqJP=w2400 no tmp
bán nhà mặt đường GIÁP NHỊ, 60m - MẶT PHỐ - LÔ GÓC 2 THOÁNG - KINH DOANH SẦM UẤT - THANG MÁY XỊN SÒ hơn 10 tỷ 53
AL9nZEWNLDuaT3aEF0Cwu2zPMHE9WeBLcwePX ukdksSHfx5L7G2OCXUeGVwoSPFM9hT67lWndSOS9XJYWVObKUv T3hL49yTjKm5umgt53lEbPhVHL65ry7nu6Fm4 MZbO8kU Gkc7AwRoT9yB5nygIgIBH=w2400 no tmp
bán nhà mặt đường GIÁP NHỊ, 60m - MẶT PHỐ - LÔ GÓC 2 THOÁNG - KINH DOANH SẦM UẤT - THANG MÁY XỊN SÒ hơn 10 tỷ 54
AL9nZEWOmbGYqJnGGvbXSRHaz cZ UfLgueqPlc9OJy4mNmWUp9iV3piKjYF7aKdg0ANkzL6rKwCy7yD1lHtVyS e7uOxc136evWiTc0VVWRA62fAexfD3I1QyMQDDFRNefUKNjy23x8odV HGCVjKYE97h=w2400 no tmp
bán nhà mặt đường GIÁP NHỊ, 60m - MẶT PHỐ - LÔ GÓC 2 THOÁNG - KINH DOANH SẦM UẤT - THANG MÁY XỊN SÒ hơn 10 tỷ 55
AL9nZEWkG556C5d6Y3Le2RBbsoPJ 3yMeDkR95w m5qbd0IzGq9 H6g0xqpYXi77nnLzJBCKv3xuy43DkSEIGrg9w9IPpjIhM4x qTxN547w8z ulL3 y5EJrTIn7pIL4owN1ueDjb2pEc8xCc02NCm1BOMw=w2400 no tmp
bán nhà mặt đường GIÁP NHỊ, 60m - MẶT PHỐ - LÔ GÓC 2 THOÁNG - KINH DOANH SẦM UẤT - THANG MÁY XỊN SÒ hơn 10 tỷ 56
AL9nZEVu4mdJEGXA q3DWOZrhdyDrqw IWmL O LBjMpdPthcctUIaqU5NolktupGJ rITiy66Z31wRMBEzUgPkKpUkEceIeL46SD90Vwpr0t8uVxC1Zfs4AobdV6JXexOpHk0sOnWjYErs0yiV45c1A2sjI=w2400 no tmp
bán nhà mặt đường GIÁP NHỊ, 60m - MẶT PHỐ - LÔ GÓC 2 THOÁNG - KINH DOANH SẦM UẤT - THANG MÁY XỊN SÒ hơn 10 tỷ 57
AL9nZEWzmsCYNzG1hmSTAMH5OaRmxYMUV7kdvUcZf6NQRaA5vDImkjoL8bb9K bxSChlJawKUv or VkLU9KfTssfLmMzBFtmNbhu2XZSBRTXGqrRMFpp oXiSXGF91DnTab6Zx6yfbtrSke Wemx9JkuRJ=w2400 no tmp
bán nhà mặt đường GIÁP NHỊ, 60m - MẶT PHỐ - LÔ GÓC 2 THOÁNG - KINH DOANH SẦM UẤT - THANG MÁY XỊN SÒ hơn 10 tỷ 58
AL9nZEVkEmLszL7hFIKIjhtYLGV2U7pNfX7P6GBgXVH9iMdl3Fp4oH4c3m2pSemen4JJwCATmydZNFZmJiaKJ3t0FMgFzFDP GCNCWS7HauDLgZKeYrV8OHo tzrY4xItuW5y6DfFyzzrWjMAZK4EvqiEYV4=w2400 no tmp
bán nhà mặt đường GIÁP NHỊ, 60m - MẶT PHỐ - LÔ GÓC 2 THOÁNG - KINH DOANH SẦM UẤT - THANG MÁY XỊN SÒ hơn 10 tỷ 59
AL9nZEWe8i8Z0c3nvICGZKBRkj0gukBw9 BYYeuZ5hhGqe8WDu1AE30v4MK1mIL6gzPFWCjzueTPpR59ZeFQCC9d9cMZPkOn1rRGQZnMhmDywdPB LaO1TCPu3oE9fIIxrZsnK yoA 3iQ4MGddBBgxNFdS2=w2400 no tmp
bán nhà mặt đường GIÁP NHỊ, 60m - MẶT PHỐ - LÔ GÓC 2 THOÁNG - KINH DOANH SẦM UẤT - THANG MÁY XỊN SÒ hơn 10 tỷ 60
AL9nZEUCsd5Yr o175SbdwJd39DRnQqJdeSdMx2AX8v3NseAVhELiPIaTnjzkM8hRMU46QG8aEZV2kRj4ZM6jCqlhpsm8jB5poNAEXMyUmuHq3BmpXQ3dEJNg4af8 tjr H8R82ICXtd Q74DkHenSTtQ0Bl=w2400 no tmp
bán nhà mặt đường GIÁP NHỊ, 60m - MẶT PHỐ - LÔ GÓC 2 THOÁNG - KINH DOANH SẦM UẤT - THANG MÁY XỊN SÒ hơn 10 tỷ 61
AL9nZEWnZs9rIdVoJm9k4lzKWXkcon6TZymFCXDSpHzdDw4ZVbg3lxpacBUtsZy2ZxVj2MkiN gEv1NFdCAbq 7QxVnbJ pm1w I8tY2HDMiI5jU3HyQCsDCv JRHP UnCfur3z0hcOdY9sdNmN8EzhEvOD2=w2400 no tmp
bán nhà mặt đường GIÁP NHỊ, 60m - MẶT PHỐ - LÔ GÓC 2 THOÁNG - KINH DOANH SẦM UẤT - THANG MÁY XỊN SÒ hơn 10 tỷ 62
AL9nZEVvyVXVo3aAVi0s6GoidpNy50GIL9kmXpZVq YCi1FSSQCvRLBgyD6UhMnxZFrLbBEwjtXlKZZJ70m 7iEh8EvpgcrFnGzOUFwrRyWiAOpd8TalUlqaBc00ROTngyP syOQJCLlIJ6sFYsARvbEF63=w2400 no tmp
bán nhà mặt đường GIÁP NHỊ, 60m - MẶT PHỐ - LÔ GÓC 2 THOÁNG - KINH DOANH SẦM UẤT - THANG MÁY XỊN SÒ hơn 10 tỷ 63
AL9nZEXWZoYkyY24xgE3VQwOfN BUbiHS0cmLVE2x1FtRHG6KTQIaHO1T25Izdqdi4rzSZtCa7MUa87PjgYU mPEdpYARDWkOeH1alj2ZeroCSpmoU5to 9LCKR8w8yOg5zROVesKQ6WuhFSdtQ7BRELuMEz=w2400 no tmp
bán nhà mặt đường GIÁP NHỊ, 60m - MẶT PHỐ - LÔ GÓC 2 THOÁNG - KINH DOANH SẦM UẤT - THANG MÁY XỊN SÒ hơn 10 tỷ 64

Thông số, điểm mạnh của nhà này so với khu vực khác ?

nhà 60m, 6 tầng, 3.9m mặt tiền, 13 tỷ

Mô tả:
+ Mặt phố Giáp Nhị ít nhà bán, kinh doanh đa dạng, cách bên xe Giáp Bát chỉ vài bước chân, giao thông thuận tiện, tương lai xây dựng AEON Mall giá trị tăng cao.
+ Quy hoạch đã ổn định.
+ Thiết kế thông sàn.
+ Sổ đỏ vuông đẹp, giao dịch phút mốt.

Cách liên hệ để xem nhà mặt đường Giáp Nhị ?

– gọi ngay 08586.12698 xem nhà,
– Kết bạn Zalo với lanhducminh
https://zalo.me/lanhducminh xem các căn xung quanh khu vực Giáp Nhị

🆘 Lưu tin NGAY hoặc CHIA SẺ lên TRANG CÁ NHÂN, vì có lúc bạn sẽ cần !!!

Ngoài nhà mặt đường Giáp Nhị thì lanhducminh còn các nhà ở gần đó như nhà ngõ 93 Giáp Nhị, Nhà ngõ 88 Giáp Nhị, nhà ngõ 61 giáp nhị

-1.90119ABC 60 6 3.9 13 607734516654560/posts/1235970990497573/

4.6/5 - (11 bình chọn)

Bình luận ngay

.