CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 230 LẠC TRUNG, số 38 – 31m – Ô TÔ đỗ Cổng, ĐẸP long lanh – hơn 3 tỷ

Tôi cần bán nhà ngõ 230 Lạc Trung, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội. NHÀ KÍNH LẠC TRUNG Ô TÔ ĐỖ CỔNG – KINH DOANH NHỎ – TẶNG FULL NỘI THẤT ĐẸP ĐỘC LẠ – LÔ GÓC – HÀNG HIẾM!

AL9nZEWlUp0GBdars3A08J8taX7Swe1Mx25PPb zMPtlIGMO6mNIMJtAQubLHLxfK84KLnX3qR0VjTZ7bcFeDThwb9YPmpdGO8Qe8y55Zi2u1cbi9pgh10AsdEM t0XAHfI QplgUQiHTAKj9uLvBl3grwCH=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 230 LẠC TRUNG, số 38 - 31m - Ô TÔ đỗ Cổng, ĐẸP long lanh - hơn 3 tỷ 78
AL9nZEU6Ulzok9vEQ RXb2NA75T x6tFkqyFVndUaBIvdmQDwhXvkukASmTWVuXmwViWgS nGlkQkS0veAKpWXCwzDsQQ5qvZrW1ZH7nJPI8NSQ7xWY3aH amLUNgN8LxBQyNXqogedtuYdJgWOWXFSgrFUm=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 230 LẠC TRUNG, số 38 - 31m - Ô TÔ đỗ Cổng, ĐẸP long lanh - hơn 3 tỷ 79
AL9nZEXHicUeNHTFbqP34WSmOVdQMQYXArAztpXYzlxJ5gnu1fD1D9YY2PD nRjNsTC0WfDNSH7pRgHTwMNW67GGwRtRDgCGR3p 7jA J4xTsZvWoRR kkG9K65KL9EmFQtPtukkceo1FDimcejHnPxzY0H =w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 230 LẠC TRUNG, số 38 - 31m - Ô TÔ đỗ Cổng, ĐẸP long lanh - hơn 3 tỷ 80
AL9nZEUxkIwUVoo9N kYF Ws4sNoCwIqR3DAy3YvzkEYh1EBuwec p5XbrHQtmLR CR5dzfJwx6MHlw2nNhdmRD1auj l1 yw qs HAt8LdBCuiMUwPOdxHjsGbpGWalqsj3KueTui21OneqOeODA37gJ0RL=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 230 LẠC TRUNG, số 38 - 31m - Ô TÔ đỗ Cổng, ĐẸP long lanh - hơn 3 tỷ 81
AL9nZEUDfn5RATegA3K4OxJ8ceHgD7BIZNcpVdaEvLAfS0DmBgEepA1SO3RIHGABp2LzyQzOcgi2i7c9hfnrnUaTEGrrcYeaJoZXCpcnxEaKBPKNJrA8Ba3dq8 2iRwUmcaqv6lEt31vL gfBT2p1rpdRYWK=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 230 LẠC TRUNG, số 38 - 31m - Ô TÔ đỗ Cổng, ĐẸP long lanh - hơn 3 tỷ 82
AL9nZEX2ePQswWaozpmvqmP9q2LIvlTjBSa8a2gRAPz9VSBgWghPO4xYrrkqAac EMtG47vO7lxaubZduVfWA29MncjBqSSfzdfgQv8JLpt0irp248yaCqBVMuRd9wDYikSS Z9O9E ZemQj sbv9sEmWrVf=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 230 LẠC TRUNG, số 38 - 31m - Ô TÔ đỗ Cổng, ĐẸP long lanh - hơn 3 tỷ 83
AL9nZEWKkmyALVPvqAIE5aE9JI50a8hkmZQf0xJmpO0EE9vqR2ZjPCgiUbZdr ShstXRTKAeeOFOopVBym12ohzx10tqBj6oMY8LHy23haIYGV9LyMhQpQ8HHZjyyDDJP5Kygp7i41Np gjPmcZDJQnj5QtT=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 230 LẠC TRUNG, số 38 - 31m - Ô TÔ đỗ Cổng, ĐẸP long lanh - hơn 3 tỷ 84
AL9nZEX9DitJh27vzdKxNhtjYPKE 2gOzFrV3A4vWBCJepCf6pM6SBjhGIJSrsxN6 BMwZH8WMxxipK2pFTOuKgy6rtlHRfI5GaVmqlC7Tau9zO2XTF3XB2CEt9IeIjYaXc0qz1GfylLSxhgRku6C chkfYr=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 230 LẠC TRUNG, số 38 - 31m - Ô TÔ đỗ Cổng, ĐẸP long lanh - hơn 3 tỷ 85
AL9nZEWnqOyW5Xv96A5B1b5taqcgwSR4Rap5QXM0bOwQnJ Ppamzk dEvlMvKqE86y682YEkRjEvEw7ZxnauTpIpgZpNITNajp neVSqS5iR jgiE9ovYlriG1vxcY3GwZJxzDkFpU8YJWQhNjZGGTXj6Jgo=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 230 LẠC TRUNG, số 38 - 31m - Ô TÔ đỗ Cổng, ĐẸP long lanh - hơn 3 tỷ 86
AL9nZEUy6Y1CDVs TXS3CyAasGDBVkVPpGQvrbXf0SrKAa81YxS6bFXyaEhW5QMxbF9sHX dyN1DBNy15NnaEBgBjQzWAJDXU bL8VSZN3d maP7ElxiNfQly33f8fYDq Nyp2BadlNKndHfwmB4DQfPVebr=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 230 LẠC TRUNG, số 38 - 31m - Ô TÔ đỗ Cổng, ĐẸP long lanh - hơn 3 tỷ 87
AL9nZEX nOyuKUx4NVwBmqVTtDMZkaTdNN78aKeGeu0pXPRIVWhbTL9B uiuQBand43G7vQsW67lFLUsOhzlH7EfGF9QONrHKsM7V2lxTiBWwRpMb4sHXmdCuh3Tzt4nZgK0GbApchd90eHK7O9hpc7SDluu=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 230 LẠC TRUNG, số 38 - 31m - Ô TÔ đỗ Cổng, ĐẸP long lanh - hơn 3 tỷ 88
AL9nZEUiIxIDkbdLyJjT5OqCGSVABtVh8 3GoJsVJuCESnPBVqIL3TONNoWQStf9DEq1vIN1M0394syTp03WchGjMaOKTf3d13ERLnWk4TLiReFlZe4znOIYMPw5KbBAaBxen3UZZ2pf352LUxZ6KCeK8mp0=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 230 LẠC TRUNG, số 38 - 31m - Ô TÔ đỗ Cổng, ĐẸP long lanh - hơn 3 tỷ 89
AL9nZEWmpjEnubvb9CmSv3KjCHBfTI7uoHGv JutUryc4qRbmXoUsnX01ehg0TL2FrBbNkB2ioJYqKBVRI4JppNUrsTeJ rWWorC2Y RCEPSRBthBvO6a19ebHYc4waYIMvDrFSbjp2acDqp TSEL37niyAI=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 230 LẠC TRUNG, số 38 - 31m - Ô TÔ đỗ Cổng, ĐẸP long lanh - hơn 3 tỷ 90
AL9nZEUq4Ft1fpUly JWYP JL9K4NbcoPAdBzheftRUDPYprj7iO2vVyH fzv6Gf1KWqca Bhsb5JA tWsJwXcGwgRinInAo9NnuRWeaUu32OFxd7MFe HLx 1 Zo636NZmkuN4PSYSCrL Q212 gOCm3N2K=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 230 LẠC TRUNG, số 38 - 31m - Ô TÔ đỗ Cổng, ĐẸP long lanh - hơn 3 tỷ 91
AL9nZEVHWUWRb6 1dfJPXVFtLk7gEj4gxXWh3CsuQbRpI3xBc6Gb5oaYty3b XoHa1k EPznoco Oegn4DDCUSB6kDB0oxUGt1xz OMujLjFvA J8pJfhIUziyoRHVAcRtfkq GNpplmofmopjGHzO5zYfa=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 230 LẠC TRUNG, số 38 - 31m - Ô TÔ đỗ Cổng, ĐẸP long lanh - hơn 3 tỷ 92
AL9nZEVmvAgG sis2PkUhN3QLuLaC4h3ECeVrr1lE3iG3eYTbO2 4fRVBFMP5Z7iPRn4joLgo6t5jTnEfP0hdJEoddDcTpAl2Liq8HgURJjwADrFADVoGA7W8o2CpqOrk1jIL 9NoAt rLO7pByTQ QG2tpS=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 230 LẠC TRUNG, số 38 - 31m - Ô TÔ đỗ Cổng, ĐẸP long lanh - hơn 3 tỷ 93
AL9nZEU OMnqg f5KVFbhbgqgfxTT7DVLcfDfnCwcw8vIkTVoRIHUl1V2wUALMHWQ5 XDLi4Mf80NBinlamYfngo76lCTLL rzbj4DiTH0b93rQm5 dGN4n2u1egI55Hj fuyT jLZ2JwseZDoUDj bu0Te=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 230 LẠC TRUNG, số 38 - 31m - Ô TÔ đỗ Cổng, ĐẸP long lanh - hơn 3 tỷ 94
AL9nZEWjNUlsORZX8rLNbL5faJ0KbWAy7ISQpQ5xWVAqUtu4zTxf4DFUOl4ZfPMkXqYO1X9jl94KXJiYog1ai QKeelwfhXRu6ugJKDVepyZ82aTIHE iuk 60mE4qk9oJTlSt3d18ipNCbjO5a9jefHH6Mi=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 230 LẠC TRUNG, số 38 - 31m - Ô TÔ đỗ Cổng, ĐẸP long lanh - hơn 3 tỷ 95
AL9nZEVR2EiNgcJCFbniwmfpzfqdmjZmiZmEC chDhhGcvM2mzck8C6UcZg4deKEZSjbMkPKHPncKOSMS8Avo5egwNiMvCiiv19B J6k oOk7oE908uOyzn5O01N9Ap IGpCFkYG9IcZbZlQ22ONADrM1R9V=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 230 LẠC TRUNG, số 38 - 31m - Ô TÔ đỗ Cổng, ĐẸP long lanh - hơn 3 tỷ 96
AL9nZEU W7ZuZW0YkXMIMJIonhcd3Rq8b46zCU47dC6yoXtxp2ZiOjzGwyRVbfR0RyJYs4Ggzf9vU Pnqv2e 0IpKzEIvlGzIqEJ4j0 zFNBlCHss7IWyzhaKn0QH9Kpq4qJ7MaIrYTJM34ZWHenOD5GwkBg=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 230 LẠC TRUNG, số 38 - 31m - Ô TÔ đỗ Cổng, ĐẸP long lanh - hơn 3 tỷ 97
AL9nZEX5Qj4pOd9ZD4otdhle8u2k4hKBw6HWnAt4BX7hcMrnJ1mEJm8sDHu s8HWfrVAc9QvSFWwbCCytDElRLZg zzrMdIMLHRS2HI lL4j5hkqr3lj D7bxDOpq 3 6VV NIhuHPUDoxfF9chhtFkhYbMz=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 230 LẠC TRUNG, số 38 - 31m - Ô TÔ đỗ Cổng, ĐẸP long lanh - hơn 3 tỷ 98
AL9nZEVHlVe0Y6LF8MUewDWplvzBz4dOzgPlDcBctfk3T96OA PjAgTcPAZF6LtABn9goIcOIvl2r9SbpNZRUKq7H9L5Zj9BfTOQ2sXlUnO5Y7i0DThhdcj42d SdmFXJmmEEe7gK60 o2cnt6GwhyCgRv7=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 230 LẠC TRUNG, số 38 - 31m - Ô TÔ đỗ Cổng, ĐẸP long lanh - hơn 3 tỷ 99
AL9nZEVV6qOAMi9iwMCxCw O69t6qYqXVv qhrzKtWxPt9XfXmQ7lpkWwkgTiVNUuvU699AlddB1c3idS6iULhqow2lvyxDYYWgSdMbV KmQRB1Fv oBwlfRnX3YINuuUay lqj2iTUMctHpxzxuxPB6 xjg=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 230 LẠC TRUNG, số 38 - 31m - Ô TÔ đỗ Cổng, ĐẸP long lanh - hơn 3 tỷ 100
AL9nZEVMoOyGEaoAT3pzBvcSB4kExWRxfa5EOyc PXWFpe1dbCBvqysAAawL 6Mes3H2CWGuXe3vw J9L2NzZ758hfLB5p4XKf JhD4uwFOwW5ECwIe3jF3JS6DQ91q4fMcB7CwhjGPEO jhs xqsBrq xK=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 230 LẠC TRUNG, số 38 - 31m - Ô TÔ đỗ Cổng, ĐẸP long lanh - hơn 3 tỷ 101
AL9nZEUkywXI301wcawuiutcmjqKCTLnehQXb9SHlejyLy KFRHAeBTa5Agapfr6mzD79KIfkYrvHqFRPGk5lBu7vQ7eLZFPcZqVGJ AyzkM5hAsghv5dBBMTBLIQOofiEjuOdwkA78s4lVvPf9uv2J0ly3 =w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 230 LẠC TRUNG, số 38 - 31m - Ô TÔ đỗ Cổng, ĐẸP long lanh - hơn 3 tỷ 102

Mô tả chi tiết nhà ngõ 230 Lạc Trung, số 38 ?

+ Nhà VIP thiết kế 3 ngủ thừa công năng. Nội thất 5 sao đẹp lung linh như phim Hàn Quốc tặng tất tần tật cho khách.
+ Sau 1 ngày làm việc vất vả, gia đình về nhà bước vào 1 không gian lãng mạn, chill hơn “trói em bằng cà vạt, penthouse trên Đà Lạt”, tái tạo năng lượng gốc để kiếm tiền ngày càng nhiều hơn!
+ Tọa lạc tại vị trí trung tâm quận Hai Bà Trưng, thông ra Trần Khát Chân, Minh Khai, Kim Ngưu.
Tiện ích bạt ngàn: 3 bước ra bãi gửi xe ô tô, siêu thị lớn, công an phường, trung tâm gym, thêm vài phút đi xe ra đến Times City, Park Hill đỉnh dân trí.
+ Lô góc đẹp sáng choang.
Hàng xóm đối diện là đất lấn chiếm nên ko được xây, nhà mình 2 thoáng vĩnh viễn
+ Tương lai nội đô cấm xe máy, những căn sát ô tô như này rất nhiều khách săn tìm
+ Sổ đỏ chính chủ, giao dịch ngay.
+ ẢNH THẬT 100%

Thông số, cách liên hệ xem nhà 230 Lạc Trung ?

nhà 38, ngõ 230 Lạc Trung , 31m, 3 tầng, 4.5m mặt tiền, 3.65 tỷ
– gọi ngay 08586.12698 cập nhật giá mới nhất hiện nay và xem nhà, thương lượng về giá.
– Kết bạn Zalo với lanhducminh
https://zalo.me/lanhducminh xem các căn xung quanh khu vực Lê Đại Hành  
CHIA SẺ NGAY lên TRANG CÁ NHÂN để LƯU TIN !!!

467994924094482/posts/966343497592953/

4.4/5 - (20 bình chọn)

Bình luận ngay

.