CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 158 TÂN MAI, gần 50m – GARA Ô TÔ, Thang máy – đẹp LONG LANH hơn 10 tỷ

nhà mình bán gần ngõ 158 Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. GARA Ô TÔ – 7 TẦNG THANG MÁY – NỘI THẤT LUNG LINH, VỊ TRÍ ĐẸP TUYỆT VỜI.

AL9nZEVB39I3yJxkyCJdCuvWtBhi8gGO9Q SWPg TUgoq1mIDXIDM61 Xp9hMurXXtYhiv2WwdMMrGsWFwl x5BSaaOd6UnDe171S3tmIAB9 pViU53lrhVDo6Nhvg79Pv6Lm3HU3iAsiZkc2nQ8QlV1ImhV=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 158 TÂN MAI, gần 50m - GARA Ô TÔ, Thang máy - đẹp LONG LANH hơn 10 tỷ 57
AL9nZEVcyrvXQZl9oYUtpux3zv9KfHPGllHhid qKisX9j41e1zy0gCABTqNvtCc4hx4ciDWCPxbE3wZzhiDoXHdkjig tIiFEOTI5GexyPrD9B9rDTBlBYLp6MKXQkZCHix1WAm9ab4bgbLBtrfHaFQAH79=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 158 TÂN MAI, gần 50m - GARA Ô TÔ, Thang máy - đẹp LONG LANH hơn 10 tỷ 58
AL9nZEVwpn7NR uj4qpyJyofSZz8fVafyrDVLo4aj5jkvSKH6pJhKLaYsA4dG5HafoRRb7hFIExNQ UGON0nqulLM3ynuQI2j2DSKC8jFZVzQBHVRjMFXJYM1n M4vfeYnqvX1ynlD00Wv6ltf0wVxzsyGt1=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 158 TÂN MAI, gần 50m - GARA Ô TÔ, Thang máy - đẹp LONG LANH hơn 10 tỷ 59
AL9nZEUebW74A9FAlGJOHhZh7OFVk97myc7HFup5pvncfQ koQymqMr1rI75R8M bwim2 KbZk0BrxVDInfyqKds5 3 NBTnPLwFapfmGxPdpI8RI8EXGAGZ3b Tme5LzF0CliGENlu7wZz EEFNbVVxlwbi=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 158 TÂN MAI, gần 50m - GARA Ô TÔ, Thang máy - đẹp LONG LANH hơn 10 tỷ 60
AL9nZEUwcf5j5UIBaC8GbUQV05MQOOy5nKxZO9uMnbTi80JQWbwOwLK4vh9lckzxfdVVZCgPUBJV7QOe3zi7c23w oNYzbN RwXZMP3glt3UNUGkD Zx KK9x NMygyRwFrKUe9HgjYUvdK1cgItvpYBJ86O=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 158 TÂN MAI, gần 50m - GARA Ô TÔ, Thang máy - đẹp LONG LANH hơn 10 tỷ 61
AL9nZEXP1QS1wcYVDKu 4bTGNo5Ns5oTnlgcMBmXruIUUm1JhTBwsjW6M2UksjXztZlt8KnDtMy6cEzIRTTct H8nOV25MXW AGdRzt7NQ3sG5ODMxBwnWJzrn1rzw3ZUgG2egD1mIzIsBvJX DZE8FxB av=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 158 TÂN MAI, gần 50m - GARA Ô TÔ, Thang máy - đẹp LONG LANH hơn 10 tỷ 62
AL9nZEW0JGke8StTg O2 unuOlK5L4fzbpQXU28xEwc3S 6r9Q28SNUt2FaoqM59mlUHh8TM7Jf 05pkIvuWnf0ZfYD1Ggp Xx 5QljA iX5OwWODrrCYKhHch9SbzaWzd84IXk7QjQq9OepH6017K fkTB=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 158 TÂN MAI, gần 50m - GARA Ô TÔ, Thang máy - đẹp LONG LANH hơn 10 tỷ 63
AL9nZEVPGQl9rqRlBSlgBxECbX eJTpMlPvo bEnIzJJke8IrNLQCac3lF97fUCpdEpewLDFdgdso01vPS3xRvFat7wSwaEttHXwpDhgLL3PaNf6rpYarKwICVqlmaE9M7R0QyrzpGD1Z Rus6iVm1xJomXf=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 158 TÂN MAI, gần 50m - GARA Ô TÔ, Thang máy - đẹp LONG LANH hơn 10 tỷ 64
AL9nZEWHL6GeARs3OUDDEzrXbL75BDeRnLpdPopEwlOn34FTJdOa C89BYCuFhp 4VvAMz0mbCN0Vfc1t27nBGTr hheCTxP8mVT32yQORV p eHVIEHaOs1zshgf DY18r1l1VUD49ovjJL2yGdyshhAiXX=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 158 TÂN MAI, gần 50m - GARA Ô TÔ, Thang máy - đẹp LONG LANH hơn 10 tỷ 65
AL9nZEU6LJ2RKDU4Ejo6Ri9LFLtHVZh8AVOHJn0uG2NPmWDW fVBjkhaW37NKc6QQ4GuFgYrh1y1LkA13fH7EYhaH7tdfOneMF5ELqQAKCf15Zi3jfth8gK6IX7xyLyG2PfDTo9UvXJGdZlhQqHMwjNFE4zF=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 158 TÂN MAI, gần 50m - GARA Ô TÔ, Thang máy - đẹp LONG LANH hơn 10 tỷ 66
AL9nZEV46iX9 nz6Fx2x9OQV4zHMbjFfJorv4JiQ6VJw6N4gEXxAZvI8ylOgEsJFggcs5tYUOmTwZBrZvAzxLFrwqqmM8O8JKkp ocQS cMWWmLN2z2niNYbY6rtPjfojzg4Z2MTQh7zr5HqIfwKzmcjcHaT=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 158 TÂN MAI, gần 50m - GARA Ô TÔ, Thang máy - đẹp LONG LANH hơn 10 tỷ 67
AL9nZEUyzjMdBc56WVhRKR5CtDbsZMRAUgFY6vxU2hb4EBpLK ZiYCgUKcVK0X84ZE1U1Lv3ZDF8BzG4NtzBAPzoOWEq3UxHQu4LjV Kam2rjFaXNErGtmdvyGpVBJdY9CvFeufcZIwC02h40w7cLYGN16rQ=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 158 TÂN MAI, gần 50m - GARA Ô TÔ, Thang máy - đẹp LONG LANH hơn 10 tỷ 68
AL9nZEVaiBiRMJvYvwrLeBMACvndJNzgJALQeth9BCvD732JD2 paNeMglUZW36D1r fFpKH7o76o 5U uUQ5BNCjCOxEAdGQgkYV9C4Ku5msApowf88Dou2yc3gupNcVU3osuPbJkLJkmpJaI3vfcfVb9ae=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 158 TÂN MAI, gần 50m - GARA Ô TÔ, Thang máy - đẹp LONG LANH hơn 10 tỷ 69
AL9nZEXxNvXBy8ESOo8Ygm6ay1B0B1Xr1XGcG1w1824FU090h41Oksk5aEHV8RNtxDRES6sbR 6fbUkACqjGYX4Xpv1rsQxPxG7Qp0Dm1PFAd2oCSUOHbUVIV8ziy1dDgTKxZTpTUyce6nNT1u7LSWvm1x4l=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 158 TÂN MAI, gần 50m - GARA Ô TÔ, Thang máy - đẹp LONG LANH hơn 10 tỷ 70
AL9nZEV3p4o0CSIZcC3eRoqvckHN10oPO1oiM3ciHju06nCb6fnKIssQxfePlvWkJh70fuyt75mwqYcc rdHWJeNF QARHnLcVUBI6MQ jD74wAULtjVxW5GEHZmg ufIEFhiVvAo8irCUa HigOh Byhww=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 158 TÂN MAI, gần 50m - GARA Ô TÔ, Thang máy - đẹp LONG LANH hơn 10 tỷ 71

AL9nZEXZ9F0XEEWo l77d2U8Rwg5uAk4 L7BuI2YFXBTtjV 8jPmzkyzryCqGVQK8LCPdvGuUcwF 6Q47IztGFYwJSAvD5EY5OObklkKEsYbKBTChl yZx1AhjgquPHamB0j308RYwT8KieKKyWWOgJytVAx=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 158 TÂN MAI, gần 50m - GARA Ô TÔ, Thang máy - đẹp LONG LANH hơn 10 tỷ 72
AL9nZEVQy3N5rFtnnl647 XDlG1SuAs eaEgp4bm QUal1nm59AjPXHfg36miYWBOjV95DNoWkzUE2a1YHSP2ruvYeithsYEp8ur4DxVxLe vc1jm1vBDk0z oOk lwSFWcE2WSz2zGxgiikyHibVqlFslRu=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 158 TÂN MAI, gần 50m - GARA Ô TÔ, Thang máy - đẹp LONG LANH hơn 10 tỷ 73
AL9nZEX6HzJKhKKeZOT3CZK0MyGqidrgPyuw JE9 M YpZlPM uIOdziIkdhmSMV7pNTO8GJcGBNOqf9 NFnqKTAGWHIFIafUjVNtbK wzUAH6AIp5YUi6uqukuhis4HnOZ JQ37E54xlA8oisbd QV4vYLU=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 158 TÂN MAI, gần 50m - GARA Ô TÔ, Thang máy - đẹp LONG LANH hơn 10 tỷ 74

ngõ 158 Tân Mai là ngõ ô to tránh, nhà đẹp 7 tầng, cầu thang máy, nội thất xịn, Diện tích 45 m2, tầng 1 để xe, tầng 2: phòng khách, tầng 3, 4, 5,6 phòng ngủ, phụ khép kín, tầng 7: bếp, chủ nhà để lại toàn bộ nội thất cho khách THIỆN CHÍ MUA – chỉ việc về ở.

nhà Tân Mai 45m, 7 tầng, 3.7m mặt tiền, 11 tỷ có thương lượng

Tầng 1: GaRa ô tô.

Tầng 2: tầng lửng phòng khách.

Tầng 3456: 4 ngủ khép kín

Tầng 7: phòng ăn & bếp

Tầng 8: tum phơi.

– gọi ngay 08586.12698 cập nhật giá mới nhất hiện nay và xem nhà, thương lượng về giá.
– Kết bạn Zalo với lanhducminh
https://zalo.me/lanhducminh xem các căn xung quanh khu vực Hai Bà Trưng.
CHIA SẺ NGAY lên TRANG CÁ NHÂN để LƯU TIN !!!

ngoài nhà ngõ 158 Tân Mai thì lanhducminh còn các nhà gần đó như nhà Nguyễn Chính, Lương Khánh Thiện, Đền Lừ, Tam Trinh, Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn An Ninh, Trương Định, Hoàng Mai

45 7 3.7 11 607734516654560/posts/1294955414599130/

https://bds68.com.vn/ban-nha-rieng/ha-noi/hai-ba-trung/duong-kim-nguu/52m–6-ngo-121-kim-nguu–3-ty–gan-o-to-tim-dau-ra-can-thu-2-pr20160121

https://www.5giay.vn/threads/hon-3-ty-nha-52m-ngo-54-kim-nguu-gan-o-to-dep-long-lanh.9713249/

https://raovat.net/xem/7948275-nha-53m-3-9-ty-gan-ngo-487-Kim-Nguu–san-rieng.-Gan-O-To.html

https://www.techrum.vn/threads/nh%C3%A0-ng%C3%B5-100-kim-ng%C6%AFu-52m-3-9-t%E1%BB%B7-g%E1%BA%A7n-%C3%94-t%C3%94-si%C3%AAu-hi%E1%BA%BEm.667523/

https://enbac.com/Ha-Noi/Mua-ban-nha-dat/p3770897/Nha-50m-hon-3-ty-gan-ngo-174-Kim-Nguu-O-To-hon-20m-phong-nao-cung-co-Anh-sang.html

https://rongbay.com/Ha-Noi/Nha-50m-hon-3-ty-gan-ngo-433-Kim-Nguu-Sat-O-To-co-san-de-rieng-de-xe-may-c15-raovat-32890644.html

https://www.webtretho.com/f/mua-gi-o-dau/nha-gan-ngo-121-kim-nguu-hon-50m-chi-39-ty-nhanh-tay-nhanh-tay

https://meeyland.com/mua-ban-nha-dat/hon-50m-nhinh-3-ty-gan-ngo-559-kim-nguu-mua-ve-o-luon-1666240337142

https://vatgia.com/raovat/10497/16885970/hon-50m-nhinh-3-ty-gan-ngo-325-kim-nguu-mua-ve-o-ngay.html

https://www.lamchame.com/forum/threads/hon-50m-nhinh-3-ty-gan-ngo-203-kim-nguu-o-to-hon-10m-cuc-hiem.2756817/

4.3/5 - (15 bình chọn)

Bình luận ngay

.
error: Alert: Content selection is disabled!!