CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 158 TÂN MAI, gần 50m – GARA Ô TÔ, Thang máy – đẹp LONG LANH hơn 10 tỷ

CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 158 TÂN MAI, gần 50m - GARA Ô TÔ, Thang máy - đẹp LONG LANH hơn 10 tỷ

nhà mình bán gần ngõ 158 Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. GARA Ô TÔ – 7 TẦNG THANG MÁY – NỘI THẤT LUNG LINH, VỊ TRÍ ĐẸP TUYỆT VỜI.

AL9nZEVB39I3yJxkyCJdCuvWtBhi8gGO9Q SWPg TUgoq1mIDXIDM61 Xp9hMurXXtYhiv2WwdMMrGsWFwl x5BSaaOd6UnDe171S3tmIAB9 pViU53lrhVDo6Nhvg79Pv6Lm3HU3iAsiZkc2nQ8QlV1ImhV=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 158 TÂN MAI, gần 50m - GARA Ô TÔ, Thang máy - đẹp LONG LANH hơn 10 tỷ 21
AL9nZEVcyrvXQZl9oYUtpux3zv9KfHPGllHhid qKisX9j41e1zy0gCABTqNvtCc4hx4ciDWCPxbE3wZzhiDoXHdkjig tIiFEOTI5GexyPrD9B9rDTBlBYLp6MKXQkZCHix1WAm9ab4bgbLBtrfHaFQAH79=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 158 TÂN MAI, gần 50m - GARA Ô TÔ, Thang máy - đẹp LONG LANH hơn 10 tỷ 22
AL9nZEVwpn7NR uj4qpyJyofSZz8fVafyrDVLo4aj5jkvSKH6pJhKLaYsA4dG5HafoRRb7hFIExNQ UGON0nqulLM3ynuQI2j2DSKC8jFZVzQBHVRjMFXJYM1n M4vfeYnqvX1ynlD00Wv6ltf0wVxzsyGt1=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 158 TÂN MAI, gần 50m - GARA Ô TÔ, Thang máy - đẹp LONG LANH hơn 10 tỷ 23
AL9nZEUebW74A9FAlGJOHhZh7OFVk97myc7HFup5pvncfQ koQymqMr1rI75R8M bwim2 KbZk0BrxVDInfyqKds5 3 NBTnPLwFapfmGxPdpI8RI8EXGAGZ3b Tme5LzF0CliGENlu7wZz EEFNbVVxlwbi=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 158 TÂN MAI, gần 50m - GARA Ô TÔ, Thang máy - đẹp LONG LANH hơn 10 tỷ 24
AL9nZEUwcf5j5UIBaC8GbUQV05MQOOy5nKxZO9uMnbTi80JQWbwOwLK4vh9lckzxfdVVZCgPUBJV7QOe3zi7c23w oNYzbN RwXZMP3glt3UNUGkD Zx KK9x NMygyRwFrKUe9HgjYUvdK1cgItvpYBJ86O=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 158 TÂN MAI, gần 50m - GARA Ô TÔ, Thang máy - đẹp LONG LANH hơn 10 tỷ 25
AL9nZEXP1QS1wcYVDKu 4bTGNo5Ns5oTnlgcMBmXruIUUm1JhTBwsjW6M2UksjXztZlt8KnDtMy6cEzIRTTct H8nOV25MXW AGdRzt7NQ3sG5ODMxBwnWJzrn1rzw3ZUgG2egD1mIzIsBvJX DZE8FxB av=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 158 TÂN MAI, gần 50m - GARA Ô TÔ, Thang máy - đẹp LONG LANH hơn 10 tỷ 26
AL9nZEW0JGke8StTg O2 unuOlK5L4fzbpQXU28xEwc3S 6r9Q28SNUt2FaoqM59mlUHh8TM7Jf 05pkIvuWnf0ZfYD1Ggp Xx 5QljA iX5OwWODrrCYKhHch9SbzaWzd84IXk7QjQq9OepH6017K fkTB=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 158 TÂN MAI, gần 50m - GARA Ô TÔ, Thang máy - đẹp LONG LANH hơn 10 tỷ 27
AL9nZEVPGQl9rqRlBSlgBxECbX eJTpMlPvo bEnIzJJke8IrNLQCac3lF97fUCpdEpewLDFdgdso01vPS3xRvFat7wSwaEttHXwpDhgLL3PaNf6rpYarKwICVqlmaE9M7R0QyrzpGD1Z Rus6iVm1xJomXf=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 158 TÂN MAI, gần 50m - GARA Ô TÔ, Thang máy - đẹp LONG LANH hơn 10 tỷ 28
AL9nZEWHL6GeARs3OUDDEzrXbL75BDeRnLpdPopEwlOn34FTJdOa C89BYCuFhp 4VvAMz0mbCN0Vfc1t27nBGTr hheCTxP8mVT32yQORV p eHVIEHaOs1zshgf DY18r1l1VUD49ovjJL2yGdyshhAiXX=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 158 TÂN MAI, gần 50m - GARA Ô TÔ, Thang máy - đẹp LONG LANH hơn 10 tỷ 29
AL9nZEU6LJ2RKDU4Ejo6Ri9LFLtHVZh8AVOHJn0uG2NPmWDW fVBjkhaW37NKc6QQ4GuFgYrh1y1LkA13fH7EYhaH7tdfOneMF5ELqQAKCf15Zi3jfth8gK6IX7xyLyG2PfDTo9UvXJGdZlhQqHMwjNFE4zF=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 158 TÂN MAI, gần 50m - GARA Ô TÔ, Thang máy - đẹp LONG LANH hơn 10 tỷ 30
AL9nZEV46iX9 nz6Fx2x9OQV4zHMbjFfJorv4JiQ6VJw6N4gEXxAZvI8ylOgEsJFggcs5tYUOmTwZBrZvAzxLFrwqqmM8O8JKkp ocQS cMWWmLN2z2niNYbY6rtPjfojzg4Z2MTQh7zr5HqIfwKzmcjcHaT=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 158 TÂN MAI, gần 50m - GARA Ô TÔ, Thang máy - đẹp LONG LANH hơn 10 tỷ 31
AL9nZEUyzjMdBc56WVhRKR5CtDbsZMRAUgFY6vxU2hb4EBpLK ZiYCgUKcVK0X84ZE1U1Lv3ZDF8BzG4NtzBAPzoOWEq3UxHQu4LjV Kam2rjFaXNErGtmdvyGpVBJdY9CvFeufcZIwC02h40w7cLYGN16rQ=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 158 TÂN MAI, gần 50m - GARA Ô TÔ, Thang máy - đẹp LONG LANH hơn 10 tỷ 32
AL9nZEVaiBiRMJvYvwrLeBMACvndJNzgJALQeth9BCvD732JD2 paNeMglUZW36D1r fFpKH7o76o 5U uUQ5BNCjCOxEAdGQgkYV9C4Ku5msApowf88Dou2yc3gupNcVU3osuPbJkLJkmpJaI3vfcfVb9ae=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 158 TÂN MAI, gần 50m - GARA Ô TÔ, Thang máy - đẹp LONG LANH hơn 10 tỷ 33
AL9nZEXxNvXBy8ESOo8Ygm6ay1B0B1Xr1XGcG1w1824FU090h41Oksk5aEHV8RNtxDRES6sbR 6fbUkACqjGYX4Xpv1rsQxPxG7Qp0Dm1PFAd2oCSUOHbUVIV8ziy1dDgTKxZTpTUyce6nNT1u7LSWvm1x4l=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 158 TÂN MAI, gần 50m - GARA Ô TÔ, Thang máy - đẹp LONG LANH hơn 10 tỷ 34
AL9nZEV3p4o0CSIZcC3eRoqvckHN10oPO1oiM3ciHju06nCb6fnKIssQxfePlvWkJh70fuyt75mwqYcc rdHWJeNF QARHnLcVUBI6MQ jD74wAULtjVxW5GEHZmg ufIEFhiVvAo8irCUa HigOh Byhww=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 158 TÂN MAI, gần 50m - GARA Ô TÔ, Thang máy - đẹp LONG LANH hơn 10 tỷ 35

AL9nZEXZ9F0XEEWo l77d2U8Rwg5uAk4 L7BuI2YFXBTtjV 8jPmzkyzryCqGVQK8LCPdvGuUcwF 6Q47IztGFYwJSAvD5EY5OObklkKEsYbKBTChl yZx1AhjgquPHamB0j308RYwT8KieKKyWWOgJytVAx=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 158 TÂN MAI, gần 50m - GARA Ô TÔ, Thang máy - đẹp LONG LANH hơn 10 tỷ 36
AL9nZEVQy3N5rFtnnl647 XDlG1SuAs eaEgp4bm QUal1nm59AjPXHfg36miYWBOjV95DNoWkzUE2a1YHSP2ruvYeithsYEp8ur4DxVxLe vc1jm1vBDk0z oOk lwSFWcE2WSz2zGxgiikyHibVqlFslRu=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 158 TÂN MAI, gần 50m - GARA Ô TÔ, Thang máy - đẹp LONG LANH hơn 10 tỷ 37
AL9nZEX6HzJKhKKeZOT3CZK0MyGqidrgPyuw JE9 M YpZlPM uIOdziIkdhmSMV7pNTO8GJcGBNOqf9 NFnqKTAGWHIFIafUjVNtbK wzUAH6AIp5YUi6uqukuhis4HnOZ JQ37E54xlA8oisbd QV4vYLU=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 158 TÂN MAI, gần 50m - GARA Ô TÔ, Thang máy - đẹp LONG LANH hơn 10 tỷ 38

ngõ 158 Tân Mai là ngõ ô to tránh, nhà đẹp 7 tầng, cầu thang máy, nội thất xịn, Diện tích 45 m2, tầng 1 để xe, tầng 2: phòng khách, tầng 3, 4, 5,6 phòng ngủ, phụ khép kín, tầng 7: bếp, chủ nhà để lại toàn bộ nội thất cho khách THIỆN CHÍ MUA – chỉ việc về ở.

nhà Tân Mai 45m, 7 tầng, 3.7m mặt tiền, 11 tỷ có thương lượng

Tầng 1: GaRa ô tô.

Tầng 2: tầng lửng phòng khách.

Tầng 3456: 4 ngủ khép kín

Tầng 7: phòng ăn & bếp

Tầng 8: tum phơi.

– gọi ngay 08586.12698 cập nhật giá mới nhất hiện nay và xem nhà, thương lượng về giá.
– Kết bạn Zalo với lanhducminh
https://zalo.me/lanhducminh xem các căn xung quanh khu vực Hai Bà Trưng.
CHIA SẺ NGAY lên TRANG CÁ NHÂN để LƯU TIN !!!

ngoài nhà ngõ 158 Tân Mai thì lanhducminh còn các nhà gần đó như nhà Nguyễn Chính, Lương Khánh Thiện, Đền Lừ, Tam Trinh, Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn An Ninh, Trương Định, Hoàng Mai

45 7 3.7 11 607734516654560/posts/1294955414599130/

https://bds68.com.vn/ban-nha-rieng/ha-noi/hai-ba-trung/duong-kim-nguu/52m–6-ngo-121-kim-nguu–3-ty–gan-o-to-tim-dau-ra-can-thu-2-pr20160121

https://www.5giay.vn/threads/hon-3-ty-nha-52m-ngo-54-kim-nguu-gan-o-to-dep-long-lanh.9713249/

https://raovat.net/xem/7948275-nha-53m-3-9-ty-gan-ngo-487-Kim-Nguu–san-rieng.-Gan-O-To.html

https://www.techrum.vn/threads/nh%C3%A0-ng%C3%B5-100-kim-ng%C6%AFu-52m-3-9-t%E1%BB%B7-g%E1%BA%A7n-%C3%94-t%C3%94-si%C3%AAu-hi%E1%BA%BEm.667523/

https://enbac.com/Ha-Noi/Mua-ban-nha-dat/p3770897/Nha-50m-hon-3-ty-gan-ngo-174-Kim-Nguu-O-To-hon-20m-phong-nao-cung-co-Anh-sang.html

https://rongbay.com/Ha-Noi/Nha-50m-hon-3-ty-gan-ngo-433-Kim-Nguu-Sat-O-To-co-san-de-rieng-de-xe-may-c15-raovat-32890644.html

https://www.webtretho.com/f/mua-gi-o-dau/nha-gan-ngo-121-kim-nguu-hon-50m-chi-39-ty-nhanh-tay-nhanh-tay

https://meeyland.com/mua-ban-nha-dat/hon-50m-nhinh-3-ty-gan-ngo-559-kim-nguu-mua-ve-o-luon-1666240337142

https://vatgia.com/raovat/10497/16885970/hon-50m-nhinh-3-ty-gan-ngo-325-kim-nguu-mua-ve-o-ngay.html

https://www.lamchame.com/forum/threads/hon-50m-nhinh-3-ty-gan-ngo-203-kim-nguu-o-to-hon-10m-cuc-hiem.2756817/

Bán nhà ngõ 139 TÂN MAI, 70m – NGÕ THÔNG – GẦN Ô TÔ TRÁNH – 6 NGỦ ĐỦ CÔNG NĂNG hơn 5 tỷ

Bán nhà ngõ 139 TÂN MAI, 70m - NGÕ THÔNG - GẦN Ô TÔ TRÁNH - 6 NGỦ ĐỦ CÔNG NĂNG hơn 5 tỷ

Nhà ngõ 139 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội. NHÀ MỚI KOONG – NGÕ THÔNG – CÁCH Ô TÔ TRÁNH CHỈ 1 THÂN NHÀ – 6 NGỦ ĐẦY ĐỦ CÔNG NĂNG – HAI THOÁNG VĨNH VIỄN

khu vực là trung tâm của nhiều tuyến đường như TÂN MAI, KIM ĐỒNG, NGUYỄN CHÍNH, TRƯƠNG ĐỊNH, LƯƠNG KHÁNH THIỆN, NGUYỄN ĐỨC CẢNH, gần Hồ Đền Lừ, Mandarin Garden 2 Tân Mai, K35 Tân Mai.

AM JKLVqwIQLwI1qI1TY9Mro7weRIiSDiczSz8ZPIaOmqdLwHsuxqy kZWOymajg5kigVr1eKijXip KULXXZcTX4HiY8ByuE2YPbWN YfeWydU6 yuGfS1 wFKNkSN249Hiy2NEitKkK93DakmkWEUAmXqk=w2400 no tmp
Bán nhà ngõ 139 TÂN MAI, 70m - NGÕ THÔNG - GẦN Ô TÔ TRÁNH - 6 NGỦ ĐỦ CÔNG NĂNG hơn 5 tỷ 53
AM JKLW4Zv Qog6kTCerru0U6lMbI0 GG0710W3qsnLzZkh8S8L 6aIQ 7tc1JTi3wTA5P4 IVk1f2rjewtiyljgusVW3VHWuiK3uUliTnEuDyskjTnFV2lwohLY16MoSCcJRSHrjhhOJh R5PWfcgXpcNwZ=w2400 no tmp
Bán nhà ngõ 139 TÂN MAI, 70m - NGÕ THÔNG - GẦN Ô TÔ TRÁNH - 6 NGỦ ĐỦ CÔNG NĂNG hơn 5 tỷ 54
AM JKLXAmQIdMWzq3lxK3b6UX9K7BB2TVR76eHOGgVdEtxS7xwuEDtmoW22xEXdF5z vjdoEZzJb0NKcQbqiPybFDQghObsAxWXZ4FuY5lFfwOnJFS44eE6RbG4g3B8QRxFzWSMyuL zYH AI XUiUz 5VF=w2400 no tmp
Bán nhà ngõ 139 TÂN MAI, 70m - NGÕ THÔNG - GẦN Ô TÔ TRÁNH - 6 NGỦ ĐỦ CÔNG NĂNG hơn 5 tỷ 55
AM JKLUPC8Acq1jETalaokM0JPDRdYksf1FnqceFfBYpgGxM5dVb2WJwMuOVvZdP8 4dlHZ C1LYcCU8EijjkYoiNFVuXSyDdQlFJAh91RgQEB3BlVkz6u4z9Px 17YN7llFNmiQy9HI hkWr9km21 xRabK=w2400 no tmp
Bán nhà ngõ 139 TÂN MAI, 70m - NGÕ THÔNG - GẦN Ô TÔ TRÁNH - 6 NGỦ ĐỦ CÔNG NĂNG hơn 5 tỷ 56
AM JKLUfbh1HFFk7XPHrUuMq0vdN4B2tscJyKmkvs8yvTTxC3iYHjHEKYthycqEVExccyt9aZpU0hUzX6ap18ujal MEIcpANqapF0iygsrzDDYfpNh 8R8RFtw6E8 sOQY3wdb02KgBqtz3bb2Vx7NHQZaD=w2400 no tmp
Bán nhà ngõ 139 TÂN MAI, 70m - NGÕ THÔNG - GẦN Ô TÔ TRÁNH - 6 NGỦ ĐỦ CÔNG NĂNG hơn 5 tỷ 57
AM JKLXJ0KLcbOBwG8gaVj6F7fXojUtOPbVBLtg7J xN856J9bWlXAjPCoZSIz7uvpidaBklBLSqr4 Bn568WM7C6yBNKx6L1w54LqEwOdjnIBCf 68tJWk9ZZ08IJhLiHww9plxciNwe5HSFvJFU74coVpY=w2400 no tmp
Bán nhà ngõ 139 TÂN MAI, 70m - NGÕ THÔNG - GẦN Ô TÔ TRÁNH - 6 NGỦ ĐỦ CÔNG NĂNG hơn 5 tỷ 58
AM JKLXJQzlAYP0NH5MCYBm 4BCHU4Je8OJFCEBMRu6d0 SBTjmtm4f 1t4vkse9BZRrZbrekR915eARplOcU2CYE1e2OKayWGmO5NLloEQPHFILhtQyMmeIxM5gTQHM0LLM05Zs6iWusJSa8pP5V8RGxM3l=w2400 no tmp
Bán nhà ngõ 139 TÂN MAI, 70m - NGÕ THÔNG - GẦN Ô TÔ TRÁNH - 6 NGỦ ĐỦ CÔNG NĂNG hơn 5 tỷ 59
AM JKLX Z0vcScwhl4wAIiDvf3KG 7cTXVJO664yzvv4UHwJxHp3lsZdccmsvKw94S1uU10WTLrEBhE1JQCT g3oI9AX4ijcRwpOHpkScdjGC8gGk10c JZFnGBnTDFtA2568eU XuLCjBtWCiPPNnCKVH 5=w2400 no tmp
Bán nhà ngõ 139 TÂN MAI, 70m - NGÕ THÔNG - GẦN Ô TÔ TRÁNH - 6 NGỦ ĐỦ CÔNG NĂNG hơn 5 tỷ 60
AM JKLWehiAc3KBONfMkWsrb8FSf HN7If3gLMSHPcVPW9rHKhhvgypfwdnymCVrrvvEcv3O8p6BJo h0u0jwVBdVs680yVUfPRPjPZoHyX8H2DeUp9kNYwtJ3yEF6swkUx5uE8boVUijUZglxN3tEPAJI0h=w2400 no tmp
Bán nhà ngõ 139 TÂN MAI, 70m - NGÕ THÔNG - GẦN Ô TÔ TRÁNH - 6 NGỦ ĐỦ CÔNG NĂNG hơn 5 tỷ 61
AM JKLWHVN0OUxngTroSLNzvhhVKF8fEjYdh9wgZr2rBDPEPIbu0W8sXtB h1yhGIVI 23dR1Li0FGXDNoBMGQJYWMqTsdzAt6vXOIDiwQn73r8z7zcZwd4osJn8alNJvidfp7PXEoW8NE9p57xQ5PZ5FRQQ=w2400 no tmp
Bán nhà ngõ 139 TÂN MAI, 70m - NGÕ THÔNG - GẦN Ô TÔ TRÁNH - 6 NGỦ ĐỦ CÔNG NĂNG hơn 5 tỷ 62
AM JKLXGhe7CvLbNh7MqHJqO0R5GuEeD9EChl318zwOTCIEEGztCgAkoRrcDbs4iEr0nTiyIsUm3U2oV6Qeof pAN4p08zef6ImMiy nzrrnI DosS ayIXW2tsc7qYNQ6BIDY9KYzJsTB354aLpkLZ3aNu0=w2400 no tmp
Bán nhà ngõ 139 TÂN MAI, 70m - NGÕ THÔNG - GẦN Ô TÔ TRÁNH - 6 NGỦ ĐỦ CÔNG NĂNG hơn 5 tỷ 63
AM JKLUiu3TtbuG kaSTKX2fvJxf7HZfy1pBANUykXR4uTZFMOTy w IG97TQm9bsXtXjJsAqINB8NzfXgTGAuMy21 QllcNwQEOAIyIltv7Tfj 6vgGenyv 2S3toz2PhMMMSuheZYs6ngNLjvtkGthVxfz=w2400 no tmp
Bán nhà ngõ 139 TÂN MAI, 70m - NGÕ THÔNG - GẦN Ô TÔ TRÁNH - 6 NGỦ ĐỦ CÔNG NĂNG hơn 5 tỷ 64

Điểm đặc biệt và chi tiết thiết kế nhà ngõ 139 Tân Mai ?

– Cách ô tô tránh, dừng đỗ chỉ 5m, khu vực trung tâm Hoàng Mai, tiện ích đủ thứ
– Trước nhà và sau nhà đều có sân nữa phòng nào cũng có cửa sổ, cực thoáng, sáng.
Thiết kế:
Tầng 1: PK + BẾP
Tầng 2,3,4: mỗi tầng 2 PN + WC giữa
Tầng 5: phòng thờ + sân phơi

Cách liên xem nhà 139 Tân Mai ?

nhà 70m, 5 tầng, 6,8 tỷ có thương lượng
– gọi ngay 08586.12698 cập nhật giá mới nhất hiện nay và xem nhà, gặp trực tiếp chủ nhà thương lượng về giá.
– Kết bạn Zalo với lanhducminh https://zalo.me/lanhducminh xem các căn xung quanh khu vực
Tân Mai

Ngoài nhà ngõ 139 Tân Mai thì lanhducminh còn các nhà ở gần đó như căn hộ chung cư 25 tân mai, căn hộ chung cư k35 tân mai, chung cư mandarin garden 2, liền kề k35 tân mai, nhà mặt phố tân mai, nhà mặt đường đôi tân mai, nhà ngõ 120 tân mai, nhà ngõ 143 nguyễn chính, nhà ngõ 147 tân mai, nhà ngõ 147b tân mai, nhà ngõ 250 tân mai, nhà ngõ 258 tân mai, nhà ngõ 66 tân mai, nhà ngõ 94 tân mai.

11.45.941 51/70T1 5 3.6 6.8

bán nhà ngõ 147 TÂN MAI, 54m – NHÀ MỚI ĐẸP – FULL NỘI THẤT – NGÕ THÔNG RỘNG – Ô TÔ ĐỖ CỬA vài bước chân đến Hồ Đền Lừ hơn 5 tỷ

bán nhà ngõ 147 TÂN MAI, 54m - NHÀ MỚI ĐẸP - FULL NỘI THẤT - NGÕ THÔNG RỘNG - Ô TÔ ĐỖ CỬA hơn 5 tỷ

Nhà ngõ 147 Tân Mai, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội. gần Lương Khánh Thiện, Nguyễn Chính, Nguyễn Đức Cảnh, Trương Định, Giải Phóng, cạnh Trường THPT Trương Định, Trường Tiểu Học Tân Mai, Chung cư K35 Tân Mai

AM JKLUUIaQkLUmSsuJ2S1ELGg55xwHjmTb0XgQRGABF0RS BTzzhBJXZO8izSpSGPvf43j BLGo01YRzjbUDg WLBJ4njewyVEndrKXXwzHZ5sZJ jqQpQf vzFz5YE5c7HWGUwCwSoq0hI qMcXLtmfQiF=w2400 no tmp
bán nhà ngõ 147 TÂN MAI, 54m - NHÀ MỚI ĐẸP - FULL NỘI THẤT - NGÕ THÔNG RỘNG - Ô TÔ ĐỖ CỬA vài bước chân đến Hồ Đền Lừ hơn 5 tỷ 78
AM JKLWLESqWDY xKvyx5YW6bploGIsnfmt6NXZJ5JLQsH6H06jvLw8DO6CoaYH l7MaBLJCrcDLydBGDia9lOna6ffL3RlTxzYQ AZi4hZLDvK7y8XE2aM9EYL5D9WsVfjZoX yrvnEjfKVkUHpDPQ4h50i=w2400 no tmp
bán nhà ngõ 147 TÂN MAI, 54m - NHÀ MỚI ĐẸP - FULL NỘI THẤT - NGÕ THÔNG RỘNG - Ô TÔ ĐỖ CỬA vài bước chân đến Hồ Đền Lừ hơn 5 tỷ 79
AM JKLXL7qTq2F pZ9xSbEedsj2j1sShiWn8slBI0fK3f18fReanhHGcak5uWa74bZig49FntCzjUIhQIPMM2zM 8mT lT4WVTobPsdOsHtKMHU7lVEUZTSIZBk0VIXBQp3gVP1aEqbNwg4c2GogaYRjHzUB=w2400 no tmp
bán nhà ngõ 147 TÂN MAI, 54m - NHÀ MỚI ĐẸP - FULL NỘI THẤT - NGÕ THÔNG RỘNG - Ô TÔ ĐỖ CỬA vài bước chân đến Hồ Đền Lừ hơn 5 tỷ 80
AM JKLWQ 8c6thvMCmKOFHQXBCGxZMkOvvt11Q61up7gC4kDcJZJJt1mWpeyeOUFKubt4Muev9gFSzOgQAerO7aRHFxF W aovq0WL3udqHWEWwxwuf59OAd5LhQB QZ3xZf33yjlEYSXFAis9eFRqtRp2xL=w2400 no tmp
bán nhà ngõ 147 TÂN MAI, 54m - NHÀ MỚI ĐẸP - FULL NỘI THẤT - NGÕ THÔNG RỘNG - Ô TÔ ĐỖ CỬA vài bước chân đến Hồ Đền Lừ hơn 5 tỷ 81
AM JKLUadzIO65mRXLwIxfznbWl4vYltE3ssBHA1JcYxSG0SPiba2qb9v9M RfUxo7gISgiCPyhTrtCCQsI7LMscf5S1S3fHLT90cA CtdoVWJfFRMbgTM0zTFmgon5u3cYhSwAcA0DAaah2786ktic9Y =w2400 no tmp
bán nhà ngõ 147 TÂN MAI, 54m - NHÀ MỚI ĐẸP - FULL NỘI THẤT - NGÕ THÔNG RỘNG - Ô TÔ ĐỖ CỬA vài bước chân đến Hồ Đền Lừ hơn 5 tỷ 82
AM JKLXEjaCuR d4OPQdOA9PKdc41gQxe3 bS38qF5AHB9q BunXrVcgmAjkhW38PmHbOEWX qQXXQpWgMudwl8hlpbfQRYY4PwmFQsJn RXUl6HZtF7Agi0yyQQSTXXmaNeVZLpotrwTXdC394NcUsh6FZ=w2400 no tmp
bán nhà ngõ 147 TÂN MAI, 54m - NHÀ MỚI ĐẸP - FULL NỘI THẤT - NGÕ THÔNG RỘNG - Ô TÔ ĐỖ CỬA vài bước chân đến Hồ Đền Lừ hơn 5 tỷ 83
AM JKLXV98SjWBOl4WP0uJIkgRq sZQIRKrp9g3daZ0e6XARNF8PAYSp Y56QwjsIBe 5wRDdHxK6ysQxcMJe WoujFsIcbpFCVbfMZoNI0VVyBgBfv5By467jhOLkZV0r GeGj6VJAeUiUKZyDGirfLYtPz=w2400 no tmp
bán nhà ngõ 147 TÂN MAI, 54m - NHÀ MỚI ĐẸP - FULL NỘI THẤT - NGÕ THÔNG RỘNG - Ô TÔ ĐỖ CỬA vài bước chân đến Hồ Đền Lừ hơn 5 tỷ 84
AM JKLXqvo2FciAJT7rH QThav1XHpPOWAQJqfWZR6BVpdpQvKiUhs97DTAdKPf39vUFNTa mbpxUESjM6dOGBvlDCgidchCz2zP6epv6lTbDeU7UnRn1wNGxIyp 9ZTVfyaTW0Dt8G9Nn6C XkKCZrUsnSW=w2400 no tmp
bán nhà ngõ 147 TÂN MAI, 54m - NHÀ MỚI ĐẸP - FULL NỘI THẤT - NGÕ THÔNG RỘNG - Ô TÔ ĐỖ CỬA vài bước chân đến Hồ Đền Lừ hơn 5 tỷ 85
AM JKLXkzWPfM1hi25r t xOPPTGTMxzcnrOR udB3u2i5Wa0gRjTang lo0rlV6i2HR1JP28BfWqwU0j0iWr1GwEJWFh38KSFvpOK394KzMxP6X1DiR401RlL36EV94h3f75 lqulLIAiTldq iERAUet y=w2400 no tmp
bán nhà ngõ 147 TÂN MAI, 54m - NHÀ MỚI ĐẸP - FULL NỘI THẤT - NGÕ THÔNG RỘNG - Ô TÔ ĐỖ CỬA vài bước chân đến Hồ Đền Lừ hơn 5 tỷ 86
AM JKLUOke9bTnhEAcHegPTxb8Wh2fCVweYQxZEaN7NSQhx6vHtnpvPDhvuZ1FMua2Yz67S3kzH8Sf8h4XPXNYkqj49ye2045JGYwOxKk6P0wjobXJgacu3l9WxT5yi2z92v9s1L y7RJSP Wl FqCS3RL1D=w2400 no tmp
bán nhà ngõ 147 TÂN MAI, 54m - NHÀ MỚI ĐẸP - FULL NỘI THẤT - NGÕ THÔNG RỘNG - Ô TÔ ĐỖ CỬA vài bước chân đến Hồ Đền Lừ hơn 5 tỷ 87
AM JKLUgrblwmInn04olr3kktKmCHxkLiYaWK7 nNYi i03Db ybNLmFr9RwTSFia1jnHoaBQ0NJTPCDpfDQB pCzcOXtswe0D0Hz jqPe2LJ8UhjpcgoxVnq6jVCuBDNeHzN ZoIttsrRQPFp2SnzZz3dc5=w2400 no tmp
bán nhà ngõ 147 TÂN MAI, 54m - NHÀ MỚI ĐẸP - FULL NỘI THẤT - NGÕ THÔNG RỘNG - Ô TÔ ĐỖ CỬA vài bước chân đến Hồ Đền Lừ hơn 5 tỷ 88

Điểm đặc biệt, và thiết kế nhà ngõ 147 Tân Mai ?

nhà ngõ tô, ô tô đỗ cửa nhà, trước nhà thoáng sáng , ô tô tránh nhau chỉ vài bước chân.
+ Nhà Thiết kế 5 Tầng :
– Tầng 1 : Gara + Bếp + Vệ sinh
– Tầng 2,3,4 : Mỗi Tầng 2 Phòng ngủ + Vệ Sinh
– Tầng 5: Tum + Sân Phơi

Thông số, cách liên hệ để xem nhà mặt ngõ Tân Mai ?

nhà 54m, 5 tầng, 3m mặt tiền, 6.15 tỷ có thương lượng
– gọi ngay 08586.12698 cập nhật giá mới nhất hiện nay và xem nhà, gặp trực tiếp chủ nhà thương lượng về giá.
– Kết bạn Zalo với lanhducminh
https://zalo.me/lanhducminh xem các căn xung quanh khu vực Tân Mai

Ngoài nhà mặt ngõ Tân Mai thì lanhducminh còn các nhà ở gần đó như bán nhà ngõ 147 tân mai, bán nhà ngõ 147b tân mai, bán nhà ngõ 66 tân mai, bán nhà ngõ 250 tân mai, bán nhà ngõ 94 tân mai, bán nhà ngõ 258 tân mai, bán nhà ngõ 120 tân mai,

136.9241 52 5 4 6.05

.
error: Alert: Content selection is disabled!!