CHÍNH CHỦ bán GẤP nhà đường HOÀNG MAI, 60m – thiết kế thông tầng, THANG MÁY – PHÂN LÔ GARA Ô TÔ 7 CHỖ VÀO NHÀ – hơn 10 tỷ – gần ngõ 299

CHÍNH CHỦ bán GẤP nhà đường HOÀNG MAI, 60m - thiết kế thông tầng, THANG MÁY - PHÂN LÔ GARA Ô TÔ 7 CHỖ VÀO NHÀ - hơn 10 tỷ - gần ngõ 299

Tôi cần bán nhà đường Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội. Khu Phân Lô – Ô TÔ ra vào thoải mái – sát Khu Đô Thị Đền Lừ, sân bóng quân đội Hoàng Mai

Vị trí nhà nằm gần đường Tam Trinh, Mai Động, giữa Tân Mai, Trương Định, Minh Khai, Nguyễn Đức Cảnh, Lương Khánh Thiện

 • Đi bộ 2 phút là vườn hòa Đền Lừ, hồ Đền Lừ, 3 phút Hồ Vĩnh Hoàng, 10 phút hồ, công viên Yên Sở.
 • Chỉ 3 phút đến Times City, chợ Đầu mối phía Nam
 • Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, bệnh viện DÀY ĐẶC bán kính 2km
AL9nZEXKkULQr SskeQMx88NefP3oq5piT7UTVThOiWIltbrg7iu8KIQf7VVsRbmKorVlEo dN5Q xVE2PrjXcYUN0NXQuQemdPVO PRaGdGJo1BAQrTA0MhXX3hFWxGKUq SmklKTbLLbLT NPOsTe0PC8s=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán GẤP nhà đường HOÀNG MAI, 60m - thiết kế thông tầng, THANG MÁY - PHÂN LÔ GARA Ô TÔ 7 CHỖ VÀO NHÀ - hơn 10 tỷ - gần ngõ 299 23
AL9nZEVsYwagbgCoRIMI0ifjjFyJT3xeK3M4Tf anfhHmUGlwbKYU883o6kZNf29EKHO9ISEa7jxHzibDjQtfui1lC2Vc0GTn84J8xdrDuFP1zZw6HTUI1MWsohTvdJlfFxvISjtcd6DIJXeu6mW9sGF5wri=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán GẤP nhà đường HOÀNG MAI, 60m - thiết kế thông tầng, THANG MÁY - PHÂN LÔ GARA Ô TÔ 7 CHỖ VÀO NHÀ - hơn 10 tỷ - gần ngõ 299 24
AL9nZEVlXcOGFdxd pwRvBWptI2iLnXn5P ygQqIXJn5niIEOYzuqDjUOVGqV5ZX1WipX Uh wN tkBCs2TyeLXn2r4S80Tfsoa7FchvinOAu jN2lxPdFhxJnQGHl1cVPD1CLq9BQAXBgW47GZAMcGIXWx=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán GẤP nhà đường HOÀNG MAI, 60m - thiết kế thông tầng, THANG MÁY - PHÂN LÔ GARA Ô TÔ 7 CHỖ VÀO NHÀ - hơn 10 tỷ - gần ngõ 299 25
AL9nZEXhoHj6PeTaPnhF S6C1do nOcRl9DjsEHBJywN0ujWv3GMmgLE v mbHaPR OrDPqfIF7PBn3NT37VZ8YgWPWlZKOm6Tydil TaAovNA Ucl5Ba5KCGg0t7eQxC3Mwasy18XGhr W1FY2bo6MnAK0 =w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán GẤP nhà đường HOÀNG MAI, 60m - thiết kế thông tầng, THANG MÁY - PHÂN LÔ GARA Ô TÔ 7 CHỖ VÀO NHÀ - hơn 10 tỷ - gần ngõ 299 26
AL9nZEWszAUDlAAzIaStuqCxDpIZS0dWMCgyyrJpz25v0W9pXUWivQpMjCdRA22PY6Wk pr7dwFuPuQwpw8VQzMfrRW2gModQSJNdAAR1LpRgEv9sx2Z1s3fWtNKOXd sCiC lXwwhe NLqrapn3t Hs9UVC=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán GẤP nhà đường HOÀNG MAI, 60m - thiết kế thông tầng, THANG MÁY - PHÂN LÔ GARA Ô TÔ 7 CHỖ VÀO NHÀ - hơn 10 tỷ - gần ngõ 299 27
AL9nZEXnnOZpQNZqtbvFzjWJS54kR9C7U0mI3nGGzh pM YeYWdWrDo0O6viwSIHqdGLy6cPYJW ZcEwfWxi5 NRcRCL3NFSdiM7Gq 5dg3LWOKVW4MFhpQKAskr6MnvMwq8txuj9HflwZR7IMtjC9Rx8sW2=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán GẤP nhà đường HOÀNG MAI, 60m - thiết kế thông tầng, THANG MÁY - PHÂN LÔ GARA Ô TÔ 7 CHỖ VÀO NHÀ - hơn 10 tỷ - gần ngõ 299 28
AL9nZEXQOai 817KgXZKp9P6mP4 zu bCjnRwt0wyTE2wVQN1uliW3KhmC4juIpm38Ce O0c4ZvVamHKthPkSvSA44vojydyDL7VurV2RMq0TszSKaX8 3IC AlQr061AwAgpUI9AQQ vT2sQ51Y60ha8G03=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán GẤP nhà đường HOÀNG MAI, 60m - thiết kế thông tầng, THANG MÁY - PHÂN LÔ GARA Ô TÔ 7 CHỖ VÀO NHÀ - hơn 10 tỷ - gần ngõ 299 29
AL9nZEVaqSZamW3UX1us6Nc4lt8tbcFhXF2fCVsIb jsLNZt4WL4GDPpszfpgvOERpwqX CsuIAqWeUu fz9dArpWcp0BlmbuYxKZzes683TATwaMQL g8g6zm vNaBK9bhEk9yRtyf8wIqNe4zMWgUTBgMM=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán GẤP nhà đường HOÀNG MAI, 60m - thiết kế thông tầng, THANG MÁY - PHÂN LÔ GARA Ô TÔ 7 CHỖ VÀO NHÀ - hơn 10 tỷ - gần ngõ 299 30
AL9nZEV4sjeRnmTCldLbD5nRqCnSuXpPAODmNNT2K3HAgh5n6zAK0XxNTTdsygkBV Q05TbgRviUL4E jREclk098m9joszeB 2i0fpVGACxpfyv3FRap3Y669K98E8GUYJGPFO1R4FM6deUcCgtaupY7dN=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán GẤP nhà đường HOÀNG MAI, 60m - thiết kế thông tầng, THANG MÁY - PHÂN LÔ GARA Ô TÔ 7 CHỖ VÀO NHÀ - hơn 10 tỷ - gần ngõ 299 31
AL9nZEUc8Z MFV2V zr2 UT347rxkfexgHyVjkOvCwHIcfl3 KjM3D54Kz5DA15xYqLhCE1CZM vCciPC U jJ1XFT75yhtbuNfFr0eHndGLpzwDF01U7XvZrriBmLw7XYtT2kDRS1 DHlq0qhsvazwrWNAy=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán GẤP nhà đường HOÀNG MAI, 60m - thiết kế thông tầng, THANG MÁY - PHÂN LÔ GARA Ô TÔ 7 CHỖ VÀO NHÀ - hơn 10 tỷ - gần ngõ 299 32
AL9nZEXVGcIZ6X3w0F7wcWx9Bd aKC8hkzAkvkWhqlFu1DPxZC3hQyeJM6S192QB20E5ifcsfEqNCZgVgoXDWoInxqroQrTmTpyC8nalG9aNKYzqm2mzwtDKVE1clFxgfFzn HWfADQyZTeObB6JlUbie h4=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán GẤP nhà đường HOÀNG MAI, 60m - thiết kế thông tầng, THANG MÁY - PHÂN LÔ GARA Ô TÔ 7 CHỖ VÀO NHÀ - hơn 10 tỷ - gần ngõ 299 33
AL9nZEW7 eBDMGPjO2OYATzm3pX4XJR xSY4lRZRdbgwdquuDkNqAEK35PMrxOT842eyqeUiF7KcPUrltT4ZTo6fTbwQSlPHZEHk9LGnFD6vStNDRRBXiQ5Zx0BOm6y3kOBCvz8v6Sise0aQTQ4ACAJQwVb7=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán GẤP nhà đường HOÀNG MAI, 60m - thiết kế thông tầng, THANG MÁY - PHÂN LÔ GARA Ô TÔ 7 CHỖ VÀO NHÀ - hơn 10 tỷ - gần ngõ 299 34
AL9nZEUwtdn6ZfgFILr vm Kzu exU3CHr2U JkAP9BwvjoKr cM 7H9mOTysUTqJ5gBA0 TgLIu Ykp7YGQqv4vwvbRKsu sa K42r3mSAnlDWPp44g hCzng1tdMsTa657niIQ OHWqyN cgnsJjJFZiK7=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán GẤP nhà đường HOÀNG MAI, 60m - thiết kế thông tầng, THANG MÁY - PHÂN LÔ GARA Ô TÔ 7 CHỖ VÀO NHÀ - hơn 10 tỷ - gần ngõ 299 35
AL9nZEVWodwFUU8h8Yz0ipfaSdODJBGxyvu0VI6IaWf abPBmMQ1TH5N1tcfljtaah17Vkak7yZjWpNMqFqahAn5SEAAuoxhjYSclX rmrr0NSeH2U7o LWGzFPAj6MItc6VydIZfV vR6jCDkyEeo1OPEpV=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán GẤP nhà đường HOÀNG MAI, 60m - thiết kế thông tầng, THANG MÁY - PHÂN LÔ GARA Ô TÔ 7 CHỖ VÀO NHÀ - hơn 10 tỷ - gần ngõ 299 36
AL9nZEUX DAW18vcCR5 anJEaU0zYapaR8mi12ZhpPn5tybG X0ETldDReM2Iz1QElHV8MJsY IQhA259J7dWy42CxkQxD5UodfBeEC65hRIPX51joXoilQIl38EhZEY3O3xqoYWqF GvDBcD k0FeO36CK=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán GẤP nhà đường HOÀNG MAI, 60m - thiết kế thông tầng, THANG MÁY - PHÂN LÔ GARA Ô TÔ 7 CHỖ VÀO NHÀ - hơn 10 tỷ - gần ngõ 299 37
AL9nZEXALVGZl70sZ84oWiVwr9nBT9z6ETEAh0JjGLBntjJucAaTRJO5PW714uH7ijjY1dJL5nIEQvSGel2CflGw dthITAg8wLmBzf88ym zu E y dExsVw7YBOw9t7INrJpN4MTFL2VmOct7odASLL9m7=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán GẤP nhà đường HOÀNG MAI, 60m - thiết kế thông tầng, THANG MÁY - PHÂN LÔ GARA Ô TÔ 7 CHỖ VÀO NHÀ - hơn 10 tỷ - gần ngõ 299 38
AL9nZEUkqWzkOeQCq XOG5p317v1kHHWrKLLUzevbPhiu 8BibtN9maXml76jnd21HdOw9j10peU4V J HNLk8Xahhz9yKgWT1E xukTRgmApdaMoLnPxCRUpqTyr92 ZkgJmGaL6UCWu x2qzIcziAX4tF =w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán GẤP nhà đường HOÀNG MAI, 60m - thiết kế thông tầng, THANG MÁY - PHÂN LÔ GARA Ô TÔ 7 CHỖ VÀO NHÀ - hơn 10 tỷ - gần ngõ 299 39
AL9nZEWxCCBCI49PNTv js ev3m24D4gCEd K7mKdK7VIA oq gl1f2DG6xgxGyT TPvhty04NOHoeqwTl1H9QG 6M03vWhVgamjh5EfAexRJB2G4UumRfCAi qmah2pB9W 0lQak j19Wwi4tB2pP P8J0z=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán GẤP nhà đường HOÀNG MAI, 60m - thiết kế thông tầng, THANG MÁY - PHÂN LÔ GARA Ô TÔ 7 CHỖ VÀO NHÀ - hơn 10 tỷ - gần ngõ 299 40
AL9nZEWOUxmdAAmW5OSXNr4OU0srBIfHV4okYfDvwLBmFAdu7KJB7LE3m7GlnhxVPCsXi6alTgyNjbRDphLJwYN4HJbLHeZfcZesz sDFWmpcVtPaQ RneA02X26j6eEHedsC0qDHQJxlA2ljLW11DZBU42g=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán GẤP nhà đường HOÀNG MAI, 60m - thiết kế thông tầng, THANG MÁY - PHÂN LÔ GARA Ô TÔ 7 CHỖ VÀO NHÀ - hơn 10 tỷ - gần ngõ 299 41
AL9nZEWMiTTKbJqg4bvRT9qs6JM iVyQM2ChKTJbV k7i43W4rq97ePOFZCOJMCiq4b1F5 MD7jnGtcbLPUHTHPHM9XyAreXaa4Arf92NGh2o0Ewri8pBHHEiYc2ewHOO33GLK0hhVuzEqC5PZ1nAc5dYoog=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán GẤP nhà đường HOÀNG MAI, 60m - thiết kế thông tầng, THANG MÁY - PHÂN LÔ GARA Ô TÔ 7 CHỖ VÀO NHÀ - hơn 10 tỷ - gần ngõ 299 42

Mô tả chi tiết, thiết kế từng tầng nhà đường Hoàng Mai ?

+ Thiết kế: Nhà xây 7 tầng thang máy, thoáng trước sau.
* Tầng 1: Thông sàn, Wc ( gara ô tô hoặc văn phòng).
* Tầng 2: Khách ( gác lửng).
* Tầng 3, 4: Thông sàn, Wc ( tiện làm văn phòng).
* Tầng 5: 2 ngủ, Wc khép kín.
* Tầng 6: Phòng thờ, sân phơi.
+ Vị trí: Nhà nằm trục ngõ thông, khu dân trí cao, an sinh đỉnh, tiện ích xung quanh ngập tràn.
+ Sổ đỏ: Vuông vức, sổ đỏ chính chủ.

Thông số, giá bán, cách liên hệ để xem nhà mặt phố Hoàng Mai ?

nhà 60m, 7 tầng, 4,7m mặt tiền, 13,8 tỷ có thương lượng
– gọi ngay 08586.12698 cập nhật giá mới nhất hiện nay và xem nhà, thương lượng về giá.
– Kết bạn Zalo với lanhducminh
https://zalo.me/lanhducminh xem các căn xung quanh khu vực Hoàng Mai.
CHIA SẺ NGAY lên TRANG CÁ NHÂN để LƯU TIN !!!

Ngoài nhà mặt đường Hoàng Mai thì lanhducminh còn các nhà ở gần đó như nhà ngõ 299 hoàng mai, nhà ngõ 169 hoàng mai, nhà ngõ 197 hoàng mai, nhà ngõ 279 hoàng mai, nhà ngõ 190 hoàng mai, nhà ngõ 299/56 hoàng mai, nhà ngõ 299/66 hoàng mai, nhà ngõ 299/62 hoàng mai, nhà ngõ 93 hoàng mai

116.621 54/60t1 7 4.7 13.8 607734516654560/posts/1186540668773939/

CHÍNH CHỦ bán nhà TƯƠNG MAI, 60m – GARA Ô TÔ vào nhà – THANG MÁY – hơn 10 tỷ gần ngõ 41

CHÍNH CHỦ bán nhà TƯƠNG MAI, 60m - mặt tiền 6m - GARA Ô TÔ vào nhà - THANG MÁY - hơn 10 tỷ gần ngõ 41

Tôi cần bán nhà Tương Mai, Đồng Tâm, Hoàng Mai, Hà Nội. MẶT NGÕ TO NHƯ PHỐ, Ô TÔ TRÁNH, KINH DOANH 6 TẦNG, THANG MÁY XỊN SÒ

Vị trí đỉnh cao khi nằm giữa Giải Phóng, Bờ Sông Sét, Trần Đại Nghĩa, phố Vọng, Nguyễn An Ninh, Trương Định, Đại La, Tân Mai. Gần Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Cơ Động – Đoàn Nghi Lễ Công An Nhân Dân, nhà thi đấu Hoàng Mai

 • 8 phút đến Hồ Phương Liệt, hồ Không Quân, hồ Kim Đồng,
 • 5 phút đến bến xe Giáp Bát
 • 3 phút đến chợ Nguyễn An Ninh, chợ Đồng Tâm,
 • 4 phút đến Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Kinh Tế Quốc Dân, Đại học Xây Dựng, Đại học Mở Hà Nội
 • gần Bệnh Viện Lão Khoa Trung Ương, Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương, Bệnh Viện Đa Khoa An Việt, Bệnh Viện Việt Pháp Hà Nội, Bệnh viện Da Liễu Trung Ương, Bệnh viện Bạch Mai
AL9nZEUk R 48s4JW7ahYJOZuvMQ1cKKwx3xdQRs6pXaVE7bzJINYgHEQ 3QqB8goO5wWE0hyVVwCliaJRNtAxpuC6iwEfNbhs4t4dNPc NFial0y08ZAzcUpK17Mya yLE4SN95g9KJ0gLY5P9mAZuWYudK=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà TƯƠNG MAI, 60m - GARA Ô TÔ vào nhà - THANG MÁY - hơn 10 tỷ gần ngõ 41 51
AL9nZEXrNv AftIYg9lOJqclQSdus9CPeckItHZrre8WR4jBmCGYsd ME T26 K2omgpWS1AvpZ8uinDVS3piZcWsHrmyPDlnxsxmLM8Uq8MgprzuZtNANPcj5T6gbIJu6gWS4qN1zAQF3gWqChjRzz2bzB=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà TƯƠNG MAI, 60m - GARA Ô TÔ vào nhà - THANG MÁY - hơn 10 tỷ gần ngõ 41 52
AL9nZEUUiW6tdABrSeysG Fgi3DlQz Sv9lQkih2H3UNbDqLmqnoxfdJLQx23J1GTzHoSQcHDtm4GxUyBgagQOaEqSsmR6vDwRyi5Y8dJ4a7LqmkQJ6oPX0Y Jgb A6k1PbXvqes6QVOjJ7zEqcza4agGiv6=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà TƯƠNG MAI, 60m - GARA Ô TÔ vào nhà - THANG MÁY - hơn 10 tỷ gần ngõ 41 53
AL9nZEWqlZ1J jpPDMIyTKw4l07TLWUnTI79Dr40j5BrBKludK0iO7i9fkKMgOEGf6PRO9GEFt6aaLEapZaIlS9I wk5nrJUfWwJGeT620ax68h623AzjmxcoShvxDrkDE1Jj11EXHMwOiOEj7UfSnRzGzg9=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà TƯƠNG MAI, 60m - GARA Ô TÔ vào nhà - THANG MÁY - hơn 10 tỷ gần ngõ 41 54
AL9nZEXtjjZUSprMG de6wkY3OmjlGJMve2Hkjpg4T6aIyDFBWt469lkC5ueWr8 c3VRmHkZnkW TCvU SXKaxP8aqTZtcHUqLr2tZ0gkiT6TOvq G7GDI43S6viHX YF07ehnXAqqafStoIxeeD7Gb3K 3X=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà TƯƠNG MAI, 60m - GARA Ô TÔ vào nhà - THANG MÁY - hơn 10 tỷ gần ngõ 41 55
AL9nZEWg2cA6mgDW47QW YeL8PE2NNV7M6ilr0YZP7GfvcfUo3cR4L5Qg7gwz8R8lF1F1z96ApO1O5er8KHlHY6 VvhbDdho84fdQxdbApfrvjun6AhKsvEo0A2z CTwvQwmDw6VycQ3lgdVnwwpq0x DRW4=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà TƯƠNG MAI, 60m - GARA Ô TÔ vào nhà - THANG MÁY - hơn 10 tỷ gần ngõ 41 56

Mô tả chi tiết thiết kế, công năng sử dụng của từng tầng nhà mặt phố Tương Mai ?

– Vị trí mặt ngõ ô tô tránh kinh doanh bất chấp.
– View mặt bờ sông . Thông khắp nơi .
– Cách cầu khỉ Phố Tương Mai 50M. Cách mặt phố Giải Phóng 100m – giao thông thuận tiện lưu thông ổn định .
– Thiết Kế:
6 Tầng thang máy
– Pháp lý: sổ đỏ sẵn sàng giao dịch .

Thông số, cách liên hệ để xem nhà Tương Mai ?

nhà 60m, 6 tầng, mặt tiền 4m, 14 tỷ có thương lượng
– gọi ngay 08586.12698 cập nhật giá mới nhất hiện nay và xem nhà, thương lượng về giá.
– Kết bạn Zalo với lanhducminh
https://zalo.me/lanhducminh xem các căn xung quanh khu vực Tương Mai.
CHIA SẺ NGAY lên TRANG CÁ NHÂN để LƯU TIN !!!

Ngoài nhà mặt phố Tương Mai thì lanhducminh còn các nhà ở gần đó như nhà ngõ 51 Tương Mai, nhà ngõ 41 Tương Mai, nhà ngõ 46 Tương Mai

-63 58/60 6 4 14 607734516654560/posts/1180217672739572

Bán nhà mặt phố VĨNH HƯNG, 58m – GARA – Ô TÔ vào nhà – mặt thoáng VĨNH VIỄN view chung cư T&T hơn 7 tỷ gần ngõ 442

Bán nhà mặt phố VĨNH HƯNG, 58m - GARA - Ô TÔ vào nhà - mặt thoáng VĨNH VIỄN view chung cư T&T hơn 7 tỷ gần ngõ 442

Tôi cần bán nhà mặt phố Vĩnh Hưng, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội. Ô TÔ đỗ cửa – Quay Đầu – Vào nhà thoải mái – THOÁNG Trước Sau – Tặng FULL nội thất cho Khách mua trong tháng này

Nhà nằm tại vị trí giữa 2 cây Cầu VĨNH TUY và Cầu THANH TRÌ, 3 phút đến Times City – Park Hill. Xung quanh là đường Nguyễn Khoái, Bạch Đằng, Đại Đồng, Thanh Lân, Dương Văn Bé, Vĩnh Tuy.

 • Chỉ vài phút đi bộ là Hồ Thanh Trì, Hồ sinh thái Vĩnh Hưng, Ao cá Bác Hồ
 • vài trăm mét là Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Đại học Mở Hà Nội
 • 5 phút đến chợ Vĩnh Tuy, chợ Thanh Trì, chợ đêm Lĩnh Nam
 • 6 phút di chuyển là Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, Bệnh Viện Dệt May, Bệnh viện Thanh Nhàn
AL9nZEWdQv 3ft1yfDHI6hPxaJyvt X4 mBWiYGxRb1FOLJ0XcjBq D VAvgwfMrikdd3zQkeSF O6SkE3qE2olYvdVGZVfjBd4l ZJDCzm913RnT2kR4 q1L6E3FMmuxx PSX7BdHqgmfT vs2FYCqV 5AW=w2400 no tmp
Bán nhà mặt phố VĨNH HƯNG, 58m - GARA - Ô TÔ vào nhà - mặt thoáng VĨNH VIỄN view chung cư T&T hơn 7 tỷ gần ngõ 442 86
AL9nZEXFCHnidlmSvnLXVZCx0tVa4g SIxPXyiztZecB3afXp5DmxW 2MI7nGNABxV7X1OE ihKdmgSFGpS L UA0bxm 6DW 3pO4C Hcj2oSWtyyj8B9hNx72Szvdho3GMEXR79VMOiQlgR 2Sx1Gga4dd=w2400 no tmp
Bán nhà mặt phố VĨNH HƯNG, 58m - GARA - Ô TÔ vào nhà - mặt thoáng VĨNH VIỄN view chung cư T&T hơn 7 tỷ gần ngõ 442 87
AL9nZEVmzaHys4cZttYZus4AsmzVftbxbBvozYAxKqY7gOyaLF A3hoWey9H7Egk06Tox6l3 7iEueWRxb3k6y1QOOOmT wgJt2niCf q49cAfRY6rwTcXFfflc2YIA7empT3CNgz0Pn1VGfSD89oAGfdAKw=w2400 no tmp
Bán nhà mặt phố VĨNH HƯNG, 58m - GARA - Ô TÔ vào nhà - mặt thoáng VĨNH VIỄN view chung cư T&T hơn 7 tỷ gần ngõ 442 88
AL9nZEX7GrMKRNqkNc2I61rtXFdoREcZ vD4wuBwoMjdADDbg1kpEaoJ04oagkRkWPVmKesakGNswbv3RW p6Rs8wodR4jidbqIEmlVKYTEmKvHlXuLuqdX8lHBX6wfnlEZaYRyKL6HZkQF6pBg58TgAu0B5=w2400 no tmp
Bán nhà mặt phố VĨNH HƯNG, 58m - GARA - Ô TÔ vào nhà - mặt thoáng VĨNH VIỄN view chung cư T&T hơn 7 tỷ gần ngõ 442 89
AL9nZEXs5MZ2qlK5N3Az234Oq OoWOA4uNZe860 9s2Oaum5O0S4THgYUxs6Kkyt21Tm LtPixCPCPQ3TkBd4K4PfR61mEPehuipYEKwlLqkGMf7yfj1xkLgbaP6KvgGx9v00ZVHdmKTBi3nPnYKfEJAH2nR=w2400 no tmp
Bán nhà mặt phố VĨNH HƯNG, 58m - GARA - Ô TÔ vào nhà - mặt thoáng VĨNH VIỄN view chung cư T&T hơn 7 tỷ gần ngõ 442 90
AL9nZEVK1aLY4VV6lHR HAMWL0axUWHUdOj5fM56yHuuG9oX69RzUiH VPJyrXlnKRMkFhHgLQkzsfoWUEPrn3r1LG4ERTrFGHEL Bu 06mtOXaify2eBDM llt a LmsQV2GF3QP6Ti8Ib80ArCfJ7ko6ji=w2400 no tmp
Bán nhà mặt phố VĨNH HƯNG, 58m - GARA - Ô TÔ vào nhà - mặt thoáng VĨNH VIỄN view chung cư T&T hơn 7 tỷ gần ngõ 442 91
AL9nZEW1R4Rr6r8QrOSuvaKC7 2gelaj2PZcZFsPWCOcCTo4vP6q5JOqzYHeAB t9qiSFm0FBtV5HEt5PH1YEbXyN9y1rlo3EZW5uhGTcyDkXc3UM3qVuJD0IysX V6g9JvnKA9XA G3MxJb3G0XTeb5G JS=w2400 no tmp
Bán nhà mặt phố VĨNH HƯNG, 58m - GARA - Ô TÔ vào nhà - mặt thoáng VĨNH VIỄN view chung cư T&T hơn 7 tỷ gần ngõ 442 92
AL9nZEWGGW dcjFA7h9giiDNi Qm9oELln9CeqRLUUiRdOENgt95vQJvfRWFvMeM iyUVpJbCaHybHEQpfQ1LmEL6sVypk5ct2NrBWFCnVfOFc0IPtexcNeFmIW2m3DM5 pNtsEHHh 6uJRauY32x8Bhgih0=w2400 no tmp
Bán nhà mặt phố VĨNH HƯNG, 58m - GARA - Ô TÔ vào nhà - mặt thoáng VĨNH VIỄN view chung cư T&T hơn 7 tỷ gần ngõ 442 93
AL9nZEUfrYQCC61cXiIl i9XMA9v26cwV08xKi8x6ul ORLHXAibrmc4FQaZCjeljuDzILcqUjwgTt6Oe99Od0sIYv6dYa3ndXuvDsSQsQl0GzELl77UyBsGib7C5lsG1DWcyJpiqvdU03V9IubrE8ixabfO=w2400 no tmp
Bán nhà mặt phố VĨNH HƯNG, 58m - GARA - Ô TÔ vào nhà - mặt thoáng VĨNH VIỄN view chung cư T&T hơn 7 tỷ gần ngõ 442 94
AL9nZEVl7aYfmIiC90OcyiBZxdPvO2zVAnM5L45bb1JvL4paH89q14NmUDl3Y95bwpFw3tMsX1KppCpO0xYe8 qvzZjob zWQzJJr66jOgYbYmZ uYFEU9m8mbkuBwiH t7kQGfCmmbelZa5auaWJPdIHBBa=w2400 no tmp
Bán nhà mặt phố VĨNH HƯNG, 58m - GARA - Ô TÔ vào nhà - mặt thoáng VĨNH VIỄN view chung cư T&T hơn 7 tỷ gần ngõ 442 95
AL9nZEWfPPQupMquq5NVOIkEXeRPRhd53Z8gkyQMsCj9 zxqCfKMSf7423NmTPcR9mwKLzRo OEO1MwdSRPOhwyBlGi Qbf aiYMlvBYZdKzDQgJbOaOWT5gJQ742czAVWpJhgf9Xbmyc71WkxwTxhVzRSV2=w2400 no tmp
Bán nhà mặt phố VĨNH HƯNG, 58m - GARA - Ô TÔ vào nhà - mặt thoáng VĨNH VIỄN view chung cư T&T hơn 7 tỷ gần ngõ 442 96
AL9nZEW Ry7nBNXVE7c3eit32fDRGCDCMk8D STYp8tfTLuSlYYER y8aSUAc4Cd l2Gt1qnw9E100JiKZvkYJgZQboDSai X4oG7nmuo aBprFyXZl1gbz9gSGztY2JmSvV72BCUaqjxfVcAKAyf4NP9Zv0=w2400 no tmp
Bán nhà mặt phố VĨNH HƯNG, 58m - GARA - Ô TÔ vào nhà - mặt thoáng VĨNH VIỄN view chung cư T&T hơn 7 tỷ gần ngõ 442 97
AL9nZEWV1Wftxe x 09IltS3e1 iKRERqoYVE7c7EletmlivKjGfj3xBfmdcyj8qLFE6ZwRXmDbSMIb zbYM45VXqzLsTH46Dm3R dcxpoYrSyOvbVjigT23kzepYiYQNNbNiYIEwy3PrExLQqwP8pC eB8a=w2400 no tmp
Bán nhà mặt phố VĨNH HƯNG, 58m - GARA - Ô TÔ vào nhà - mặt thoáng VĨNH VIỄN view chung cư T&T hơn 7 tỷ gần ngõ 442 98
AL9nZEUzCyV7poasJNnTUmRHdrBgQ z40W8D KPbkElgFcnswOFafLBTuCyj7VoqjE89Xu3TTY4XyGPNdiCCP6TbKIupAKJhSFRuKouVE2FDxtyItMUleZxQ g3mxJFa4gT wK3UffQAF9UgRfzmyQyOCQrn=w2400 no tmp
Bán nhà mặt phố VĨNH HƯNG, 58m - GARA - Ô TÔ vào nhà - mặt thoáng VĨNH VIỄN view chung cư T&T hơn 7 tỷ gần ngõ 442 99
AL9nZEVOphwq3Hts6 n5TD2BR2PeIJGur9zlORBLFQwQ94ny58SaIgJf7FGGuLXo0UC3Et762GXLCfFdY3r6KIjAzcT1ST9jaEXMOr2HJIn3nW9UozMehbPX8tK3d23RIMsOGskwl5CA08Q3nMie4ndDZ ex=w2400 no tmp
Bán nhà mặt phố VĨNH HƯNG, 58m - GARA - Ô TÔ vào nhà - mặt thoáng VĨNH VIỄN view chung cư T&T hơn 7 tỷ gần ngõ 442 100
AL9nZEVBKxAlyHpO7rs6E0IopWf S rZNRzYhhUdsRx8VN cRXRq31UVFYrljVKLCkOzphkbUL972rv41yYD4jszVaS8pNq8U6D7Gv zk XTC4rttrC6nAu1Eq0HJC91xzGDA zc4276QMNkeTl0I8QVvMEd=w2400 no tmp
Bán nhà mặt phố VĨNH HƯNG, 58m - GARA - Ô TÔ vào nhà - mặt thoáng VĨNH VIỄN view chung cư T&T hơn 7 tỷ gần ngõ 442 101
AL9nZEXMn1cZVuac2CqDHEd1MG3O50 Q Tg0vewzXUA3srgEI E2h4Lh7kYtAVBv7Sfu 5wYDHM5U849b4Whnem5iOKd72GCSMWtvtJVZEfkEw0aEDSf0GmFS2nwknpUW83mCJ6NWcdOwNybO2kzr2EYTVz9=w2400 no tmp
Bán nhà mặt phố VĨNH HƯNG, 58m - GARA - Ô TÔ vào nhà - mặt thoáng VĨNH VIỄN view chung cư T&T hơn 7 tỷ gần ngõ 442 102
AL9nZEXexnxHb1HUxhKyAmVdkK0V7f8lMlULoAosv0e8BFJfrPB42fqd5IZbX7f0PYuXGDSQXJxSUbazhPGm5icANORGEvAQnbO6wFLfsNctz4ojCRxqNVnYE7s8JZBBS8J4NnOicJLoOJ4ax1jI n7fFOjG=w2400 no tmp
Bán nhà mặt phố VĨNH HƯNG, 58m - GARA - Ô TÔ vào nhà - mặt thoáng VĨNH VIỄN view chung cư T&T hơn 7 tỷ gần ngõ 442 103
AL9nZEUrOAaMz0Py524itx m x7vvt8pxkvj9kxzBKwobVsyLec5ihr73eJic0jhBbwdCeoDyzEw9r53LA547dNCg8ZHTKvzJFzv AucnS6Ik1Z7dDA 14v9 chjHgl0tgYoLNoxHTk g5mBMoCN5XikSeK1=w2400 no tmp
Bán nhà mặt phố VĨNH HƯNG, 58m - GARA - Ô TÔ vào nhà - mặt thoáng VĨNH VIỄN view chung cư T&T hơn 7 tỷ gần ngõ 442 104
AL9nZEX4UPNWnmaxozWa0CbvPRLXMxdKQn2irMcyziVJHbLPRoo3OoDW0sznTQ5bjjArRTPY6j YgYUSiQtOMtc4U9pnCrlM9Uv2Wq49 lDXqMIyE96p4Gl2j6sgnv4vHGUI1eBI22S pKio3Rr 5GyGW Q=w2400 no tmp
Bán nhà mặt phố VĨNH HƯNG, 58m - GARA - Ô TÔ vào nhà - mặt thoáng VĨNH VIỄN view chung cư T&T hơn 7 tỷ gần ngõ 442 105
AL9nZEXkp5QFPXcLl xzloCScKOKRt2UfIgByVq6OtE7KZGcNS0MFZ7fEBqEkrL8jPr1hj 4SK TfBK8oQG5saTHRXm9OXK8Elpg nv FLiGG8XdKyF4eqc4Ud54HRt0CtNON7gbgEtuyozv7e2dQIe0gkw=w2400 no tmp
Bán nhà mặt phố VĨNH HƯNG, 58m - GARA - Ô TÔ vào nhà - mặt thoáng VĨNH VIỄN view chung cư T&T hơn 7 tỷ gần ngõ 442 106
AL9nZEV2yoNYeTvynhkrY v4q4a5A2ti3qRBktXQbqcYTbF2kDJydmzzsqf8ajvBShbS38QoufEhEuCAOlFqoIrEkeTPToK KNg2hE3uTTqefAWfkjru6kUvMxZ0GrYCH EC76eLRnfHB IN0 Vni9muttQQ=w2400 no tmp
Bán nhà mặt phố VĨNH HƯNG, 58m - GARA - Ô TÔ vào nhà - mặt thoáng VĨNH VIỄN view chung cư T&T hơn 7 tỷ gần ngõ 442 107
AL9nZEW2W ZY3y42n17Y6aiNgVJpxtb eN6Ipc6sQPp22BWIm8zIcJFAJLelOXEUA 5TZIygsilaGEQGkOu2BNhSw19WtkA67xYoxXxWdw6woAvd2ZhZtYBaDO09 S16cQjgPgn9deFyMmLEPyrUU2DrYGIX=w2400 no tmp
Bán nhà mặt phố VĨNH HƯNG, 58m - GARA - Ô TÔ vào nhà - mặt thoáng VĨNH VIỄN view chung cư T&T hơn 7 tỷ gần ngõ 442 108
AL9nZEVQhgXJkNSGEGKbuyeH5VEWaQ5J57N4pd7FDP2g5n6s0J OsCFuMtYshcK6 TgAI5RI5M4Fq56vgK1Q 1BECEsmPGN6UQRXFx xLelRA5rUExlL CiopG2ExzvWZxiLIVq0Jv1xPd TFCifRcHBwQHa=w2400 no tmp
Bán nhà mặt phố VĨNH HƯNG, 58m - GARA - Ô TÔ vào nhà - mặt thoáng VĨNH VIỄN view chung cư T&T hơn 7 tỷ gần ngõ 442 109
AL9nZEVrLD3TxkCjIOXOnH0GGpBIV0EZfIZPJnOtK0zXzw2JnqLnZQtDzrB o92UwXy5SQ 53TtJfunXNmrHF3NQDlE M2Zl24UoWF ltIYgpCoCExaacHy7Wal9r5wt4d ByBgXZknMigzkzjX0Ey1cbIRp=w2400 no tmp
Bán nhà mặt phố VĨNH HƯNG, 58m - GARA - Ô TÔ vào nhà - mặt thoáng VĨNH VIỄN view chung cư T&T hơn 7 tỷ gần ngõ 442 110
AL9nZEUaFvV0eVg9JQ OCUgD8Jfubt6djU7NxWXi zGQ9Lw5sm0LtQJSz2e S 6lhVwtmDY6FpBp zjJO4ALpFuxHuUlMHU8woi08gqfsyXRiLQXrAudw3Iie8yRVUSEW85kPredpCrmxYEX36L5mjloJ7qS=w2400 no tmp
Bán nhà mặt phố VĨNH HƯNG, 58m - GARA - Ô TÔ vào nhà - mặt thoáng VĨNH VIỄN view chung cư T&T hơn 7 tỷ gần ngõ 442 111
AL9nZEUsh3kgoR8SNFb31LXS7OlFZq6LdzqAiINDvKhvEEtgjOlwD6OBTt X6W yf8fJJvHmH4oQs8OlyZt8vtel0K92vUUYDrjl0gC7 Nvq2OOFUAYp8BjmX cnfhx8pmiTDj4I58ZWRIFRy97RqZ96xVle=w2400 no tmp
Bán nhà mặt phố VĨNH HƯNG, 58m - GARA - Ô TÔ vào nhà - mặt thoáng VĨNH VIỄN view chung cư T&T hơn 7 tỷ gần ngõ 442 112

Mô tả chi tiết về nhà mặt phố Vĩnh Hưng sát Nguyễn Khoái đang bán ?

+ Nhà full 5 tầng. tự xây năm 2016 rất tâm huyết. Cửa, cầu thang, sàn gỗ Nội thất toàn Lim. Thiết bị hiện đại
+ Thiết kế :
– Tầng 1: Gara ô tô, Phòng khách + bếp + WC
– Tầng 2: Thông sàn rộng thênh thang + Ban công uống trà + vs
– Tầng 3+4: Mỗi tầng 2 phòng ngủ + Ban công + vs
– Tầng 5: Sân phơi rộng + Vs
+ Sổ đỏ vuông đẹp

Thông số, giá – cách liên hệ để xem nhà Vĩnh Hưng ?

nhà 58m, 5 tầng, 4,2m mặt tiền, 7,38 tỷ có thương lượng
– gọi ngay 08586.12698 cập nhật giá mới nhất hiện nay và xem nhà, thương lượng về giá.
– Kết bạn Zalo với lanhducminh
https://zalo.me/lanhducminh xem các căn xung quanh khu vực Vĩnh Hưng.
CHIA SẺ NGAY lên TRANG CÁ NHÂN để LƯU TIN !!!

Ngoài nhà mặt phố Vĩnh Hưng thì lanhducminh còn các nhà ở gần đó như nhà ngõ 200 vĩnh hưng, nhà ngõ 319 vĩnh hưng,  nhà ngõ 179 vĩnh hưng, nhà ngõ 259 vĩnh hưng, nhà ngõ 126 vĩnh hưng, nhà ngõ 254 vĩnh hưng, nhà ngõ 221 vĩnh hưng, nhà ngõ 107 vĩnh hưng, nhà ngõ 416 vĩnh hưng, nhà ngõ 321 vĩnh hưng

– 19.41 50/52/58T2 5 4.2 7.38 607734516654560/posts/1145775536183786

CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 279 HOÀNG MAI, 55m – Gara Ô TÔ – THANG MÁY – trước nhà ÔTÔ tránh nhau – hơn 10 tỷ

CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 279 HOÀNG MAI, 55m - Gara Ô TÔ - THANG MÁY - trước nhà ÔTÔ tránh nhau - hơn 10 tỷ

Tôi cần bán nhà ngõ 279 Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội. mặt trước thoáng VĨNH VIỄN – vừa ở vừa KINH DOANH mọi lĩnh vực, gần LOUIS CITY, hồ ĐỀN LỪ, chung cư K35 Tân Mai – Feliz Homes

Vị trí nhà nằm tại trung tâm các tuyến đường Minh Khai, Trương Định, Tân Mai, Tam Trinh, Mai Động, Gốc Đề, Đền Lừ, Nguyễn Đức Cảnh, Lương Khánh Thiện,

 • 8 phút ra đến công viên, hồ Yên Sở, Khu đô thị Gamuda
 • vài chục mét là Winmart, 5 phút là chợ Mai Động, chợ Gốc Đề, chợ Đầu Mối Phía Nam
 • Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông đi bộ vài bước quanh đó
 • 5 phút đến Trường Đại học Phương Đông, 6 phút đến Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI), Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị – UTM, 10 phút đến Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Đại học Mở Hà Nội
 • 2 phút đến Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, 5 phút đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City
AL9nZEW BnWoabzNq5Hd1FBGY EjCK1KrMo4cQS r7i35d6YdP yCN8PAjeumoDllyTZcntl8EEfG9P9 l OuCX fRHrnfFRj TbVZ eVt6kwXVvVSB 6gz0G4mvzsCpufuRv93ab6hkXnAsBYD7NrdG9aF5=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 279 HOÀNG MAI, 55m - Gara Ô TÔ - THANG MÁY - trước nhà ÔTÔ tránh nhau - hơn 10 tỷ 132
AL9nZEWWBX3oYthNoKW6A9LWI89IJjXKFpMrWJE pYSkLi2maZ9dGLrvNNAWyD5IfLaD sKVmZ29zTN2lXgzhWpvPPIy0Myq8IfdaPSIBHAN7nQz12fMy UFn6DsTsAHBVbCgSzpwEM023k05bSA8JrifDAn=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 279 HOÀNG MAI, 55m - Gara Ô TÔ - THANG MÁY - trước nhà ÔTÔ tránh nhau - hơn 10 tỷ 133
AL9nZEXxr0QoYp0wGVQYAe HmBlIb0g8jIuWsKCc N9YV c3eSc5SFPuPwS4P510GI5nrstlPtq19HpcAtCckWcV5U1n3swDu1wyMLo2P9U92bBIUWs71liPHkYZGYazZtvtr3sK9zSimdpWn4wlwMyeSIhL=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 279 HOÀNG MAI, 55m - Gara Ô TÔ - THANG MÁY - trước nhà ÔTÔ tránh nhau - hơn 10 tỷ 134
AL9nZEXzvoD5q4YzVpcVPvsKRh87BtZIg79ruqSUbyz0TRDZgEdMLAel4I pCIuUZbrKDXwecFRy6jhbPJKr4SzV1tbbTXXpUa04OXapJn6AbEGPVl5J1Jpqp15vX r0VV8yVzsX8E 1I6jfTT7Ql1vx2rTS=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 279 HOÀNG MAI, 55m - Gara Ô TÔ - THANG MÁY - trước nhà ÔTÔ tránh nhau - hơn 10 tỷ 135
AL9nZEXa 6ydvD4TvdxHj sH5liwi5c4HX wk7rfMIv pykhGiL gLBb1zJabb hh1mp7tK6KN0jilpWmKiZhAu94x41giUm2abIiAdSXvbwrL4H6vpWWEdlhLxYGCQG2tdpRD8oSWL4Pvra0ObfUbOva=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 279 HOÀNG MAI, 55m - Gara Ô TÔ - THANG MÁY - trước nhà ÔTÔ tránh nhau - hơn 10 tỷ 136
AL9nZEXr2jPpJDxTVwCVnUvGpyt99TzDWdiDR8SKTwW9m5Iy9TINLA9q9DAAGYvrjpJh0FUW6TBpSBlQboQzCn MUYn7mmEaH1n4noQu3DeoJJV9hDnQPX8xOUosn15CGRNu9hoyhDtbPy0DkZCS8LwODQQ6=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 279 HOÀNG MAI, 55m - Gara Ô TÔ - THANG MÁY - trước nhà ÔTÔ tránh nhau - hơn 10 tỷ 137
AL9nZEXVjYAW8bg36sAnoAZeuYqqnMB cBjzJjn5eK1iBqKyV8C v v 2aKwizlnezp1A45VU261XnlNyFFmvthmGaAhDvCYQnCp2YBt8ety3eaA1VsoKbBTZGaa8WHeRt hx5SBnFjg2tkcxVWoYNu3HvCc=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 279 HOÀNG MAI, 55m - Gara Ô TÔ - THANG MÁY - trước nhà ÔTÔ tránh nhau - hơn 10 tỷ 138
AL9nZEVLVYOn4LIWtQoOLAqaBV0qSu7XfPaaenPVNeZURLOL5vPnC0GogpQytWrW9cl1BFYnmmL TMy9Pj lwq0iFcXqbNyCUO H1ZT6eLi6NzY88QQbvc1ccWWE6DCtlnI8xAUmDvDk3mrcaRJKNpjBl6kx=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 279 HOÀNG MAI, 55m - Gara Ô TÔ - THANG MÁY - trước nhà ÔTÔ tránh nhau - hơn 10 tỷ 139
AL9nZEW1nHKB7l8VH5V6qS4BqC Q5e 7epNMzFeL lG D 5FR grY1eDmcxWQmYL33RXakOIEODX5OIBzjReFdZtbuKL1b5S3nbRNkNhXlbjR9CNdCRW2TjN1iODHpFZOzEvVELYZISj QEHkz9BJ1QDlJv=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 279 HOÀNG MAI, 55m - Gara Ô TÔ - THANG MÁY - trước nhà ÔTÔ tránh nhau - hơn 10 tỷ 140
AL9nZEXEPeuX2MeKrJb96hRr0PaJ6G27A1pnRi 8zreYSVYlppnGh0OOXhC VWQ1tSG8vv5YPYG4xJQt arsdJo QmiU0EHuyVkDhTpdInYRapAunYds BPYLA9BgMObTJU871hc5WClxQiUyZbGJ S74tu7=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 279 HOÀNG MAI, 55m - Gara Ô TÔ - THANG MÁY - trước nhà ÔTÔ tránh nhau - hơn 10 tỷ 141
AL9nZEX5 pMf G0gw7jHS dRL45y JPtJTEnPKCQhCHEeappRRuoKQLeVTSr3IxcOOoLX0nkP5 VU7SMdz3Vdu bMRHfhtUTa YW9qKSCGD7ZqJrpi0S1M2rvNVPiHOfibLswVYmrPYq4sFbGvFJR5Trwl=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 279 HOÀNG MAI, 55m - Gara Ô TÔ - THANG MÁY - trước nhà ÔTÔ tránh nhau - hơn 10 tỷ 142
AL9nZEWh7Zd2cFzAJNO6ejnPLrAHgPVDzKZ bz9nnkeJ6Jt9A1 cpk9lk7VFD11bLzFACLsswM3ORye naMOH9lLa23UNIvdRhyUnJYm7Nto7Yejs4lO02omGkc 8iYTr0VBIYiM8f6b4EaSPXswkTo4NhyR=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 279 HOÀNG MAI, 55m - Gara Ô TÔ - THANG MÁY - trước nhà ÔTÔ tránh nhau - hơn 10 tỷ 143
AL9nZEU9B5p48f7B8tbhJFTYxV11SoFK9MwyFClwdPQTLlLY7EHxP4ItDK0VrXXKbGMSePDNcVu20D3TdRopNWvAz2XR9LA1nEnx31m6EEuLr3Do rU0CoKlmPqfeoZIIgAi7EKsy6S7ChNPLOyM234KVxTu=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 279 HOÀNG MAI, 55m - Gara Ô TÔ - THANG MÁY - trước nhà ÔTÔ tránh nhau - hơn 10 tỷ 144
AL9nZEXXLCN26wkSVPA3hLDSpAsvIshKGc1TGL4ZJBgvBN2ovXY4IWXoZxcPBVVgb080Q XmsvZyx6pJz3qpOplka1pSNgAHpQ8pPqtstQWfMeRPaR3uScmE0rfiMiZlfLzSsnBucWbkdmUgQ9f3B9GXMLb0=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 279 HOÀNG MAI, 55m - Gara Ô TÔ - THANG MÁY - trước nhà ÔTÔ tránh nhau - hơn 10 tỷ 145
AL9nZEVMU J8LYwuepzfu6CV T0z7w w42kcI2NNsz4SBV1WF4JGYBz aFhL8kk11l1Si4m STBOFCZKxyolxF2Q TkOHLUSBscUGgQsPL1jApPrkI2VWR0HPBXXLGU 7 HHxu1FI15UCmLuMOrfWIGoq0nb=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 279 HOÀNG MAI, 55m - Gara Ô TÔ - THANG MÁY - trước nhà ÔTÔ tránh nhau - hơn 10 tỷ 146
AL9nZEVbGodCQ9geWlxLCqwSuirH4MxZY469yJGFkzh5hak3N6rdUX msAzKu Bz xgbJvN5AGpOZCOwuE8 W LzoecjsQCC6KaKlTAG3apeTQ hPVFn0ihAAnPNzIGVry9NdGA3QKfK7Cih1m5GW3wUS8vK=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 279 HOÀNG MAI, 55m - Gara Ô TÔ - THANG MÁY - trước nhà ÔTÔ tránh nhau - hơn 10 tỷ 147
AL9nZEUFOHhOu2VWfZvApE7td7dxbKKhDKKxLtDGoTd7xZf29sf2fXyqICBUVciLm DFTgguWn015E8nspylntQwD7UC1M juhFldtybNeamkJWVL5P sdmzmss0FZYAXXqtH4mkvOnedAEtmoEtllPvAMKO=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 279 HOÀNG MAI, 55m - Gara Ô TÔ - THANG MÁY - trước nhà ÔTÔ tránh nhau - hơn 10 tỷ 148

Mô tả chi tiết, thiết kế từng tầng của nhà ngõ 279 Hoàng Mai ?

+ Ngõ 279 Hoàng Mai là ngõ 2 ô tô tránh nhau, thông ra phố Gốc Đề, Mai Động, trước nhà là 3 Toà chung cư đang xây dựng, tiềm năng tăng giá cực kỳ lớn.
+ Nhà chủ tự xây, 6 Tầng thang máy kiên cố cực kỳ chắc chắn.
– Thiết kế:
+ Tầng 1: gara ô tô, phòng khách, wc.
+ Tầng 2,3,4,5: thiết kế thông sàn, vừa làm văn phòng vừa làm phòng ngủ tuỳ mục đích sử dụng, wc, cầu thang cuối.
+ Tầng 6: bếp, phòng thờ, sân phơi, tiểu cảnh.
– Chủ nhà là người tỷ mỉ, cẩn thận, toàn bộ nội thất, thang máy, kính cách âm, sàn đá đều nhập khẩu chất lượng tốt nhất.
+ Sổ đỏ cất két, sẵn sàng giao dịch.

Thông số, cách liên hệ để xem nhà 279 Hoàng Mai ?

nhà 55m, 6 tầng, 3.5m mặt tiền, 12.8 tỷ có thương lượng
– gọi ngay 08586.12698 cập nhật giá mới nhất hiện nay và xem nhà, thương lượng về giá.
– Kết bạn Zalo với lanhducminh
https://zalo.me/lanhducminh xem các căn xung quanh khu vực Hoàng Mai
CHIA SẺ NGAY lên TRANG CÁ NHÂN để LƯU TIN !!!

Ngoài nhà ngõ 279 thì lanhducminh còn các nhà ở gần đó như nhà ngõ 299 Hoàng Mai, nhà ngõ 169 Hoàng Mai, nhà ngõ 197 Hoàng Mai, nhà ngõ 190 Hoàng Mai, nhà ngõ 299/56 hoàng mai, nhà ngõ 299/66 hoàng mai, nhà ngõ 299/62 hoàng mai, nhà gốc đề Hoàng Mai

– 15 55 6 3.5 12.8 607734516654560/posts/1178217929606213/

CHÍNH CHỦ bán nhà ĐỀN LỪ 2, 38m – 7 tầng – PHÂN LÔ – GARA Ô TÔ – view vườn hoa Nhiều cây xanh hơn 7 tỷ

CHÍNH CHỦ bán nhà ĐỀN LỪ 2, 38m - 7 tầng - PHÂN LÔ - GARA Ô TÔ - view vườn hoa Nhiều cây xanh hơn 7 tỷ

Tôi cần bán nhà Đền Lừ 2, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội. PHÂN LÔ Ô TÔ CHẠY VÒNG QUANH, VỈA HÈ. VIEW VƯỜN HOA, GARA Ô TÔ HOẶC VĂN PHÒNG. NHÀ DÂN XÂY 7 TẦNG CHẮC CHẮN.

Nhà bán nằm khu Đền Lừ 2 phân lô có vỉa hè thông các ngả, view vườn hoa. Tập trung rất nhiều quán cafe, văn phòng.

 • 20m ra đến Hồ Đền Lừ, 3 phút ra Công Viên, Hồ Yên Sở, Gamuda
 • Nằm giữa Tân Mai, Trương Định, Minh Khai, Tam Trinh, Gần Mai Động, Hoàng Mai, Nguyễn Đức Cảnh, Gốc Đề
 • 2 phút đến Chợ Đầu Mối Phía Nam
 • gần Trường Tiểu học Đền Lừ, Trường THCS Đền Lừ, Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, Trường THCS Hoàng Văn Thụ, Trường Tiểu Học Tân Mai, Trường THCS Tân Mai, Trường Tiểu học Mai Động, Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị – UTM
 • 5 phút ra đến Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội
AL9nZEWEMhIBnJdycfmecQzlGXSNMiQncFwo6b5I6NWv69Z1BtUASjh n3Xd PrzEAKvDP6jsk UOHg5j lmH2c6iUn Ws3ohOF S5oiRxWmSBerdCCEfH4Lh80zU5bSR7qjR7ni Vjh4gSd37rCyJCyx10K=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ĐỀN LỪ 2, 38m - 7 tầng - PHÂN LÔ - GARA Ô TÔ - view vườn hoa Nhiều cây xanh hơn 7 tỷ 168
AL9nZEVssDwjV6t5AObCmHO0crQTllW1sB1mzsSE28WAdSy0jcdIZnOPujcp5lIx4vv Tx8SVDldrS6HEfoRp4tA3fR6TtI924iPDrMovuCZHmnbv0yl l1shot7JA3lAvMD22AiS37OQNJUGpx5R Eo X1L=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ĐỀN LỪ 2, 38m - 7 tầng - PHÂN LÔ - GARA Ô TÔ - view vườn hoa Nhiều cây xanh hơn 7 tỷ 169
AL9nZEWL4ZvSc0hhIVssgf6Tq53QWUAbfO88qNKnvklGSUErNdG KYG FttkLOlvSN23LQ3xAk4eIksXfFxmrgxVACl 2LO8 JpNSIhqMOCKSBTZdlrpzDhM 3v3z1Jb9 igT diSANAcn74tatJH92W4KSO=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ĐỀN LỪ 2, 38m - 7 tầng - PHÂN LÔ - GARA Ô TÔ - view vườn hoa Nhiều cây xanh hơn 7 tỷ 170
AL9nZEVb3XGjATXu8h7d fq7NZRVZk7N2qRqYo0ced1uO 7o4e2gePvKXHMEz5gUK8JIHMKBV9nL5Jvu8uLf7Y 0D4j3gdDBFUXrKeTARXzCfIqjgbijt1G1MwwD0xRtf5m 0ccJO0EP9wexPNcRyub287fs=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ĐỀN LỪ 2, 38m - 7 tầng - PHÂN LÔ - GARA Ô TÔ - view vườn hoa Nhiều cây xanh hơn 7 tỷ 171
AL9nZEW08QdTRuQyKjgmSMgCri10y4nkmvjuAyuCE6hBiKnrmu TnxIpgmY O r8jx6MmDESZh VIVPl7guvk5Yk 3zglP1G8P UOqW0bixo118 NRMEEpRhGzdsgfsrSzCnL6Ez5H1eT Znm3SpgvkfsYJ=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ĐỀN LỪ 2, 38m - 7 tầng - PHÂN LÔ - GARA Ô TÔ - view vườn hoa Nhiều cây xanh hơn 7 tỷ 172
AL9nZEXLcIDKvx7pM4qCQhN3XAbD63XxpkoJcjbBlpbmqVfU8dBS4bLhu251H48fNv29ibGhXG5CmGp9ywbw VS3KVc5oYjAc0cr2JEUrKt1akOhwiS07bC02zZCyskkc3oKoQ9ncSwLKzKz68v0A3rLwC3F=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ĐỀN LỪ 2, 38m - 7 tầng - PHÂN LÔ - GARA Ô TÔ - view vườn hoa Nhiều cây xanh hơn 7 tỷ 173
AL9nZEXhpyeJlcx5ClGX 8xPlHBQye21JYvK 6TauDZIJQInt8AuImcAQaS0xpAKwOZgjQhOzu9EEZ0gfPv6wGt kfNzm yLbIYshUjLljqHXYhTJcHJGpJlGhv5XDWPqrk95zBSZJH00y DZGcPV 3c2Fjr=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ĐỀN LỪ 2, 38m - 7 tầng - PHÂN LÔ - GARA Ô TÔ - view vườn hoa Nhiều cây xanh hơn 7 tỷ 174
AL9nZEVfc5EyS7Rzz8Dv7AEIGeSRs1Rm1e4GDzOtazOeTXH82J4CHJq3AUgSlukZwMPDS67APeQ DJfC05vUiMPHN6 58aSCBCKLRhyp1x fdwSifj3pwpEKCq228SRCUrHukrrYxUEsaSTuLucjPYFWA8FX=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ĐỀN LỪ 2, 38m - 7 tầng - PHÂN LÔ - GARA Ô TÔ - view vườn hoa Nhiều cây xanh hơn 7 tỷ 175
AL9nZEX8s8aexB9g6OIwKBFie9DbJAjuBiOesy42blyLv9FtfPX nsE0rFSWCbkZxuPYBtfBevGXGzLvBRZOqKkFN11l1Uo9QryM R6YrNDWhdIF5FJQULblLbnbyqD3J1DLpg4cEO4HqJer42PUbAriyyFl=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ĐỀN LỪ 2, 38m - 7 tầng - PHÂN LÔ - GARA Ô TÔ - view vườn hoa Nhiều cây xanh hơn 7 tỷ 176
AL9nZEX be3vuafFpfUvkk0DQpegG960sMn3VNSW5hAoAO59zvcFt4 kQIIdEt7KVdrM7 N2bbos8CbsVkrHTBn13DQf8MvO4m3KqDJc1dcO MvrNxsSdwDykwB2S5Aku8 Rep7bP7LYJtiKgSU1AwkjmrzH=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ĐỀN LỪ 2, 38m - 7 tầng - PHÂN LÔ - GARA Ô TÔ - view vườn hoa Nhiều cây xanh hơn 7 tỷ 177
AL9nZEUBj2FJEseAUwGGq2ctl0CQPlI9ch6oPHzvgJkpx9VNOVG kxJbRhHkp8z7qYnO6Q4AyJOeiEcQfaxWZe9nie8QdGT VWNH9UmDdvOmakjjsRQ2LHN7KfclS4VP7dAZZvAPbTY47auHe5r9juvbVWhu=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ĐỀN LỪ 2, 38m - 7 tầng - PHÂN LÔ - GARA Ô TÔ - view vườn hoa Nhiều cây xanh hơn 7 tỷ 178
AL9nZEXADW1Fiqtm05qlDQS16mFgm9R31aaxQKV45kc1hwLGzKPt3f hfGODj32CgCV2SRdqFqCcZBunL9uEoRRHzgeWImFKOw2ld1IPE7dLAu5F1QH6I3qYTnpb 1AJD2uYxAZCcLasbgKXKU4fLjJexrN4=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ĐỀN LỪ 2, 38m - 7 tầng - PHÂN LÔ - GARA Ô TÔ - view vườn hoa Nhiều cây xanh hơn 7 tỷ 179
AL9nZEX3RtwS uDF5mY UKX1fepgC25UpXLluYJjGb5plZBez7uAibGImes0EeF5iZrKpNC EaC9Xqvd2Yjg q2Hub4TV1VNPW2J1GzlYbwUkEv6Mv0KZTHs52o0oHqdHIgyVNe5QoU JHygM52aPcDUKbHd=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ĐỀN LỪ 2, 38m - 7 tầng - PHÂN LÔ - GARA Ô TÔ - view vườn hoa Nhiều cây xanh hơn 7 tỷ 180
AL9nZEWsAAkywvgZ mwrgpMaNWmgmBF8hZGf8jCUIzU FdWtBvT7SjCE6 CKIE6LqtgDYnX5Lk9ydl0I3zQNymq8UrRnpX9A9K2GthKRpmNUIYN2XOkoMsKnZ8dSGIkG1FbZgoIytebwrriu13aQupjkr6an=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ĐỀN LỪ 2, 38m - 7 tầng - PHÂN LÔ - GARA Ô TÔ - view vườn hoa Nhiều cây xanh hơn 7 tỷ 181
AL9nZEU ioB0pAwLOmNGKgYPncZgHoaClf00igWNzPN4B8ycHBlXcFqfWOVxQBHkyPn1dBiRR7VBEIU vC wIfK3CbZGumDPmgFhRtBLRVdlPJxFI8GbsQ ah00r2cC4G9jpWKX4AM55ggBVGxyaJ aqVAAF=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ĐỀN LỪ 2, 38m - 7 tầng - PHÂN LÔ - GARA Ô TÔ - view vườn hoa Nhiều cây xanh hơn 7 tỷ 182
AL9nZEX8oT7mg0l2BCsBeHlPspMcog5znbd1BmlNpNdF7pjP1f3zje2T8S7F076WDweEkbxbf171UHzcgddC916etGffcq4S2vZAWJXtl5EuUbMyIdMlZ1wQDlnMv5DcZQDDEncvaIWIGgB6pHCqNWJZUE4o=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ĐỀN LỪ 2, 38m - 7 tầng - PHÂN LÔ - GARA Ô TÔ - view vườn hoa Nhiều cây xanh hơn 7 tỷ 183
AL9nZEVRyTFZ1 XAyODnAHwaPxyAogrMe4yMWqRvp IGM OJD4bVEZx8ZjD1d QQ0tINcJGxlY87tnRDzevtvtiZrRwG1Oa7Jo3ucBuFJATNSzCYombd1RJzIoZb1gtWtzKdPlINi09sxxImCSlO6Qd7VfU=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà ĐỀN LỪ 2, 38m - 7 tầng - PHÂN LÔ - GARA Ô TÔ - view vườn hoa Nhiều cây xanh hơn 7 tỷ 184

Thiết kế chi tiết, công năng sử dụng của từng tầng nhà Đền Lừ 2 ?

* Nhà làm xây dựng tự thiết kế xây 7 tầng chắc chắn, nhà tiện vừa ở vừa làm văn phòng, kinh doanh.
+ Tầng 1: Gara ô tô hoặc Văn phòng, vệ sinh.
+ Tầng 2: Khách, bếp, vệ sinh.
+ Tầng 3,4,5: Mỗi tầng 2 ngủ, vệ sinh.
+ Tầng 6: Phòng thờ, sân phơi, khu giặt.
+ Tầng 7: Tum, sân trồng rau.
* Sổ đỏ riêng đẹp, sẵn sàng giao dịch.

Thông số, giá, cách liên hệ xem nhà ?

nhà 38m T2, 7 tầng, mặt tiền 3,5m, 8,9 tỷ có thương lượng
– gọi ngay 08586.12698 cập nhật giá mới nhất hiện nay và xem nhà, thương lượng về giá.
– Kết bạn Zalo với lanhducminh
https://zalo.me/lanhducminh xem các căn xung quanh khu vực Đên Lừ

CHIA SẺ NGAY lên TRANG CÁ NHÂN để LƯU TIN !!!

Ngoài nhà Đền Lừ 2 thì lanhducminh còn các nhà ở gần đó như nhà Đền Lừ 1 và hà Đền Lừ 3

35/38T2 7 3.5 8.9 607734516654560/posts/1241226043305401/

GẤP – bán nhà ngõ 13 Lĩnh Nam, 45m – mặt tiền 5m – Ô TÔ TảI qua nhà – LÔ GÓC – View Times City hơn 5 tỷ

GẤP - bán nhà ngõ 13 Lĩnh Nam, 45m - mặt tiền 5m - Ô TÔ TảI qua nhà - LÔ GÓC - View Times City hơn 5 tỷ

Tôi cần bán nhà ngõ 13 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội. NHÀ ĐẸP MỚI CỨNG – 5 NGỦ – Ô TÔ TẢI QUA NHÀ – GIÁP TIMES CITY – PARK HILL – LÔ GÓC

Nhà mặt ngách, ngõ trước nhà rộng hơn 3m, ô tô tải qua nhà, cạnh Times City, gần bãi gửi ô tô. Sửa cửa thì ô tô nhỏ vào nhà.

 • Cách chợ Mai Động hơn 100m, 5 phút đến chợ Vĩnh Tuy, chợ Quỳnh Mai
 • Nằm giữa Tam Trinh, Minh Khai, Vĩnh Tuy, Dương Văn Bé, Tân Khai
 • gần Trường THCS Mai Động, Trường THPT Đông Kinh, Trường Liên Cấp Vinschool, Trường THCS Đền Lừ, Trường Tiểu học Mai Động, …
 • 3 phút đến Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI), Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị – UTM, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Đại học Mở Hà Nội
 • vài trăm mét là Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, Bệnh Viện Dệt May, Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội
AL9nZEW TjoMBeKQfe3LZKrfKiZX5MkY2pb4Fu4gugdDTaxArZiTjbvADz4codyPS gDNQr1T0c8alfS ZX83gjBpp0u9a1VzSzTDytO7dVw3k5qaYsagJFcpUNZTVJye2ds6DS8HE9da91wFO51OWYp1TC =w2400 no tmp
GẤP - bán nhà ngõ 13 Lĩnh Nam, 45m - mặt tiền 5m - Ô TÔ TảI qua nhà - LÔ GÓC - View Times City hơn 5 tỷ 198
AL9nZEUykN4ZvluK4U4w30ra0ZBpz5vmRq vOBJTtTdffZ2hE6ZwFUo7Vmdsbq56UnZ6ALbFZyxPhqZPWPkl51FsVnrojuHtBT3dFpunsQU lqDoVr W VHe9ZUWxq6yO KuQPhm2 bTqM5sSw28LAu bb =w2400 no tmp
GẤP - bán nhà ngõ 13 Lĩnh Nam, 45m - mặt tiền 5m - Ô TÔ TảI qua nhà - LÔ GÓC - View Times City hơn 5 tỷ 199
AL9nZEWCnx TMsNukaxSMjwJ3lkiXyCZaG4inkTa4L r5ykNL sERXqGqh7NAM3xc 4qxT6JqaVJ3yqgzeQdLW4HdmvG480 tPJHi3c7Y7x96G9an1PXnY AzHb3B5YS2pxNGpWUAzwAEmfsh3IxsD9SLUkB=w2400 no tmp
GẤP - bán nhà ngõ 13 Lĩnh Nam, 45m - mặt tiền 5m - Ô TÔ TảI qua nhà - LÔ GÓC - View Times City hơn 5 tỷ 200
AL9nZEXCBwpzDl 87iOTwgvbv6kIvgBHBz jbVA5sWAwdgIvpiMOh2V3mqAuyLGBUXUPEuYyz1ecX4nsiRDPdnnAxoPLYGhhbmaKOlEHMDSPqlUS4xLhI 1 0 N3h327QWzIPTtJ2gJFXa rcx6xd127ZlbB=w2400 no tmp
GẤP - bán nhà ngõ 13 Lĩnh Nam, 45m - mặt tiền 5m - Ô TÔ TảI qua nhà - LÔ GÓC - View Times City hơn 5 tỷ 201
AL9nZEVqrrvEQvtbDUhFNeqIzXQJFrlYqnmNbWRDjojqCsNZip3baBxQu08N iN9hCy NLEUXClxEMjXxWZ5gMe16PYxQyzdyr0US PLupC1bAGSyiCdFLkfAJF 0vR9R00FBR7hFPKxQMO K4hgxTJU3 S=w2400 no tmp
GẤP - bán nhà ngõ 13 Lĩnh Nam, 45m - mặt tiền 5m - Ô TÔ TảI qua nhà - LÔ GÓC - View Times City hơn 5 tỷ 202
AL9nZEWGlgpgNyWq5dT6z Mzjv55idaLsqh8BxwX3Gva9aSJhLoxzbjoQyUSrhly9NzfdPJa4dCdNCj6EFTp39WsVnTuvhFKV Y q jfMV srbq5GDDOWT8Dul2Bf0ynUmdC6VH8fb 2vact 8 ZjzR7HN0l=w2400 no tmp
GẤP - bán nhà ngõ 13 Lĩnh Nam, 45m - mặt tiền 5m - Ô TÔ TảI qua nhà - LÔ GÓC - View Times City hơn 5 tỷ 203
AL9nZEUnQh GQ3HW3pU uIZ8Fegz9MmuGdkgwOopyyh7vfTr4j88C3PgHu5350rKZ0M1bhYMHP3HAShUTjDnsDGMpAETTzmAYp2I88kY c4TPJaUOaJxSVnnlBYhcepdyiugvDiy dsmry7MQzscZgjBlPsk=w2400 no tmp
GẤP - bán nhà ngõ 13 Lĩnh Nam, 45m - mặt tiền 5m - Ô TÔ TảI qua nhà - LÔ GÓC - View Times City hơn 5 tỷ 204
AL9nZEU2eEe6PL7l4VhPitPZuaur59XDutkZ8p Bx6ACKCvnuZIb3DiSIyAPsXuBoE6gnlsrng1grqVWooldRVWvHHCe JqgNUY47ayeIKCDa1uLCZEPQCZw0oKYP9PWX4JO5NM1cFZN4kC7MRI5V9KO6HPF=w2400 no tmp
GẤP - bán nhà ngõ 13 Lĩnh Nam, 45m - mặt tiền 5m - Ô TÔ TảI qua nhà - LÔ GÓC - View Times City hơn 5 tỷ 205
AL9nZEWaFKK0hgoDjayY4Gz6cvenVZF1lt6QUUAsGxqeBLHusYF XrcD5 JCOKcAf178JHPC3A JrazPj2CVXwWXetctvxkDSNNabVc GXZYyAu 7RPh2CGa36FVYL 4sRx6osZ6fqM5hOww1vVmFaGu1qSe=w2400 no tmp
GẤP - bán nhà ngõ 13 Lĩnh Nam, 45m - mặt tiền 5m - Ô TÔ TảI qua nhà - LÔ GÓC - View Times City hơn 5 tỷ 206
AL9nZEXMBhU PZMiclQsP0 QWZ J8sHh3Remk5UYxx9JiN8FDB73RpKUqGClyDfvogaoZ2qzStabYtld4p1z n0IDvYGUMv15s7RZuBTvYbG un0V2ZZBGy4RhvOUm3PdKkHzl eZJ5PKyRIx7kCFwBTQDF6=w2400 no tmp
GẤP - bán nhà ngõ 13 Lĩnh Nam, 45m - mặt tiền 5m - Ô TÔ TảI qua nhà - LÔ GÓC - View Times City hơn 5 tỷ 207
AL9nZEWK3odNeOBFMsveJEFYd1fN4yGAuCIql9mxac2cF29ATRKKmN4nXcEN TuY xq6JVzSxVN GDl51ciR5AIHLRigPZVJGtcl8QVsH6o8a0nJKeYCrMpIz FjSyEXHNEn5K KkwgSzpONIsH5cWT5dM7r=w2400 no tmp
GẤP - bán nhà ngõ 13 Lĩnh Nam, 45m - mặt tiền 5m - Ô TÔ TảI qua nhà - LÔ GÓC - View Times City hơn 5 tỷ 208

Thiết kế chi tiết từng tầng của nhà ngõ 13 Lĩnh Nam ?

+ Nhà mới cứng, thiết kế 5 tầng :
– Tầng 1 : Gara để xe, thông sàn.
– Tầng 2 : Bếp + Khách.
– Tầng 3,4: mỗi tầng 2 phòng, vs giữa.
– Tầng 5: 1 phòng + sân phơi.
+ Sổ đẹp, lô góc, sẵn sàng giao dịch.

Thông số, giá, cách liên hệ xem nhà ?

nhà 45m, 5 tầng, 5m mặt tiền, 6.5 tỷ
– gọi ngay 08586.12698 cập nhật giá mới nhất hiện nay và xem nhà, thương lượng về giá.
– Kết bạn Zalo với lanhducminh
https://zalo.me/lanhducminh xem các căn xung quanh khu vực Lĩnh Nam

CHIA SẺ NGAY lên TRANG CÁ NHÂN để LƯU TIN !!!

Ngoài nhà ngõ 13 Lĩnh Nam thì lanhducminh còn các nhà ở gần đó như nhà ngõ 255 Lĩnh Nam, nhà ngõ 467 Lĩnh Nam, nhà ngõ 649 Lĩnh Nam, nhà ngõ 296 Lĩnh Nam, nhà ngõ 419 Lĩnh Nam, nhà ngõ 1 Lĩnh Nam, nhà ngõ 40 Lĩnh Nam, nhà 87 Lĩnh Nam,

12A.25.901 45 5 5 6.5 607734516654560/posts/1162682494493090

CHÍNH CHỦ bán nhà mặt Ngõ NGUYỄN ĐỨC CẢNH, 81m – GARA Ô TÔ – KINH DOANH mọi lĩnh vực – hơn 10 tỷ gần ngõ 151

CHÍNH CHỦ bán nhà mặt Ngõ NGUYỄN ĐỨC CẢNH, 81m - GARA Ô TÔ - KINH DOANH mọi lĩnh vực - hơn 10 tỷ gần ngõ 151

Tôi cần bán nhà mặt ngõ Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội. NGÕ THÔNG KINH DOANH ĐỈNH – Ô TÔ ĐỖ CỬA VÀO NHÀ – 5 TẦNG MỚI ĐẸP Ở NGAY.

Nhà đẹp Không tì vết, Vừa ở vừa Kinh doanh. gần Hồ Đền Lừ

 • 3 phút đến chợ Nguyễn An Ninh, 5 phút đến chợ Tân Mai
 • Giao thông cực kỳ thuận tiện nằm giữa Trương Định, Nguyễn An Ninh, Tân Mai, Minh Khai, Mai Động, Hoàng Mai, Đền Lừ
 • Gần Trường Tiểu Học Tân Mai, Trường THCS Tân Mai, Trường THPT Trương Định, Trường Tiểu học Tân Định, Trường THCS Tân Định, Trường THCS Giáp Bát, Trường THCS Hoàng Văn Thụ, Trường THCS Đền Lừ, Trường Tiểu Học Giáp Bát
 • 6 phút đến BỆNH VIỆN MẮT HỒNG SƠN, Bệnh viện than – Khoáng sản
 • 5 phút đến TTTM Trương Định Plaza
 • 6 phút đến Bến Xe Giáp Bát
 • 7 phút là Đại Học Phương Đông, ĐH Bách – Kinh – Xây, 9 phút đến Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị, Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI)
AL9nZEVzUCr7mUKrtq 5RdspKw9PMi5i0TtB3imZ 7nN2VZ0bFOvwKo6murq2VRyRU8jBrMZ K37rjLrOkHULKzQLfC4Y5FT 6cIlsHo3FSbdTAOIsHqqo6E5xxqzYeGccFavr QX4 zCr UGXwdROYw3Qkc=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà mặt Ngõ NGUYỄN ĐỨC CẢNH, 81m - GARA Ô TÔ - KINH DOANH mọi lĩnh vực - hơn 10 tỷ gần ngõ 151 231
AL9nZEV2bYrhylRbRq5lBVQKfdec899eWr2S7vVxoBfBI3E RGzHaArJX9yaSeIFFttwudDmVo6BTEn fY3k LcITb6 py2xKRzvMLALC WbWOcTJ1NdP sj0kXgoTeY2CFJKISkII2qF3RcrkWq8E8L6tyK=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà mặt Ngõ NGUYỄN ĐỨC CẢNH, 81m - GARA Ô TÔ - KINH DOANH mọi lĩnh vực - hơn 10 tỷ gần ngõ 151 232
AL9nZEUEfBTLEhN11TdO4Kxh1PgDbH6TYaLk1Bm9awl7G1OLMcEVK NFY Oyqpz RmNRrqvoTeYcqiEaT AtXybrXECcVrRdRNtm8vYtIfOi6qM7hf MxfIs0ir9qs4TyOawI2c1vJaf9xb8YUDpm6jvr6d=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà mặt Ngõ NGUYỄN ĐỨC CẢNH, 81m - GARA Ô TÔ - KINH DOANH mọi lĩnh vực - hơn 10 tỷ gần ngõ 151 233
AL9nZEUFS5MjcdJkcgW0G8M1fCbGTixRvLPi0fUbDYgT P0XJJr6CT36SYG94ML vho1oFsntOUcPoS6rfbF1LmA0SEUrUuoi8U2QpU8zla0aGPxnTVV0wsFmHtyC v0 QUl2Ty3sB vSPFjsyqL916Sdjz=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà mặt Ngõ NGUYỄN ĐỨC CẢNH, 81m - GARA Ô TÔ - KINH DOANH mọi lĩnh vực - hơn 10 tỷ gần ngõ 151 234
AL9nZEXRBAhtkLqIvPrkh4GmLFnnPAyyJXem5knH82RcYK2BPmpw LsAwAC tait3OGfOPyhM80Ep3 AnHy8zg4atA4StPossajK78niOL6C379vlLNEFMxQAeIt5CUbeeMhAiPWrZWfijU9EdNsN7JHwwJ=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà mặt Ngõ NGUYỄN ĐỨC CẢNH, 81m - GARA Ô TÔ - KINH DOANH mọi lĩnh vực - hơn 10 tỷ gần ngõ 151 235
AL9nZEXoI8cUbjb2Fep8 OIZWjwtjdLZnkRyXDdgW AFoI6G VGKYWP33ek6zvBNcO pP36DcT 0XKqu75mpRjXOk9FT67RQmV7X IaCC0UIuk1Y5e2H6WpYopVqeTCrW9EROMECTc6N X2a0AGEw9y04jud=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà mặt Ngõ NGUYỄN ĐỨC CẢNH, 81m - GARA Ô TÔ - KINH DOANH mọi lĩnh vực - hơn 10 tỷ gần ngõ 151 236
AL9nZEX2QvrPwIt3Oh5lhTvNR8creE927GsAxKUltq0d0YGOIehfGf69iUPyfH53TJRBg13NsIsDqkU9jbqUbVf1hinp3Ht JropMuEQWeRIbdk e9VoSox8aQfQnzvQWWButnpllCcwYkBVllixsIi4QUa=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà mặt Ngõ NGUYỄN ĐỨC CẢNH, 81m - GARA Ô TÔ - KINH DOANH mọi lĩnh vực - hơn 10 tỷ gần ngõ 151 237
AL9nZEXwcS x6yw6Pi9KmzA t7SLOFEtpolrr1HOqVXxgHBjF4E4ZtJLS PKN1W1wvFWp3gdsxrIUqtwlDkQju0Dqn5SMBhx6TmvQTzPRcNlhZJXdyvAUoA7GpwVJRWSP1CWMV5Boym NumLrtvplKwatb2m=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà mặt Ngõ NGUYỄN ĐỨC CẢNH, 81m - GARA Ô TÔ - KINH DOANH mọi lĩnh vực - hơn 10 tỷ gần ngõ 151 238
AL9nZEVNJ9sXJTsncfZqKtOAHAFYEurMHL6r 4TEu0VpINKuXAydQxVw5A3RxkGzq1gECYV8YY7W4rWLGXB SlALnXoywZdgScQPSW9NB3xnMXtkAPBi1PzgFF UdpxgOEtyXBJXrxhWRS8Q4JF5ah0tWqxC=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà mặt Ngõ NGUYỄN ĐỨC CẢNH, 81m - GARA Ô TÔ - KINH DOANH mọi lĩnh vực - hơn 10 tỷ gần ngõ 151 239
AL9nZEVArfvRmLAloHreIDrtrdQPzV4nlZSX1CDbQFHWGMlvevBn2xN6Cq4Y6Mj dTQ7wFaGVjVvC0Ugsdi2GHuv5t lbOJEmLTEpllUbgigbmvfD8X0cKhU7IqU JsQF18FXlqfcLnRViuQmM onEy8A6z =w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà mặt Ngõ NGUYỄN ĐỨC CẢNH, 81m - GARA Ô TÔ - KINH DOANH mọi lĩnh vực - hơn 10 tỷ gần ngõ 151 240
AL9nZEU M6oJkusuZYU9Ue2NE8BSK3I9 JQ sUqev91YfQCKj0UFxcrpPO7lVTgclEe nYUMAl EKABn00xlsLjE6Afkxpg7gKkSczQPkM1pbz0ub6dk iTDqfrJmIeqQ OWZZYe7EEOj6fjPCSC M8BQX4=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà mặt Ngõ NGUYỄN ĐỨC CẢNH, 81m - GARA Ô TÔ - KINH DOANH mọi lĩnh vực - hơn 10 tỷ gần ngõ 151 241
AL9nZEWs19OMG9tjGNohO ON04dMUd13IqVooNnuER lxHSKtwmsILhYizMBj2lw1NwblxMdwIYTdt8W6RTfVltR nuLCrz va6tv8YLoQkfiNF3TciTEuGFGxYlLwoEUvZXZfAfaZXN4oWimmi4bjBD0oRI=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà mặt Ngõ NGUYỄN ĐỨC CẢNH, 81m - GARA Ô TÔ - KINH DOANH mọi lĩnh vực - hơn 10 tỷ gần ngõ 151 242
AL9nZEUQEyUyQ HjMhagXwVO3gYJm8z254Y3h429eyThyLkLr cHDOjbI3RIdXjixk0IoqHyehewV0iwXkk0FYl0gE0ugs5olYIE5pB5kJaLz0DqXEklqrHeLiEu HGJkb1crIJjDd873 TnypG1gUbMfvki=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà mặt Ngõ NGUYỄN ĐỨC CẢNH, 81m - GARA Ô TÔ - KINH DOANH mọi lĩnh vực - hơn 10 tỷ gần ngõ 151 243
AL9nZEUAZmNxGATbKvmb1BdU8DdkhhkCyFfM404RzpQ4PWSp65uBSWX Mqa7oFK P1RFWketNTzWhmnQ9gVysdU3QhiAoYgPb1wcPT5k m3iORG R6wJdYmfJzPGGa2Cp3XAoHPmCwgxFacNzgnX6yIQYlxH=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà mặt Ngõ NGUYỄN ĐỨC CẢNH, 81m - GARA Ô TÔ - KINH DOANH mọi lĩnh vực - hơn 10 tỷ gần ngõ 151 244
AL9nZEWkMyg84sL7YfAT9aWL9qnwSz6Xd7xfFe a1mNY3eY80WGMuyUWcgeJM1VUP15wGalW0zgePkGWuiBAgtaW9vPSA Z2HevBdN1saXIBNNOS2Aga eowGmlihOrnlg3RRJy722QZ2y0vfCFZAGoPGvuv=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà mặt Ngõ NGUYỄN ĐỨC CẢNH, 81m - GARA Ô TÔ - KINH DOANH mọi lĩnh vực - hơn 10 tỷ gần ngõ 151 245
AL9nZEUJFjCmOL2Od5rJlFV0mQPxPBVi7GUqwI rcBhswgIZSoFBRDTukwhgG2HkFlWTfGSsk2uJiX2X17Biau3pTNoPYpQTIucbmliYhd5y89z49qjJBed g6ry RQ22UDXuGxGq9JJjd1Xnzwmn2nTyn4v=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà mặt Ngõ NGUYỄN ĐỨC CẢNH, 81m - GARA Ô TÔ - KINH DOANH mọi lĩnh vực - hơn 10 tỷ gần ngõ 151 246
AL9nZEUiR8 44VgipsuiwArlDYh5GHEqauUCS KYfQXyCcSUt6ixbocNgyOkvDl OQ0doy iPrIdPU2dCkK8qnyY8O9N6L 5I4 YM1ztHJfE5V0Plj cZNU0gU3j jkQWSqVBx2ydAy2Ta65nOvlBVHUTt0x=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà mặt Ngõ NGUYỄN ĐỨC CẢNH, 81m - GARA Ô TÔ - KINH DOANH mọi lĩnh vực - hơn 10 tỷ gần ngõ 151 247
AL9nZEX6qqV1Wp 1MAuhogUyNoEwPHCqv54HbtDB0H99aB gANlSDgB01yjaK1M5Jz PbhDqHQCT27XrtkuEivvAmNx 5 AHOfTuC3TPUaRQjxOUCgjXT99E7UbY F1lu0lCIam3jEvyapSwk tgemSf4Y5=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà mặt Ngõ NGUYỄN ĐỨC CẢNH, 81m - GARA Ô TÔ - KINH DOANH mọi lĩnh vực - hơn 10 tỷ gần ngõ 151 248
AL9nZEWqzc1OpOiz1 x1NIoVs2oBKgmzxxPqfVKOe cia64WMHn3PRucO7e4WCDH9xXxJmcv0LhqOqoyF2bPz20qurO6BphyfSRf6H5ItOX 8VvVk9nzxIDjFpRc 0tN19C5iTAmIPK3lkCvnnbyE3jNsTI6=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà mặt Ngõ NGUYỄN ĐỨC CẢNH, 81m - GARA Ô TÔ - KINH DOANH mọi lĩnh vực - hơn 10 tỷ gần ngõ 151 249
AL9nZEUMB5NYf6Vkklb4ULGzRpgbqEezr1p3JTNY7y7xCOrNT18Clhd3iW8KgUxoVq4ljksBKQAv9s NJroeXbmAm3uyCDG7RgL9yZ69 Bc9PB1RLVDZPHbbX9DUyXFciGCoFIcTkIeU0TNWmDjF m9PT4q7=w2400 no tmp

Thiết kế chi tiết, công năng sử dụng của các tầng nhà mặt ngõ Nguyễn Đức Cảnh ?

Nhà nằm trên mặt ngõ thông kinh doanh, ô tô đỗ cửa vào nhà thoải mái, nhà 5 tầng đẹp chủ hiện đang tự kinh doanh tại nhà.
Nhà được thiết kế
– Tầng 1 : quán cafe phòng ngoài, trong là quầy bar và bếp .
– Tầng 2 phòng cafe ( hoặc làm phòng khách) và 1 phòng ngủ
– Tầng 3 : 1 phòng ở và 1 phòng thờ to .
– Tầng 4 : 1 phòng ở và 1 phòng bán hàng online( hoặc là phòng thay đồ master).
– tầng 5 và nóc tầng 5 tính làm cafe rooftop ( hoặc phòng karaoke giải trí của gia đình ) .

Thông số, cách liên hệ để xem nhà ?

nhà 81m, 5 tầng, 4.5m mặt tiền, 12.2 tỷ có thương lượng
– gọi ngay 08586.12698 cập nhật giá mới nhất hiện nay và xem nhà, thương lượng về giá.
– Kết bạn Zalo với lanhducminh
https://zalo.me/lanhducminh xem các căn xung quanh khu vực Nguyễn Đức Cảnh ?

CHIA SẺ NGAY lên TRANG CÁ NHÂN để LƯU TIN !!!

Ngoài nhà mặt ngõ Nguyễn Đức Cảnh thì lanhducminh còn các nhà ở gần đó như nhà ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, nhà ngõ 43 Nguyễn Đức Cảnh, nhà ngõ 23 Nguyễn Đức Cảnh, nhà ngõ 275 Nguyễn Đức Cảnh, nhà ngõ 225 Nguyễn Đức Cảnh, nhà ngõ 47 Nguyễn Đức Cảnh, nhà ngõ 116 Nguyễn Đức Cảnh,

15.1511 81 5 4.5 12.2 607734516654560/posts/1239796216781717

Hiếm ! bán nhà ngõ 184 Đê TRẦN KHÁT CHÂN, 36M – Ô TÔ đỗ cửa – LÔ GÓC hơn 4 tỷ

Hiem ban nha ngo 184 De TRAN KHAT CHAN 36M O TO do cua LO GOC hon 4 ty

Tôi cần bán nhà ngõ 184 Đê Trần Khát Chân, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ô TÔ ĐỖ CỬA QUAY ĐẦU – KINH DOANH – LÔ GÓC THOÁNG SÁNG – NGÕ THÔNG TỨ TUNG

Vị trí đẹp tuyệt vời, mặt ngõ kinh doanh thông tứ tung, ô tô đỗ tận cửa, nhà tự xây, Lô góc nên phòng nào cũng có cửa sổ thoáng sáng. Toàn bộ đồ gỗ như cầu thang, cửa… Làm bằng gỗ Lim loại đẹp

 • Nhà nằm giữa các tuyến đường : Minh Khai, Lạc Trung, Kim Ngưu, Nguyễn Khoái, Trần Khát Chân, nằm
 • Cách chợ Vĩnh Tuy 5 phút, chợ Trời 10 phút.
 • Gần Trường THCS Hai Bà Trưng – Hà Nội, Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội,Trường Tiểu học Lương Yên, Trường THCS Lương Yên, Trường Tiểu học Thanh Lương,…
 • 5 phút là Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh Viện Ung Bướu Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Hà Nội, Bệnh viện Phổi Hà Nội …
 • Sát TTTM Sun Plaza, 10 phút đến Times City
AL9nZEV040Z7q1heZ9WKOJGGcW6S6PZ5oWN 8YyIbp5IPhutds6VDr4axSxrczodQvfdoBJnzSTnKObM GJ770MhczKx2 z4x816Ul1YKpS5gDTJF4ypDIo07YjgkpztIUqYXoEfjPNGBRk4MbVsl6ucDH2h=w2400 no tmp
Hiếm ! bán nhà ngõ 184 Đê TRẦN KHÁT CHÂN, 36M - Ô TÔ đỗ cửa - LÔ GÓC hơn 4 tỷ 265
AL9nZEVNY 3 eRLybL130dwo6S T7oGALU7MhFeN9Vg4X0QtAqCZlaSsD8wFkR83G UZG24gLDmvks6xXfVbCCpGxoKNFfQ6MeE1b2siT4KniMWDRDnYIvOBof6k7Si pTw8G XpzN CoSEf 0Aa ogILITo=w2400 no tmp
Hiếm ! bán nhà ngõ 184 Đê TRẦN KHÁT CHÂN, 36M - Ô TÔ đỗ cửa - LÔ GÓC hơn 4 tỷ 266
AL9nZEVP6SDaXRJjO2 JfDjIBm 4UkG4LOEPGggnVTDEEZd S 5CcfROcPOaHi4oD6vC42KJZ6daM18w0qds cM2KX1EtKRB4cd koPfT kpBtFcuX51ftA AWF7jT0sLKJsiLWvNAAWmMbSjsPTppZRp70=w2400 no tmp
Hiếm ! bán nhà ngõ 184 Đê TRẦN KHÁT CHÂN, 36M - Ô TÔ đỗ cửa - LÔ GÓC hơn 4 tỷ 267
AL9nZEUTcW3tHHV5iBBLKz8zHOZ6IVmkEq4unwqpufBqslAS5GldkIXl4AnLqj5VIW3doIz8gT90aeAYxMVa5 4pNR7fvTFxc4MMq2XutEEk15Qm40AIKER lAy6obYTgP7ehtsBsONS IF cE24Ayk56D l=w2400 no tmp
Hiếm ! bán nhà ngõ 184 Đê TRẦN KHÁT CHÂN, 36M - Ô TÔ đỗ cửa - LÔ GÓC hơn 4 tỷ 268
AL9nZEWvvBBoBIHWfi11Rog7rxLIj4EBNgjyRuk7lmOwVC6F5HmPUN47iFS9ToLLFCapr6ylb5ig Kc4Q9 fUiyPHLGJyFxNPLHwF5VD8y6knfpGDqCL5mUjQy7DHzitd3LzV8SfU59Z5Dw Yi TvQz6mVX4=w2400 no tmp
Hiếm ! bán nhà ngõ 184 Đê TRẦN KHÁT CHÂN, 36M - Ô TÔ đỗ cửa - LÔ GÓC hơn 4 tỷ 269
AL9nZEWAkt62V4ASc7LtIehmEdVtmhKtWwaGurv7KOj7jewanNZ6jsk6dfPY1KohT0 4cnZ5VAE2 r9XXIyqM OWWWj0s65HFlzYiV3rI9G0b4j8rXoqwxnEWSO 9uwk8frDHHz6M7oO7my8MBXP1TnPuAp =w2400 no tmp
Hiếm ! bán nhà ngõ 184 Đê TRẦN KHÁT CHÂN, 36M - Ô TÔ đỗ cửa - LÔ GÓC hơn 4 tỷ 270
AL9nZEVEi4lGo6iPNvmxFXCcdcOdJGsorap9LZrGOuWGYyFNoAXfA6bgMAEAda0eaEk6qWNGUfBOq qNr WjU 8StWHvH1Kn1UMaIvE h4x5EOXQvWJPsVMv5c6ItmYHDuiy fYqhYfLIcvPrtgSKmtti1HS=w2400 no tmp
Hiếm ! bán nhà ngõ 184 Đê TRẦN KHÁT CHÂN, 36M - Ô TÔ đỗ cửa - LÔ GÓC hơn 4 tỷ 271
AL9nZEXLP4iWDwXxzRzffD5fN6NENupgRpjSkMlfZhgwgqeC7Sl7dmOeFTWBxuIEXbkXB9IWI5uZmtm6xo ZeJItmIW5KbQtbCTzeU5saVVNdItYgbYlFwq HJVuAMam9jGdcbDJjaflVSphbqQA4n0zIfzY=w2400 no tmp
Hiếm ! bán nhà ngõ 184 Đê TRẦN KHÁT CHÂN, 36M - Ô TÔ đỗ cửa - LÔ GÓC hơn 4 tỷ 272
AL9nZEVrQIAvCEKioIO0kw0M045TbUDdFMVxShloXy1MJdjKXh7sQRYfG cFJJI dZxKqtCUNQ7r 5fhza0CsIe6YWqjEXNCtf LghW e3VLgZIvCxKKXO6AsMyQqfyFxw11TchImfn9E3F4OYohnBPbeVS=w2400 no tmp
Hiếm ! bán nhà ngõ 184 Đê TRẦN KHÁT CHÂN, 36M - Ô TÔ đỗ cửa - LÔ GÓC hơn 4 tỷ 273
AL9nZEXu YsO0x opa0QrwQr20XjMA4Ixd6HFZ1u Zz5SDT0ZwNSDaAx1Mfw2WHffMVv 4fjLmAGDBzI3k9eWj3F2HdFhpj47S Y7 S88NcyOws7wYSUcZW5BSewtgqpHZYs 7DiTfR7EX 4Tt5BYr94D9Oo=w2400 no tmp
Hiếm ! bán nhà ngõ 184 Đê TRẦN KHÁT CHÂN, 36M - Ô TÔ đỗ cửa - LÔ GÓC hơn 4 tỷ 274
AL9nZEVn tvj73esibTT vewpVl3IQEn VBqetj3tXhi2ZsN4mCVWhOZm3B3Ow307DjUYAce2x8ILX8Wn9yziByQ 0rFnJrq8H oA5LLJplcVaJNmePP2W5LqbISpW82e8q4VtXkvyFDCgHh15F6pB6D9LOx=w2400 no tmp
Hiếm ! bán nhà ngõ 184 Đê TRẦN KHÁT CHÂN, 36M - Ô TÔ đỗ cửa - LÔ GÓC hơn 4 tỷ 275
AL9nZEWGl5h2Y1Z4V6bv0a3CS7pbwzOH6qcK8gpMT7JJCZAHs6RlfKfvuhB0xFwcRcIc2FCFLn gSHGvNqz3Q8F6eD 5MHCGCxEl4m69VSp7HZfPUk56kHMguAgdHyl F0ysPEV57kuhTKGOJCiyEaNe ZOA=w2400 no tmp
Hiếm ! bán nhà ngõ 184 Đê TRẦN KHÁT CHÂN, 36M - Ô TÔ đỗ cửa - LÔ GÓC hơn 4 tỷ 276
AL9nZEWmRf37R nGmFH vSVmlh1yer23zWhWLsRZzWjd44 MDh8yHLlepVLUwU5xTQMsOm ZbeeQ5KnCSxgMhC QJJJpwIB7Qsqgs8zUrp4EX4EzYlNHPL2Ru8 r5LBKzZvO8L5HCp axMQ5 w8yHRTq MVC=w2400 no tmp
Hiếm ! bán nhà ngõ 184 Đê TRẦN KHÁT CHÂN, 36M - Ô TÔ đỗ cửa - LÔ GÓC hơn 4 tỷ 277

Thiết kế chi tiết của từng tầng nhà ngõ 184 Đê Trần Khát Chân ?

+ Nhà 5 tầng Thiết kế:
– Tầng 1 chủ đang làm chỗ để xe, kinh doanh, vệ sinh riêng
– Tầng 2 : Hiện chủ đang làm phòng khách, bếp, phòng ăn + vs
– Tầng 3,4: Mỗi tầng 1 phòng ngủ có ban công, vệ sinh rộng rãi.
– Tầng 5: Phòng thờ rộng + sân phơi thoáng mát

Thông số, cách liên hệ để xem nhà Mặt ngõ Trần Khát Chân ?

nhà 36m T2, 5 tầng, 4,7m mặt tiền, 4,8 tỷ có thương lượng
– gọi ngay 08586.12698 cập nhật giá mới nhất hiện nay và xem nhà, thương lượng về giá.
– Kết bạn Zalo với lanhducminh
https://zalo.me/lanhducminh xem các căn xung quanh khu vực Đê Trần Khát Chân

CHIA SẺ NGAY lên TRANG CÁ NHÂN để LƯU TIN !!!

Ngoài nhà ngõ 184 Đê Trần Khát Chân thì lanhducminh còn các nhà ở gần đó như nhà ngõ 424 Trần Khát Chân, nhà ngõ 281 Trần Khát Chân, nhà ngõ 505 Trần Khát Chân, nhà ngõ 331 Trần Khát Chân, nhà ngõ 279 Trần Khát Chân, nhà ngõ 272 Trần Khát Chân, nhà ngõ 317 Trần Khát Chân,

125A.1841 31/36T2 5 4.7 4.8 467994924094482/posts/1096323651261603/

Gấp ! CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 61 LẠC TRUNG, 87m – PHÂN LÔ – Ô TÔ TRÁNH hơn 10 tỷ

Gấp ! CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 61 LẠC TRUNG, 87m - PHÂN LÔ - Ô TÔ TRÁNH hơn 10 tỷ

Tôi cần bán nhà ngõ 61 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. (C6 ngách 16) – KINH DOANH VĂN PHÒNG – NHÀ SÂN VƯỜN – PHÂN LÔ – Ô TÔ tránh nhau

AL9nZEW7KDUQTkK51yoAtwrjjFuHdgyG6GF7W7ixMMA4Ba8nLOB5iUU u1TM wExrF808rCidAr3j0Q3A9pllnzZr3yXQCT6t7cqjIdEnO4TL1difwKR7t6rQ79dpd0 775fjLsbKq8i QwMpmylqnyvV0lR=w2400 no tmp
Gấp ! CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 61 LẠC TRUNG, 87m - PHÂN LÔ - Ô TÔ TRÁNH hơn 10 tỷ 296
AL9nZEXPfN3sWrbWdgaFPZuyqlDgxxyi7sT8k3DhWlIDqDLDn2X7O8SKsI0Ua9fZdZirpubiiE8dIaHjHvmsMQnEDfz0ekSme94tokQExnnGusfiC09YQ3qQ2OKoCzaCLlPY V EKBxUxwEaq3AWg9m3lVmr=w2400 no tmp
Gấp ! CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 61 LẠC TRUNG, 87m - PHÂN LÔ - Ô TÔ TRÁNH hơn 10 tỷ 297
AL9nZEXTxjftaQVo4gz71sTzLozE1aM3fYGnW8k0xkm4PdehGhwG0dHPNj UAKY9N7Zi34F7DKnzFwTZnZ8F9yCpGDBWgiBndxbEF1ZIIlky4wHT5cenY2cq59qOcJjb1KWb5 3cbiKRWPYQguA4JMW6vqk =w2400 no tmp
Gấp ! CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 61 LẠC TRUNG, 87m - PHÂN LÔ - Ô TÔ TRÁNH hơn 10 tỷ 298
AL9nZEWmoFqJjr6ou5UYTVDvzxYMY3ya3QsygfBdvcPH9zC8veLgFiMP4SsRAvVHzO5npRHDTPyXQVoEWwzBNXIyde6 t0Gi08CxtuzyaG Qxl3ZG1Zf4h2ldiAQFr8qXWhzZRHnRsGzwZj67ATDo2DaiHXE=w2400 no tmp
Gấp ! CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 61 LẠC TRUNG, 87m - PHÂN LÔ - Ô TÔ TRÁNH hơn 10 tỷ 299
AL9nZEW4aIOmiA5wwKXRAE71P5l0ImApF2iYzJqbaa6PnfQZmpYe4bw4nIS5bIogVK4b84OS4vsBCcjomrN0pdCExNEgLYbUHv6fKuiRsXEU3J r1a1fnGnBtEHcjlrNxl q0s7kRytL8MILfb7svo7HTH R=w2400 no tmp
Gấp ! CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 61 LẠC TRUNG, 87m - PHÂN LÔ - Ô TÔ TRÁNH hơn 10 tỷ 300
AL9nZEVBTtRMzTovqrqE9Tq8APCsoh4u8zR7dB9xxJ0D7DpkM1GdVTxhXJP0HGMGoM pWOAzUXbDhhwNBdsunwfJOOQl4OCVNC7uu8DoRurZl2 epWVSSsDcS1WcsTKtD23nOeY9epJ8VdGb6 qMXtOv8jPj=w2400 no tmp
Gấp ! CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 61 LẠC TRUNG, 87m - PHÂN LÔ - Ô TÔ TRÁNH hơn 10 tỷ 301
AL9nZEWR uoC94tpWzF9 lshnDNKsxEL dmULFFo7Ix8LkeOlcAaCDrgwcZYTzhhTTuopWVYu4bpoJqg9iwVSrN0JtqJqdQZz2 R1MnHbu0SEK4VAfxOrLOaQ H uKZEeWDDywrsNIh5JsA1xeZk4OVOgJTn=w2400 no tmp
Gấp ! CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 61 LẠC TRUNG, 87m - PHÂN LÔ - Ô TÔ TRÁNH hơn 10 tỷ 302
AL9nZEX5g60k8g Y6zjRYjKmVUtChBI33go2402X9Y0yKzUAU97C7LGVAmTrWygZXGmmSshVSjCIu3oLJeeO7w6lvL DEw4UoxiztIrRzheDWL9Eq7AWWUfB7G8GcK2trGB9vldYcwGydMV2TuPidmC4RZ8M=w2400 no tmp
Gấp ! CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 61 LẠC TRUNG, 87m - PHÂN LÔ - Ô TÔ TRÁNH hơn 10 tỷ 303
AL9nZEU3soWX2pmQ54TtZAXU4Jt BttYms0CAxUlpKxtMX8HKiUdjV9yL9Uuev QbrzojAbpgV6LHC0fnG82gomIVEUS tI 4nzUyRE1rhw5AMPb1 w7RES eToL7ruyO8mHKr6HBia5MwTPaP xv6IbKHN=w2400 no tmp
Gấp ! CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 61 LẠC TRUNG, 87m - PHÂN LÔ - Ô TÔ TRÁNH hơn 10 tỷ 304
AL9nZEUlpDTU2WINpqW5IDi0Gt545ZsVB NPnsEh Ua9Y4RZKzo96GlpOzHf6d zJu6m45mKeyVYCSBfxbvVNwlgY9WzjIW39DXfU1HlTeAo1HNCjCiWOo3LENFEKBCkjbL5anU365jCGwK752 5DBULqqJo=w2400 no tmp
Gấp ! CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 61 LẠC TRUNG, 87m - PHÂN LÔ - Ô TÔ TRÁNH hơn 10 tỷ 305
AL9nZEWPHK5wEsZ iGuqd8nYgh1 cGiJkfSe 5goYVY6GZaVIpyyaAL1tJ9SjOQaVpPqnZv6ZVIIceAeoIoPXQ9trmqvqhNJ0fq6knzz8rzm c vj8O53tHH9S72DfTrBNdqXzTAbJ4pLZjamJA8ftVl6ioC=w2400 no tmp
Gấp ! CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 61 LẠC TRUNG, 87m - PHÂN LÔ - Ô TÔ TRÁNH hơn 10 tỷ 306
AL9nZEVyqEwA3Z5JKgre0OtVFiDP4dwNy cERuNJVyUAwNZ nA8FkDgAAsU XhrDcRjwP0lZ9TVk pOwQtQKyGu8tTTeToKD5eLlhDxioEF4YBb pX9HpT e vD2Bh9fSPJjJthdR6fw7EUL7k1e0ynZpCa=w2400 no tmp
Gấp ! CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 61 LẠC TRUNG, 87m - PHÂN LÔ - Ô TÔ TRÁNH hơn 10 tỷ 307
AL9nZEWYZVxfLito10nI1KEZmqpf0wdZD3B7fb5YIT7aBgkWHmB8v24YJyX7DG4f9kqv3SvUYZo1PHhZG2u0GBMcRfUcwcfv4NZtRQh61X wW3VSM5MPYdFzhMfz GII faqgWoFJ04Jzf6ZqdOP6aW9L9QE=w2400 no tmp
Gấp ! CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 61 LẠC TRUNG, 87m - PHÂN LÔ - Ô TÔ TRÁNH hơn 10 tỷ 308
AL9nZEUXS s0rpwMR4I5EtOgQZARXUaROnsAZS3KlGmsBCvOTVDZwoUC1cSy8SaYeYFGB7V 0Ocj2vD6cNiDHwVcatUeaJ4xYeXSiJaBdHbtDU6K5aUif11k2z264A5m X2LLqvnlV59Xx73 jXRR5Uv0c3=w2400 no tmp
Gấp ! CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 61 LẠC TRUNG, 87m - PHÂN LÔ - Ô TÔ TRÁNH hơn 10 tỷ 309
AL9nZEWfTgYsaENf47RNoK6AUGeqhEpoOO7xVi1xJqszNu Tat3HmSjh1uj025c xb9rzU dP7B7Bv5RPsvUE3IUkrQDxURv64y5fX6fNUajcJLKY W46HtxXec0di5adtqZURVmQwj8sdV0cC3yQt1oStpm=w2400 no tmp
Gấp ! CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 61 LẠC TRUNG, 87m - PHÂN LÔ - Ô TÔ TRÁNH hơn 10 tỷ 310
AL9nZEVQeP0B9xxcM46TNRqH hyEiybWMj9qF3hlIN5eTj7K0XKwy9ODdrARXBreqdzN4s6OBueMpk57J UgT fsnZjywNW8xMBpDDO4vzpFxVdt7nYQ055Q8CB9uU7opzNOw9Ul9smN2FvtgFNjsDSwfcGV=w2400 no tmp
Gấp ! CHÍNH CHỦ bán nhà ngõ 61 LẠC TRUNG, 87m - PHÂN LÔ - Ô TÔ TRÁNH hơn 10 tỷ 311

Chi tiết, điểm đặc biệt nhất nhà ngõ 61 Lạc Trung ?

Ngõ 61 Lạc Trung to như phố, ngách 16 phân lô ô tô tránh đep, nhà vừa ở vừa làm văn phòng tuyệt vời.
Nhà tự xây kiên cố, chắc chắn, thiết kế hợp lí.
Tầng 1 phòng khách và bếp.
Tầng 2,3 mỗi tầng 2 phòng ngủ rộng.
Tầng 4 là phòng thờ và sân phơi.
Nhà hai thoáng trước sau có cả giếng trời nên phòng nào cũng thoáng mát sạch sẽ.
Sổ đỏ vuông đét sẵn sàng giao dịch.

Thông tin chi tiết, thông số nhà Lạc Trung – Cách liên lạc để xem nhà ?

ngõ 61, ngách 16, nhà C6 Lạc Trung, 87m, 4 tầng, 5.4m mặt tiền, 16.9 tỷ
– gọi ngay 08586.12698 cập nhật giá mới nhất hiện nay và xem nhà, thương lượng về giá.
– Kết bạn Zalo với lanhducminh
https://zalo.me/lanhducminh xem các căn xung quanh khu vực Lê Đại Hành  
CHIA SẺ NGAY lên TRANG CÁ NHÂN để LƯU TIN !!!

467994924094482/posts/939536273607009

CHÍNH CHỦ bán nhà mặt phố LÊ ĐẠI HÀNH, 76m – Ô TÔ đỗ cửa – vỉa hè rộng, mặt thoáng VĨNH VIỄN – View Tiểu học TÂY SƠN – Vân Hồ

CHÍNH CHỦ bán nhà mặt phố LÊ ĐẠI HÀNH, 76m - Ô TÔ đỗ cửa - vỉa hè rộng, mặt thoáng VĨNH VIỄN - View Tiểu học TÂY SƠN

Tôi cần bán nhà mặt phố Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. VIEW TRƯỜNG HỌC – TIỆN ÍCH – AN SINH ĐỈNH – HƯỞNG TRỌN 2 BÊN VỈA HÈ – THOÁNG TRƯỚC SAU – VÀI BƯỚC RA HỒ Bảy Mẫu, Công viên THỐNG NHẤT

Vị trí vàng, không khí trong lành nhiều cây xanh, gần Hồ, gần công viên. Không nơi nào có được

 • Cách Vincom Bà Triệu 2 phút
 • Nhà nằm giữa các tuyến đường như : Nguyễn Đình Chiểu, Tô Hiến Thành, Đại Cồ Việt, Trần Nhân Tông, Bà Triệu, Tuệ Tĩnh, Đoàn Trần Nghiệp, Hoa Lư, phố Huế, Trần Khát Chân
 • Cách chợ Trời, Chợ Hôm 1km, chợ Nguyễn Công Trứ 5 phút
 • Cách cụm trường Bắc – Kinh – Xây chỉ 5 phút
 • Xung quanh Tiểu học, THCS, THPT dày đặc
 • Chỉ vài phút là cách bệnh viện như BV Y học Cổ Truyền, Mắt Trung Ương, Bệnh viện Bưu Điện
AL9nZEWGEbAkd2zJBMKntczAPTFTmcgyDO5rhRuhrCgaLNYj9PJVgu4mf1LRJvgxa8uSjycbf EYMtgTPwY7vmSBYxXiyOCgDPp3ai4d7YmPyNmlCKPRNPAVsHKEkWvw fdhvOWox ZbK4Fm3mQw26rnHCLI=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà mặt phố LÊ ĐẠI HÀNH, 76m - Ô TÔ đỗ cửa - vỉa hè rộng, mặt thoáng VĨNH VIỄN - View Tiểu học TÂY SƠN - Vân Hồ 320
AL9nZEW2FxQL4NXg87poVireHKiyfd OsJLlhYrHY4zbzXoSq1MaRhLZay aysRTgdrO4w9W o RZ6dAc1T2g4DN0rw0zefsIJK E2wDGea19OUi X27vlCAHS5mhM3DWZI6pU21qNriSVjr28xMXd9uVEs1=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà mặt phố LÊ ĐẠI HÀNH, 76m - Ô TÔ đỗ cửa - vỉa hè rộng, mặt thoáng VĨNH VIỄN - View Tiểu học TÂY SƠN - Vân Hồ 321
AL9nZEV5Xs6sK 0dKoQkgwfQI7 YwwwK25y241mXxQdHX4vJQbtd1BHZ7XCoqJcYliChTQchY6lj9qjRK qOXRVuQrxkcKCm4q FNJIKVkCIEYGzWdBOdya26OeyiUI9VZ6RTGK9QLFOt03Q7ZRNzi9TgukD=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà mặt phố LÊ ĐẠI HÀNH, 76m - Ô TÔ đỗ cửa - vỉa hè rộng, mặt thoáng VĨNH VIỄN - View Tiểu học TÂY SƠN - Vân Hồ 322
AL9nZEWZSJn zCp2L3pV03 5tnVTPqxx6cY4blWtd5Gblear3 0OwvedVbSGqnQ7hmQE aW aBq46E6PJLSK7jjjiH2fZDLL2SJyIYzxzi5EKYX3 A6n99D3gdsIVKzl90izanwPYHOo8A9ibXnRqXRdVyGD=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà mặt phố LÊ ĐẠI HÀNH, 76m - Ô TÔ đỗ cửa - vỉa hè rộng, mặt thoáng VĨNH VIỄN - View Tiểu học TÂY SƠN - Vân Hồ 323
AL9nZEXpJGLdTaCT7vVpzQgrdZdklx3pteZI08YI9wjv00Fi t5XyVNPOytqN3ibckPMzxi8D71pCPF48F4F4qn59p9scHT1PDCT8fopRHRvO5ymmzVpKM3sRb2Aum7N6myrzORVFpaV2EG5ZICEVlnPIWEA=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà mặt phố LÊ ĐẠI HÀNH, 76m - Ô TÔ đỗ cửa - vỉa hè rộng, mặt thoáng VĨNH VIỄN - View Tiểu học TÂY SƠN - Vân Hồ 324
AL9nZEVZuxhvUPNVL1m VhZXWn Qu LigBfygHYw6GWDwQqHqnHXypCZUaAAhpf3lp 5JApnHHfojW yTCxBbDk 5AXTgWCrgkuX0kLx32NZXUu SQjuOQ92bnShj5WYt4iPNyMg8 299qJNKybkUDz3VAOz=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán nhà mặt phố LÊ ĐẠI HÀNH, 76m - Ô TÔ đỗ cửa - vỉa hè rộng, mặt thoáng VĨNH VIỄN - View Tiểu học TÂY SƠN - Vân Hồ 325

Điểm đặc biệt nhất của nhà Lê Đại Hành đang bán này ?

+ Vị trí: Nhà nằm mặt phố Lê Đại Hành, phù hợp kinh doanh văn phòng,
+ Trước nhà vỉa vè rộng, ô tô đỗ cửa, vài bước ra hồ điều hòa, view trường học, nhà 2 mặt thoáng trước sau nên phòng nào cũng thoáng sáng.
+ Thiết kế: Nhà tự xây cực chắc chắn, thoáng trước sau, cầu thang giữa.
* Tầng 1: Khách, bếp, Wc, khe thoáng sau nhà.
* Tầng 2,3: Mỗi tầng 2 ngủ rất rộng, Wc.
* Tầng 4: Phòng thờ, sân phơi.

Thông số, cách liên hệ để xem nhà Mặt phố Lê Đại Hành ?

nhà 76m, 4 tầng, 3.8m mặt tiền, 20 tỷ có thương lượng
– gọi ngay 08586.12698 cập nhật giá mới nhất hiện nay và xem nhà, thương lượng về giá.
– Kết bạn Zalo với lanhducminh
https://zalo.me/lanhducminh xem các căn xung quanh khu vực Lê Đại Hành

CHIA SẺ NGAY lên TRANG CÁ NHÂN để LƯU TIN !!!

Ngoài nhà mặt phố Lê Đại Hành thì lanhducminh còn các nhà ở gần đó như nhà 52 Lê Đại Hành, nhà ngõ 55 Lê Đại Hành

– 96 – 37 53/76 4 3.8 20 467994924094482/posts/960175511543085/

.
error: Alert: Content selection is disabled!!