CHÍNH CHỦ bán GẤP nhà đường HOÀNG MAI, 60m – thiết kế thông tầng, THANG MÁY – PHÂN LÔ GARA Ô TÔ 7 CHỖ VÀO NHÀ – hơn 10 tỷ – gần ngõ 299

Tôi cần bán nhà đường Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội. Khu Phân Lô – Ô TÔ ra vào thoải mái – sát Khu Đô Thị Đền Lừ, sân bóng quân đội Hoàng Mai

Vị trí nhà nằm gần đường Tam Trinh, Mai Động, giữa Tân Mai, Trương Định, Minh Khai, Nguyễn Đức Cảnh, Lương Khánh Thiện

  • Đi bộ 2 phút là vườn hòa Đền Lừ, hồ Đền Lừ, 3 phút Hồ Vĩnh Hoàng, 10 phút hồ, công viên Yên Sở.
  • Chỉ 3 phút đến Times City, chợ Đầu mối phía Nam
  • Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, bệnh viện DÀY ĐẶC bán kính 2km
AL9nZEXKkULQr SskeQMx88NefP3oq5piT7UTVThOiWIltbrg7iu8KIQf7VVsRbmKorVlEo dN5Q xVE2PrjXcYUN0NXQuQemdPVO PRaGdGJo1BAQrTA0MhXX3hFWxGKUq SmklKTbLLbLT NPOsTe0PC8s=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán GẤP nhà đường HOÀNG MAI, 60m - thiết kế thông tầng, THANG MÁY - PHÂN LÔ GARA Ô TÔ 7 CHỖ VÀO NHÀ - hơn 10 tỷ - gần ngõ 299 63
AL9nZEVsYwagbgCoRIMI0ifjjFyJT3xeK3M4Tf anfhHmUGlwbKYU883o6kZNf29EKHO9ISEa7jxHzibDjQtfui1lC2Vc0GTn84J8xdrDuFP1zZw6HTUI1MWsohTvdJlfFxvISjtcd6DIJXeu6mW9sGF5wri=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán GẤP nhà đường HOÀNG MAI, 60m - thiết kế thông tầng, THANG MÁY - PHÂN LÔ GARA Ô TÔ 7 CHỖ VÀO NHÀ - hơn 10 tỷ - gần ngõ 299 64
AL9nZEVlXcOGFdxd pwRvBWptI2iLnXn5P ygQqIXJn5niIEOYzuqDjUOVGqV5ZX1WipX Uh wN tkBCs2TyeLXn2r4S80Tfsoa7FchvinOAu jN2lxPdFhxJnQGHl1cVPD1CLq9BQAXBgW47GZAMcGIXWx=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán GẤP nhà đường HOÀNG MAI, 60m - thiết kế thông tầng, THANG MÁY - PHÂN LÔ GARA Ô TÔ 7 CHỖ VÀO NHÀ - hơn 10 tỷ - gần ngõ 299 65
AL9nZEXhoHj6PeTaPnhF S6C1do nOcRl9DjsEHBJywN0ujWv3GMmgLE v mbHaPR OrDPqfIF7PBn3NT37VZ8YgWPWlZKOm6Tydil TaAovNA Ucl5Ba5KCGg0t7eQxC3Mwasy18XGhr W1FY2bo6MnAK0 =w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán GẤP nhà đường HOÀNG MAI, 60m - thiết kế thông tầng, THANG MÁY - PHÂN LÔ GARA Ô TÔ 7 CHỖ VÀO NHÀ - hơn 10 tỷ - gần ngõ 299 66
AL9nZEWszAUDlAAzIaStuqCxDpIZS0dWMCgyyrJpz25v0W9pXUWivQpMjCdRA22PY6Wk pr7dwFuPuQwpw8VQzMfrRW2gModQSJNdAAR1LpRgEv9sx2Z1s3fWtNKOXd sCiC lXwwhe NLqrapn3t Hs9UVC=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán GẤP nhà đường HOÀNG MAI, 60m - thiết kế thông tầng, THANG MÁY - PHÂN LÔ GARA Ô TÔ 7 CHỖ VÀO NHÀ - hơn 10 tỷ - gần ngõ 299 67
AL9nZEXnnOZpQNZqtbvFzjWJS54kR9C7U0mI3nGGzh pM YeYWdWrDo0O6viwSIHqdGLy6cPYJW ZcEwfWxi5 NRcRCL3NFSdiM7Gq 5dg3LWOKVW4MFhpQKAskr6MnvMwq8txuj9HflwZR7IMtjC9Rx8sW2=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán GẤP nhà đường HOÀNG MAI, 60m - thiết kế thông tầng, THANG MÁY - PHÂN LÔ GARA Ô TÔ 7 CHỖ VÀO NHÀ - hơn 10 tỷ - gần ngõ 299 68
AL9nZEXQOai 817KgXZKp9P6mP4 zu bCjnRwt0wyTE2wVQN1uliW3KhmC4juIpm38Ce O0c4ZvVamHKthPkSvSA44vojydyDL7VurV2RMq0TszSKaX8 3IC AlQr061AwAgpUI9AQQ vT2sQ51Y60ha8G03=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán GẤP nhà đường HOÀNG MAI, 60m - thiết kế thông tầng, THANG MÁY - PHÂN LÔ GARA Ô TÔ 7 CHỖ VÀO NHÀ - hơn 10 tỷ - gần ngõ 299 69
AL9nZEVaqSZamW3UX1us6Nc4lt8tbcFhXF2fCVsIb jsLNZt4WL4GDPpszfpgvOERpwqX CsuIAqWeUu fz9dArpWcp0BlmbuYxKZzes683TATwaMQL g8g6zm vNaBK9bhEk9yRtyf8wIqNe4zMWgUTBgMM=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán GẤP nhà đường HOÀNG MAI, 60m - thiết kế thông tầng, THANG MÁY - PHÂN LÔ GARA Ô TÔ 7 CHỖ VÀO NHÀ - hơn 10 tỷ - gần ngõ 299 70
AL9nZEV4sjeRnmTCldLbD5nRqCnSuXpPAODmNNT2K3HAgh5n6zAK0XxNTTdsygkBV Q05TbgRviUL4E jREclk098m9joszeB 2i0fpVGACxpfyv3FRap3Y669K98E8GUYJGPFO1R4FM6deUcCgtaupY7dN=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán GẤP nhà đường HOÀNG MAI, 60m - thiết kế thông tầng, THANG MÁY - PHÂN LÔ GARA Ô TÔ 7 CHỖ VÀO NHÀ - hơn 10 tỷ - gần ngõ 299 71
AL9nZEUc8Z MFV2V zr2 UT347rxkfexgHyVjkOvCwHIcfl3 KjM3D54Kz5DA15xYqLhCE1CZM vCciPC U jJ1XFT75yhtbuNfFr0eHndGLpzwDF01U7XvZrriBmLw7XYtT2kDRS1 DHlq0qhsvazwrWNAy=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán GẤP nhà đường HOÀNG MAI, 60m - thiết kế thông tầng, THANG MÁY - PHÂN LÔ GARA Ô TÔ 7 CHỖ VÀO NHÀ - hơn 10 tỷ - gần ngõ 299 72
AL9nZEXVGcIZ6X3w0F7wcWx9Bd aKC8hkzAkvkWhqlFu1DPxZC3hQyeJM6S192QB20E5ifcsfEqNCZgVgoXDWoInxqroQrTmTpyC8nalG9aNKYzqm2mzwtDKVE1clFxgfFzn HWfADQyZTeObB6JlUbie h4=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán GẤP nhà đường HOÀNG MAI, 60m - thiết kế thông tầng, THANG MÁY - PHÂN LÔ GARA Ô TÔ 7 CHỖ VÀO NHÀ - hơn 10 tỷ - gần ngõ 299 73
AL9nZEW7 eBDMGPjO2OYATzm3pX4XJR xSY4lRZRdbgwdquuDkNqAEK35PMrxOT842eyqeUiF7KcPUrltT4ZTo6fTbwQSlPHZEHk9LGnFD6vStNDRRBXiQ5Zx0BOm6y3kOBCvz8v6Sise0aQTQ4ACAJQwVb7=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán GẤP nhà đường HOÀNG MAI, 60m - thiết kế thông tầng, THANG MÁY - PHÂN LÔ GARA Ô TÔ 7 CHỖ VÀO NHÀ - hơn 10 tỷ - gần ngõ 299 74
AL9nZEUwtdn6ZfgFILr vm Kzu exU3CHr2U JkAP9BwvjoKr cM 7H9mOTysUTqJ5gBA0 TgLIu Ykp7YGQqv4vwvbRKsu sa K42r3mSAnlDWPp44g hCzng1tdMsTa657niIQ OHWqyN cgnsJjJFZiK7=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán GẤP nhà đường HOÀNG MAI, 60m - thiết kế thông tầng, THANG MÁY - PHÂN LÔ GARA Ô TÔ 7 CHỖ VÀO NHÀ - hơn 10 tỷ - gần ngõ 299 75
AL9nZEVWodwFUU8h8Yz0ipfaSdODJBGxyvu0VI6IaWf abPBmMQ1TH5N1tcfljtaah17Vkak7yZjWpNMqFqahAn5SEAAuoxhjYSclX rmrr0NSeH2U7o LWGzFPAj6MItc6VydIZfV vR6jCDkyEeo1OPEpV=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán GẤP nhà đường HOÀNG MAI, 60m - thiết kế thông tầng, THANG MÁY - PHÂN LÔ GARA Ô TÔ 7 CHỖ VÀO NHÀ - hơn 10 tỷ - gần ngõ 299 76
AL9nZEUX DAW18vcCR5 anJEaU0zYapaR8mi12ZhpPn5tybG X0ETldDReM2Iz1QElHV8MJsY IQhA259J7dWy42CxkQxD5UodfBeEC65hRIPX51joXoilQIl38EhZEY3O3xqoYWqF GvDBcD k0FeO36CK=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán GẤP nhà đường HOÀNG MAI, 60m - thiết kế thông tầng, THANG MÁY - PHÂN LÔ GARA Ô TÔ 7 CHỖ VÀO NHÀ - hơn 10 tỷ - gần ngõ 299 77
AL9nZEXALVGZl70sZ84oWiVwr9nBT9z6ETEAh0JjGLBntjJucAaTRJO5PW714uH7ijjY1dJL5nIEQvSGel2CflGw dthITAg8wLmBzf88ym zu E y dExsVw7YBOw9t7INrJpN4MTFL2VmOct7odASLL9m7=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán GẤP nhà đường HOÀNG MAI, 60m - thiết kế thông tầng, THANG MÁY - PHÂN LÔ GARA Ô TÔ 7 CHỖ VÀO NHÀ - hơn 10 tỷ - gần ngõ 299 78
AL9nZEUkqWzkOeQCq XOG5p317v1kHHWrKLLUzevbPhiu 8BibtN9maXml76jnd21HdOw9j10peU4V J HNLk8Xahhz9yKgWT1E xukTRgmApdaMoLnPxCRUpqTyr92 ZkgJmGaL6UCWu x2qzIcziAX4tF =w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán GẤP nhà đường HOÀNG MAI, 60m - thiết kế thông tầng, THANG MÁY - PHÂN LÔ GARA Ô TÔ 7 CHỖ VÀO NHÀ - hơn 10 tỷ - gần ngõ 299 79
AL9nZEWxCCBCI49PNTv js ev3m24D4gCEd K7mKdK7VIA oq gl1f2DG6xgxGyT TPvhty04NOHoeqwTl1H9QG 6M03vWhVgamjh5EfAexRJB2G4UumRfCAi qmah2pB9W 0lQak j19Wwi4tB2pP P8J0z=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán GẤP nhà đường HOÀNG MAI, 60m - thiết kế thông tầng, THANG MÁY - PHÂN LÔ GARA Ô TÔ 7 CHỖ VÀO NHÀ - hơn 10 tỷ - gần ngõ 299 80
AL9nZEWOUxmdAAmW5OSXNr4OU0srBIfHV4okYfDvwLBmFAdu7KJB7LE3m7GlnhxVPCsXi6alTgyNjbRDphLJwYN4HJbLHeZfcZesz sDFWmpcVtPaQ RneA02X26j6eEHedsC0qDHQJxlA2ljLW11DZBU42g=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán GẤP nhà đường HOÀNG MAI, 60m - thiết kế thông tầng, THANG MÁY - PHÂN LÔ GARA Ô TÔ 7 CHỖ VÀO NHÀ - hơn 10 tỷ - gần ngõ 299 81
AL9nZEWMiTTKbJqg4bvRT9qs6JM iVyQM2ChKTJbV k7i43W4rq97ePOFZCOJMCiq4b1F5 MD7jnGtcbLPUHTHPHM9XyAreXaa4Arf92NGh2o0Ewri8pBHHEiYc2ewHOO33GLK0hhVuzEqC5PZ1nAc5dYoog=w2400 no tmp
CHÍNH CHỦ bán GẤP nhà đường HOÀNG MAI, 60m - thiết kế thông tầng, THANG MÁY - PHÂN LÔ GARA Ô TÔ 7 CHỖ VÀO NHÀ - hơn 10 tỷ - gần ngõ 299 82

Mô tả chi tiết, thiết kế từng tầng nhà đường Hoàng Mai ?

+ Thiết kế: Nhà xây 7 tầng thang máy, thoáng trước sau.
* Tầng 1: Thông sàn, Wc ( gara ô tô hoặc văn phòng).
* Tầng 2: Khách ( gác lửng).
* Tầng 3, 4: Thông sàn, Wc ( tiện làm văn phòng).
* Tầng 5: 2 ngủ, Wc khép kín.
* Tầng 6: Phòng thờ, sân phơi.
+ Vị trí: Nhà nằm trục ngõ thông, khu dân trí cao, an sinh đỉnh, tiện ích xung quanh ngập tràn.
+ Sổ đỏ: Vuông vức, sổ đỏ chính chủ.

Thông số, giá bán, cách liên hệ để xem nhà mặt phố Hoàng Mai ?

nhà 60m, 7 tầng, 4,7m mặt tiền, 13,8 tỷ có thương lượng
– gọi ngay 08586.12698 cập nhật giá mới nhất hiện nay và xem nhà, thương lượng về giá.
– Kết bạn Zalo với lanhducminh
https://zalo.me/lanhducminh xem các căn xung quanh khu vực Hoàng Mai.
CHIA SẺ NGAY lên TRANG CÁ NHÂN để LƯU TIN !!!

Ngoài nhà mặt đường Hoàng Mai thì lanhducminh còn các nhà ở gần đó như nhà ngõ 299 hoàng mai, nhà ngõ 169 hoàng mai, nhà ngõ 197 hoàng mai, nhà ngõ 279 hoàng mai, nhà ngõ 190 hoàng mai, nhà ngõ 299/56 hoàng mai, nhà ngõ 299/66 hoàng mai, nhà ngõ 299/62 hoàng mai, nhà ngõ 93 hoàng mai

116.621 54/60t1 7 4.7 13.8 607734516654560/posts/1186540668773939/

4.6/5 - (37 bình chọn)

Bình luận ngay

.