5 chỉ số GOOGLE Ads QUAN TRỌNG NHẤT

⭐ Việc phân tích các chỉ số rất quan trọng, chúng có thể cho các bạn biết được những thứ mà bạn cần nên cải thiện hoặc tối ưu để chiến dịch của bạn mang lại hiệu quả.

▶ Lượt hiển thị (Impression):

chỉ số này cho biết tần suất quảng cáo của bạn được hiển thị. Hiển thị được tính mỗi khi quảng cáo được hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm hoặc trang web khác trên mạng Google.

▶ Số lần nhấp chuột (Click):

chỉ số này sẽ cho bạn biết lượng người nhấp vào quảng cáo của bạn thông qua kênh quảng cáo Google. Qua chỉ số “click” này có thể giúp bạn hiểu mức độ hấp dẫn của quảng cáo của mình đối với người xem. Có thể xem việc tăng nhấp chuột chính là tăng khách hàng mà mình tiếp cận được.

▶ Tỷ lệ nhấp chuột (CTR):

là chỉ số thể hiện tần suất của người tìm kiếm thấy được quảng cáo. Và kết thúc bằng việc bấm vào quảng cáo. Chỉ số này được tính bằng % và rất quan trọng. Nó có thể đánh giá quảng cáo của bạn đang hoạt động tốt như nào.

▶ CPC (Cost-per-click):

là số tiền thực tế bạn phải trả cho mỗi nhấp chuột. CPC được tính bằng tổng chi phí/số nhấp chuột. CPC tối đa là số tiền cao nhất mà nhà quảng cáo sẵn sàng trả cho mỗi nhấp chuột. Chỉ số này rất quan trọng, nó sẽ quyết định ngân sách đưa ra cho mỗi chiến dịch. Các bạn chạy GG ads thường rất quan tâm đến chỉ số liên quan đến CPC. Nó sẽ quyết định ngân sách đưa ra cho mỗi chiến dịch.

▶ Tỷ lệ chuyển đổi:

chỉ số này cho bạn biết tần suất trung bình mỗi lần tương tác dẫn đến chuyển đổi, được hiển thị dưới dạng phần trăm. Tỷ lệ chuyển đổi được tính bằng cách lấy số lượng chuyển đổi và chia cho tổng số nhấp chuột quảng cáo có thể được theo dõi thành chuyển đổi trong cùng một khoảng thời gian. Đây là chỉ số rất quan trọng, chúng phản ánh được hiệu quả mà chiến dịch của bạn mang lại.

Tổng quan các chỉ số trên là các chỉ số cơ bản và quan trọng đối với kênh Google Ads. Các bạn có thể tham khảo để quản lý chiến dịch Google Ads của mình hiệu quả hơn nhé.

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận ngay

.