bán nhà 663 TRƯƠNG ĐỊNH, 55m – LÔ GÓC – NGÕ THÔNG – MỚI TINH KHÔI – 3 GÁC ĐUA – 10M RA MẶT NGÕ Ô TÔ hơn 3 tỷ

Nhà 663 Trương Định, NHÀ MẶT NGÕ THÔNG – TRƯỚC NHÀ LÀ ĐƯỜNG Ô TÔ – RỘNG RÃI – CÓ SÂN RIÊNG – DIỆN TÍCH KHỦNG – GIÁ SIÊU RẺ

nhà ở đây thông bờ Sông Sét, Giáp Nhị, Thịnh Liệt,

AM JKLVHPpYhOp rQ22cPNW08YbpNVjafONKXGVh 0B dRLCl7JOt WetJuw9kObqMcz8GHFXDBdp KOQRHCkujrBZI88l3I7VR7V5seJET0CGN2Ii2ogmMAa3RJdr8466arufJMIoadlk nhxtOEtu5gZAy=w2400 no tmp
bán nhà 663 TRƯƠNG ĐỊNH, 55m - LÔ GÓC - NGÕ THÔNG - MỚI TINH KHÔI - 3 GÁC ĐUA - 10M RA MẶT NGÕ Ô TÔ hơn 3 tỷ 48
AM JKLX2jSx 8yzvjRUoAdn hVLJOA4n9qHZukNjrN0R1pTEPXPztEwtDgyzvk DPFDgyjiM3H6L0aoYw22587XvNymQWwvCbzPSUgm 71hLhTyc z5Na4C4g738uGu klD3wunD4672QnNTDwgM40K8eFlW=w2400 no tmp
bán nhà 663 TRƯƠNG ĐỊNH, 55m - LÔ GÓC - NGÕ THÔNG - MỚI TINH KHÔI - 3 GÁC ĐUA - 10M RA MẶT NGÕ Ô TÔ hơn 3 tỷ 49
AM JKLUFNhHICiihhfGJ5WTGoB0yqZVjVcEGhHUvIS7tMNFhrRGq16glcna6LqNVys0TwqTSiSq2YFrihFVZPB79brI7fdeWUX87osx8nsxfiVa572g imU8Y1hmwvSzo6jxoSFK5913khhBFdOjySqW4gaS=w2400 no tmp
bán nhà 663 TRƯƠNG ĐỊNH, 55m - LÔ GÓC - NGÕ THÔNG - MỚI TINH KHÔI - 3 GÁC ĐUA - 10M RA MẶT NGÕ Ô TÔ hơn 3 tỷ 50
AM JKLVr VDNu M3UiV72PR 3ONFXj2oGnoSn ssajCAEYGokD2XwawN5as c nWtz64uuQgnWMcN5czi2vjvx4EBfQ3860yp0YUctnskyFb7Nzvg v6IaiZt DJnbRYgvb1uSFJoodyo91ZE3sP2LDjlFIP=w2400 no tmp
bán nhà 663 TRƯƠNG ĐỊNH, 55m - LÔ GÓC - NGÕ THÔNG - MỚI TINH KHÔI - 3 GÁC ĐUA - 10M RA MẶT NGÕ Ô TÔ hơn 3 tỷ 51
AM JKLX493a2W5Fp8vBU 3O5xoLY wuDb6Pjgk2vFbl86r1jJ CcHKhLqdCmv WUUIEuxF63m4H2OyxqBjZyx72V5s3 y6wQW2 kAMEhge9m17UyzMjc3a5MiHblYCFCCFPGJ T8ggLhi5s9Kp7lPLltwx2y=w2400 no tmp
bán nhà 663 TRƯƠNG ĐỊNH, 55m - LÔ GÓC - NGÕ THÔNG - MỚI TINH KHÔI - 3 GÁC ĐUA - 10M RA MẶT NGÕ Ô TÔ hơn 3 tỷ 52
AM JKLU2mp5HfbAb6GmyXhve1vMx Ox46Tlvd4hjlDE6fotGugP8rfU3deZpaVzlk5TSACT7vXr5Z a1AQfF0Bjfkeh7nuW4gApTUhZWs7gBoG56b9r73pOveE1TUzk Iov oI6V25b gWyfW9 UtR JMx7e=w2400 no tmp
bán nhà 663 TRƯƠNG ĐỊNH, 55m - LÔ GÓC - NGÕ THÔNG - MỚI TINH KHÔI - 3 GÁC ĐUA - 10M RA MẶT NGÕ Ô TÔ hơn 3 tỷ 53
AM JKLXHgK7fAfp opN Vm66MNWjYmTDR6cCEOyM2BUUJbCDv03Wq91ENFmJ2 lE4lAHwpP0WoAjnssJQS67K3V98U63q0tG7PzlLYEOpYPs7W uYIGTjlTGF5eaCFQoRbCUUpwnwHRxmODH7ej9 dhU7Xsu=w2400 no tmp
bán nhà 663 TRƯƠNG ĐỊNH, 55m - LÔ GÓC - NGÕ THÔNG - MỚI TINH KHÔI - 3 GÁC ĐUA - 10M RA MẶT NGÕ Ô TÔ hơn 3 tỷ 54
AM JKLXaFUFozxtYByM8q6LzaRmGjNe5vL3vOVjSsTCpwlbbXW3Re65MsDQ IV44BYKLIGK1lj9sU4jZvAlHfBy6RCvGgTfZ8iRUpfeild46Vf7VD9f IWhN1Jm8hTNqCTPpOJHAgn z8dMrSCSgP7JEZYFr=w2400 no tmp
bán nhà 663 TRƯƠNG ĐỊNH, 55m - LÔ GÓC - NGÕ THÔNG - MỚI TINH KHÔI - 3 GÁC ĐUA - 10M RA MẶT NGÕ Ô TÔ hơn 3 tỷ 55
AM JKLWNa8TUr78jGwWX5yJEPX223AWtcBjNfdMl1BB HgWFQxhLut61HJoAoyXAu0AKHHYSCk6L5pvjCEKfR7Z0DwE6NW 52eDOpbvaOSKP2Jezjz4g75VihfbEw9OJVkbec3a uXdWfIvwxItMdNXWpdxd=w2400 no tmp
bán nhà 663 TRƯƠNG ĐỊNH, 55m - LÔ GÓC - NGÕ THÔNG - MỚI TINH KHÔI - 3 GÁC ĐUA - 10M RA MẶT NGÕ Ô TÔ hơn 3 tỷ 56
AM JKLXIFahb9F TyD5PGg4fkKw2p Sm0GkJZ9o0d1QUau1mP6wueqXtyHw8 BeR6AAKKU2HSBo4rCWFzOMGPg0XP7FUJJtrvoNZc v hIhKmGEbwgVmu75d7DElRgqjvkDMt0x 6OqyUIqLbom6DkiMYnHo=w2400 no tmp
bán nhà 663 TRƯƠNG ĐỊNH, 55m - LÔ GÓC - NGÕ THÔNG - MỚI TINH KHÔI - 3 GÁC ĐUA - 10M RA MẶT NGÕ Ô TÔ hơn 3 tỷ 57
AM JKLVEg4ZJ x5PoRhe bRV2ajo3IlX0x3m lI 4qW5 w4tXg388LS3LTuJsEdEAbxwVzJhT0V6eO0VLLrUN5ST0NvEvtvgfJtRiJ C3OavTZjJCQ9OfDHztEovq7gY5YUKU 7IhiDSRPfGOLLnRIIOxzBc=w2400 no tmp
bán nhà 663 TRƯƠNG ĐỊNH, 55m - LÔ GÓC - NGÕ THÔNG - MỚI TINH KHÔI - 3 GÁC ĐUA - 10M RA MẶT NGÕ Ô TÔ hơn 3 tỷ 58
AM JKLUzrr uQhcMW0pt7 Wp9vE8cw7JY w357Ry84r gU529W0zpokWwNtRq rraD TU0vwDCalq4qMmDpOOLm7qFWnNbs8BnfhWHbxpWhVe8dH2Ln1uPmRkdkua7y rV2ZCq9EREIReBQn0IWF5c0OZi3R=w2400 no tmp
bán nhà 663 TRƯƠNG ĐỊNH, 55m - LÔ GÓC - NGÕ THÔNG - MỚI TINH KHÔI - 3 GÁC ĐUA - 10M RA MẶT NGÕ Ô TÔ hơn 3 tỷ 59
AM JKLXKOFENolTpvIWEd4SO5IGkxO iTgcTH9ZcmkPwclZZ2rNtel5REzCaV4bJOViq D9IXK3fRwCE8VZNAiJ0k46 T8BjoEUdicnabxB8gz2bq1dw0Bgy bUebuH5aS3iccW9s0ns0rcSs 4qk5qkOVS=w2400 no tmp
bán nhà 663 TRƯƠNG ĐỊNH, 55m - LÔ GÓC - NGÕ THÔNG - MỚI TINH KHÔI - 3 GÁC ĐUA - 10M RA MẶT NGÕ Ô TÔ hơn 3 tỷ 60
AM JKLXFDcPHOnG U MyF5u0245JopukyoGwyjx3J8mfQ01mjbXqRG4SOq2rLLwBSX2LcZrnmLuPe3p8bjXCkSLbXi2ST0QItsvsuJu0ZMT16cZGkHOFT7YeMdkt6BN WiquXmpMIosuPIFYCvZSGTeDBUQo=w2400 no tmp
bán nhà 663 TRƯƠNG ĐỊNH, 55m - LÔ GÓC - NGÕ THÔNG - MỚI TINH KHÔI - 3 GÁC ĐUA - 10M RA MẶT NGÕ Ô TÔ hơn 3 tỷ 61
AM JKLXLmW oU8Z6si5XJ HBVcdd8yVtZFWBcX7lfENS rgj njpGWmRkmC7H kJszNDGbDyuuqeXQMuoQ7WR43ncC5IIZhSLnF3yxx MlyihZCr0960Wgz43SpuOZo6gnrSnk6QPpsrKYzaQwo53oNJ1yVB=w2400 no tmp
bán nhà 663 TRƯƠNG ĐỊNH, 55m - LÔ GÓC - NGÕ THÔNG - MỚI TINH KHÔI - 3 GÁC ĐUA - 10M RA MẶT NGÕ Ô TÔ hơn 3 tỷ 62

Điểm đặc biệt, và chi tiết công năng sử dụng của từng tầng nhà 663 Trương Định ?

+ Vị trí nhà nằm mặt ngách 3 gác tránh, chỉ tầm 10m ra mặt ngõ 663.
+ Nhà thiết kế 3 tầng đầy đủ công năng:
– T 1: 1 Ngủ + Khách, bếp, để xe, WC
– T 2 : 2 phòng + WC
– T 3: Phòng thờ, sân phơi rộng ( có thể tách thêm 1 phòng)
Sổ nở hậu nhẹ nét căng

Thông số và cách liên hệ để xem nhà Trương Định đang bán ?

nhà 55 3 tầng, 3.9m mặt tiền 5.2 tỷ, có thương lượng
– gọi ngay 08586.12698 cập nhật giá mới nhất hiện nay và xem nhà, gặp trực tiếp chủ nhà thương lượng về giá.
– Kết bạn Zalo với lanhducminh
https://zalo.me/lanhducminh xem các căn xung quanh khu vực TRƯƠNG ĐỊNH

Ngoài nhà 663 Trương Định thì lanhducminh còn các nhà ở gần đó như nhà ngõ 521 trương định, nhà ngõ 281 trương đinh, nhà ngõ 176 trương định, nhà ngõ 20 trương định, nhà ngõ 493 trương định, nhà ngõ 206 trương định, nhà ngõ 129 trương định

118.112.6631 55 3 3.9 5.2

4.4/5 - (21 bình chọn)

Bình luận ngay

.