bán nhà ngõ 180 NAM DƯ, 40m – NGÕ THÔNG – Ô TÔ ĐỖ CỬA VÀO NHÀ – NHÀ MỚI VỀ Ở LUÔN – TIỆN ÍCH KHU VỰC ĐẦY ĐỦ hơn 4 tỷ

Nhà ngõ 180 Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. Ô TÔ vào nhà, gần chợ Nam Dư, tiểu học Lĩnh Nam, THCS Lĩnh Nam, thông Lĩnh Nam, Thanh Lân, Ngũ Nhạc.

AM JKLX0QwlG8yFeb6kRshO6EX1pda6UgAydV9PwueSmTdOnxucZHE1jHh4Msvt4aOrVm 0t5tKQekKP6FcujXxy1iUDntBniHhOJI0sepUVfSNnESq25DXMcJpmpHa1veoPR8f h44wzl IOO8sOJvfZHpd=w2400 no tmp
bán nhà ngõ 180 NAM DƯ, 40m - NGÕ THÔNG - Ô TÔ ĐỖ CỬA VÀO NHÀ - NHÀ MỚI VỀ Ở LUÔN - TIỆN ÍCH KHU VỰC ĐẦY ĐỦ hơn 4 tỷ 45
AM JKLVVNcWHs8EBh5TVIZXLHIvh vTch41w4ejWcaFaa gd82pnvWYVd9qsxwx0TyYvp3u89POD3eh fojrOtp0IeXY1xYWHSiup4rF0eAS7FUrAgO LAuoccw2bYOFJhKqPswqMnWkNCxtDky796ZG6IH=w2400 no tmp
bán nhà ngõ 180 NAM DƯ, 40m - NGÕ THÔNG - Ô TÔ ĐỖ CỬA VÀO NHÀ - NHÀ MỚI VỀ Ở LUÔN - TIỆN ÍCH KHU VỰC ĐẦY ĐỦ hơn 4 tỷ 46
AM JKLXCFZmwuvDMahU6cfLRS9xopvXOMz SubQeekZsxelVIBJLe5BIFnYq8R1fh4UsPoDgnWX0CPxZJ09ZPOHSIJzvDCBCi96QEnweEpu i7vTL4jiDtCQnqlqasuW8iONHrXTvZ5dSDDhVSRR4QnMg3W7=w2400 no tmp
bán nhà ngõ 180 NAM DƯ, 40m - NGÕ THÔNG - Ô TÔ ĐỖ CỬA VÀO NHÀ - NHÀ MỚI VỀ Ở LUÔN - TIỆN ÍCH KHU VỰC ĐẦY ĐỦ hơn 4 tỷ 47
AM JKLWw8ZxpyUHBlscHA rajE4ewIh57qtoIVTqHYmpo2yVpYSeFnpl3OY6NMwSWiDvzrjorKCSTNHRgDzC6VFzxc7WyvGkhMX1 EctdBFCL3AwLa01uTeW4BejK43D5RQCm5Zale2Jai5Lt1LSWII1L5IL=w2400 no tmp
bán nhà ngõ 180 NAM DƯ, 40m - NGÕ THÔNG - Ô TÔ ĐỖ CỬA VÀO NHÀ - NHÀ MỚI VỀ Ở LUÔN - TIỆN ÍCH KHU VỰC ĐẦY ĐỦ hơn 4 tỷ 48
AM JKLWw8ZxpyUHBlscHA rajE4ewIh57qtoIVTqHYmpo2yVpYSeFnpl3OY6NMwSWiDvzrjorKCSTNHRgDzC6VFzxc7WyvGkhMX1 EctdBFCL3AwLa01uTeW4BejK43D5RQCm5Zale2Jai5Lt1LSWII1L5IL=w2400 no tmp
bán nhà ngõ 180 NAM DƯ, 40m - NGÕ THÔNG - Ô TÔ ĐỖ CỬA VÀO NHÀ - NHÀ MỚI VỀ Ở LUÔN - TIỆN ÍCH KHU VỰC ĐẦY ĐỦ hơn 4 tỷ 49
AM JKLWiagZ7XC8YrLKnRgbPttqIp7 55vI1vpuxFlvoxIBuhbl185nm1kV5luqYvhd5mjpTbVtwu4EMP7EWzCRLpkjCelhMmwaje nt1NudsONiXhHMRgoqDuQkqQcTThrNE3pysd dq5AIxBvSc4YyHNgW=w2400 no tmp
bán nhà ngõ 180 NAM DƯ, 40m - NGÕ THÔNG - Ô TÔ ĐỖ CỬA VÀO NHÀ - NHÀ MỚI VỀ Ở LUÔN - TIỆN ÍCH KHU VỰC ĐẦY ĐỦ hơn 4 tỷ 50
AM JKLXMV8VWnt0uK7g63ytz4zohrxr0iSmcl9kRbATEF0KhPxCaoj 8A0PtFLQqxP05ImMjXFFn5BOue 9QyVxQ RyyyZBwHlL1iusRdkar3P9lJBARrvHvUMoGQWwygmxHY9SA4dabJrNGjsXc3uuOnLf5=w2400 no tmp
bán nhà ngõ 180 NAM DƯ, 40m - NGÕ THÔNG - Ô TÔ ĐỖ CỬA VÀO NHÀ - NHÀ MỚI VỀ Ở LUÔN - TIỆN ÍCH KHU VỰC ĐẦY ĐỦ hơn 4 tỷ 51
AM JKLXA7MDor3DFqPoL0xlUcSCo4aW7Jt8pWI4XEk7uVHarWyQvcdbSy1nm5SKU4muSZI HONQFs6VbzZ1w0NLZJPMLrdfHSfIzDkyVTg 40GZeuLDxiI74rFGj7 j aqr8g4XpJWf05abGK3Ro8AVNfTHf=w2400 no tmp
bán nhà ngõ 180 NAM DƯ, 40m - NGÕ THÔNG - Ô TÔ ĐỖ CỬA VÀO NHÀ - NHÀ MỚI VỀ Ở LUÔN - TIỆN ÍCH KHU VỰC ĐẦY ĐỦ hơn 4 tỷ 52
AM JKLX6pMz J8yf9 b RCQEPGBZLyepuFBQEbwryVsahQHcgxBXxtILuemcT9GVmFboVGa8vOIsEjKrbKJ bGz J4 l Vs7TADNkVz1jQSXyRZD9Mdw39q6bCjfCob KRFB8M1Bwweb1HagLv nu93VbLcS=w2400 no tmp
bán nhà ngõ 180 NAM DƯ, 40m - NGÕ THÔNG - Ô TÔ ĐỖ CỬA VÀO NHÀ - NHÀ MỚI VỀ Ở LUÔN - TIỆN ÍCH KHU VỰC ĐẦY ĐỦ hơn 4 tỷ 53
AM JKLUDta5S5LZTIkjOnHk73iTQ72fdmRGCj1wHpxoG xZp7F4QIi6fi8KePBXrQ6lu2rpZeWosBn WNPWYCAI90HY iJco1Yo0H HO3HeZZPZjV2ur8yqEF5t5TJJVJIhcxclFAobZka2n8QE110wUHtkO=w2400 no tmp
bán nhà ngõ 180 NAM DƯ, 40m - NGÕ THÔNG - Ô TÔ ĐỖ CỬA VÀO NHÀ - NHÀ MỚI VỀ Ở LUÔN - TIỆN ÍCH KHU VỰC ĐẦY ĐỦ hơn 4 tỷ 54
AM JKLX137WUTM51QZzWhAqzLZV07JrS7cqE3WQmXCH7uU5GO0V9VSjfmfrsf8O5qqZ 9M7lBsn1vwIs4hK661 83EMKEEaVPpskAs 6ado08x7pK0SOzF6TigQEVFdraNdakz6Y 0Os2lh c7tsvLPNeWkU=w2400 no tmp
bán nhà ngõ 180 NAM DƯ, 40m - NGÕ THÔNG - Ô TÔ ĐỖ CỬA VÀO NHÀ - NHÀ MỚI VỀ Ở LUÔN - TIỆN ÍCH KHU VỰC ĐẦY ĐỦ hơn 4 tỷ 55
AM JKLXkXl7KQpdJNlSBbdC7x8bb3lL rFxfJmwfii19MRc734QdTXRGY2pi3fo69 GbOF3Q hwLI5qDFm0TQ6z5GSet6fRwzlC XtHWtyG28a1xu16bwa4pkDtl8Gl3gcRUODvgqDA 10ZRURPmV tX8hVr=w2400 no tmp
bán nhà ngõ 180 NAM DƯ, 40m - NGÕ THÔNG - Ô TÔ ĐỖ CỬA VÀO NHÀ - NHÀ MỚI VỀ Ở LUÔN - TIỆN ÍCH KHU VỰC ĐẦY ĐỦ hơn 4 tỷ 56
AM JKLVnbWw9kKheBNbPB5sYihn1BoXpdx05AvC5NPzdOnRBxmnh lMXGZfNL343839RtiAA6nrdMXrxGKCWdAFcNQAd2zheDoCkO3IQ4NvHN4RPFGJoR b0s36nUhRAUNF5rxjsOFwXeW2m70q1rvCrY5wR=w2400 no tmp
bán nhà ngõ 180 NAM DƯ, 40m - NGÕ THÔNG - Ô TÔ ĐỖ CỬA VÀO NHÀ - NHÀ MỚI VỀ Ở LUÔN - TIỆN ÍCH KHU VỰC ĐẦY ĐỦ hơn 4 tỷ 57
AM JKLWWTKpJySA7rSpOC3pZwbl04A4 tE7S6qWxYsltqDotBqoH N c9q2UZCZ9QoWn WBl1Hk8QXNKUbCTykSwErpOVz8jJJ1lUtzK2XN0UMcOQCN9dQEi43 qM6X50 yn405Mp7FJj3Gts8AxDymTHOh=w2400 no tmp
bán nhà ngõ 180 NAM DƯ, 40m - NGÕ THÔNG - Ô TÔ ĐỖ CỬA VÀO NHÀ - NHÀ MỚI VỀ Ở LUÔN - TIỆN ÍCH KHU VỰC ĐẦY ĐỦ hơn 4 tỷ 58

Thiết kế chi tiết, công năng của từng tầng nhà ngõ 180 Nam Dư ?

+ Nhà mình bán ngõ thông các ngả. Kinh doanh bất chấp mọi mặt hàng. Sau Quy Hoạch là đường hai ô tô tránh trước nhà. Tương lai giá trị tăng cao.
+ Nhà mình chủ xây dựng tâm huyết cam kết đem lại căn nhà đẹp, giá trị và không gian sống thoáng sáng.
Thiết kế:
– Tầng 1: thông sàn + bếp + vệ sinh.
– Tầng 2: phòng ngủ rộng + vệ sinh.
– Tầng 3,4: tầng 02 phòng ngủ + vệ sinh.
– Tầng 5: phòng thờ + sân phơi.
+ Sổ đỏ chính chủ sẵn sàng giao dịch.

Thông số, cách liên hệ để xem nhà mặt ngõ Nam Dư ?

nhà 40m, 5 tầng, 3,3m mặt tiền, 5,85 tỷ có thương lượng
– gọi ngay 08586.12698 cập nhật giá mới nhất hiện nay và xem nhà, gặp trực tiếp chủ nhà thương lượng về giá.
– Kết bạn Zalo với lanhducminh
https://zalo.me/lanhducminh xem các căn xung quanh khu vực Nam Dư

Ngoài nhà ngõ 180 Nam Dư thì lanhducminh còn các nhà ở gần đó như bán nhà cấp 4 phố nam dư, nhà mặt phố nam dư, nhà ngõ 110 nam dư, nhà ngõ 112 nam dư, nhà ngõ 126 nam dư, nhà ngõ 17 nam dư, nhà ngõ 193 nam dư, nhà ngõ 220 nam dư, nhà ngõ 47 nam dư, nhà ngõ 47/49 nam dư, nhà ngõ 95 nam dư, đất ngõ 126 nam dư

13B.2201 40 5 3.3 5.85

4.2/5 - (12 bình chọn)

Bình luận ngay

.