Bán nhà ngõ 349 MINH KHAI, 36m – PHÂN LÔ – Ô TÔ ĐỖ CỬA – KINH DOANH – SỔ HOA HẬU – AN SINH TUYỆT VỜI – hơn 5 tỷ

Nhà ngõ 349 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, ĐỐI DIỆN TIMES CITY – PARK HILL thông KIM NGƯU, YÊN LẠC, gần IMPERIA SKY GARDEN, LẠC TRUNG, HÒA BÌNH GREEN CITY

1yL6iLW1O7hBCFDgJdlnn92cJu3lzheTv0EjK9awJ36hP7er UwKzCX2UMf9Zpm6oTYeneVlycpNR3V0NHZRjLgyMRAoytbJ2ak2ZgiGBr7GDBGoB3pVt2eRoeCz60Fib8mPMVqWtO a93kXo2bdDxmRXHpGYPG8FFK ni8GsRWkYAzwFT8ZpSJ5v aq0jRvxVjc4xd CAMTZRuXbpTKp 7phosEFUiTEhVlac8bd493QMhwRTopDKBSxABmMr5LadMjzzG7vCJZ9F3ICo vcxqpCjwlbg6CTUFGQHEfFOCuxenK 0JFNqRGoVi93uVLRpuUhl0xXUufRkTuT AsHxDV0LcXD66QxVUKK4DehUshWM66IEyTu 95c73SxF7UOyMC3hMT1fS6okcXT QmWdVkAGmrjhle6e52TEL4YUpR16isf86ZNbtySyao3ZDRzuPMeklBc2dWZIScHYhktsl57LLEmTokHvgbC7ztTqbsxCzmEaVclSptyfvL7Asd3h4d dnHxwMB1R2ddSqH557M6EcvcQ7QHedeCCA9b8CsTJeeoYyBCYPTgGA OLCCukYVk2FPUO0Hj5CpX0uAVfMRIpbvyAgmlSwCv9WJowpHTeV cEN2 iAAXc90pEX7dlR9SoxhkDU24PYycI0ZU54lgmh PbTo7zMNUP74Lq8ouXgysklfdUF9JSrtIRqfCy37lNWoaEUcbGg1AzCzSsckerqHNxqZObu21 DK3esRdPx6 LAALnd6yHJD78iCTtRWv6EnBR9YlG6bhvWFQEgGjnwy7GF7SakzE0fez2G2HblGB0WMkW T9zeETsn5XAqghNAcQBo BCTJlY9AVW6cB IDcRs P9olXs8g4gIItXiXFmuq9yA8p56oeOU8mPBydwbozXu5sA=w2400 no tmp
Bán nhà ngõ 349 MINH KHAI, 36m - PHÂN LÔ - Ô TÔ ĐỖ CỬA - KINH DOANH - SỔ HOA HẬU - AN SINH TUYỆT VỜI - hơn 5 tỷ 21
2EYJgFQ6bFP4KQCB2G VUh1hodTDzdALpt24DSaotWbfFPnCaolCDEyFAz3AqxSMCR2fIuXh6xtO6Qp NNxEFR9Gn3u82HHjLVkHS7gbzBzKaciPgVT ZLyEJRioBPxFwcTyEiTyHh7B5dE eHOu7t qPFOx1Lj5cs9IkuPO8F79SMqGh B9h43JJPkB RrABSYlvSPxNprXQRdGUbzMrpySrz RCD nreygI2R4zGY32q4WSaeu6rD3Ve11JMzHA8flb85a72H1scUpxwmhRXJsHu3A8xJ5D6NtL4KCBPHQh7u5vC0AsxTorn kh tWAd W1DVC2Pkn59 6ayMaKP9OGgJgxTIO IkZhEt2BXZx87mTbfPnvvWZWDcTflvlWxmGauI97sdGMU0lh5NVYhBrfkqClD9XBmv2BGQRvYoJjWVT4sWO0EUI9nnlZ3xfrwR mjknt4HzHkCAc4XDiAJSziOq5LLKfww5Mv0jFA 7Co0YBSTV6XHsyqRRSVkOHhnIwMR W7sMQEV9kVIW5E90hhJ8QjcEJK3VKJ0PBQYWA m6dLauVoUVUz9Imi7QUMaqQaQgKZRzN xwnbYesGk7K1Bb9jPIquW v5CQwCEGnxCdd1t dWUEaN9VMQiwFRBStYxZ30 B23xPc6xc ewYcyoHIIDiXdZ1DSWZt65Lh7nEHeKlO779wpMkHjgVG7dutulG1Nz0 BqI8niNz3kdnBQH6i4aXzSfg 7DpnuFuppW8CQuhFBDaPAonriBGsEHF8hLUIQgq57xT3Ciu Y8 plru9ydx421brkRx855IqaFwT8exA X7tx xtCAuND4fX5e1ODFzTaC e0OAp 0LVcENe7zn34NuPUiDA0Qd6R5if2l 9tcur7UdiYeNGjT1pjeXT6g=w2400 no tmp
Bán nhà ngõ 349 MINH KHAI, 36m - PHÂN LÔ - Ô TÔ ĐỖ CỬA - KINH DOANH - SỔ HOA HẬU - AN SINH TUYỆT VỜI - hơn 5 tỷ 22
aGDNMIlz9Zg6GuP29Uuuca8C3PqxIZ kvWQp LYIXfPN9O2PE6p7JZWm8Vw8LCY1UDq AroMFRS a7y vMF0aXkyOhOnbh7lSwgGz Q e l 9RK6OoxLksWKh5tu sIglqN90iBiZMDZNfPZVtcqq Bx5AzPmjM3dsIoftKM Lru4FQX eDobs hZhtqVPlSkI60TESVDTB8JB4VIPhIPh3Jhs3FxCm8hXZNV8WK7xsmyfT K4xbZEf73xTJPAZCykbUjnd3jWTKk7AnWNlCsnHu0CjqCuA2YdeEcn1jNpIO yobRCOG 8WNIt23EhxZaKSV7hy8NNVi mM0DBsZPXgLeAW4aqFW4 UqB1CLBtIAzQSWvfXuoJ5dy 8r8MoLHptTK clIGVRgFhEuH9cUdUR6jl1cGcmHJXVlLLeysfoQUD2ps6lOyIcvna6NAPUqZrNFcLpird9kvH TijjhHZt6ja7Q01EnWOW27SAxMAhzdil6B3Lp6TkV2raauKM05VrWp7tPg1ZR1YRB949GDWlh9BlPEnvkpfQmp84QsYQtFfzgjKfEVtOOtX9LLROGpCqLe25uOT8ogtvwhVGxP8AALHWrvhoQyRgJxS8R0v8mma8Iwj3dQyuVbc 3jhrYAeEXe8xykVhGIQ1EAObuboe5g5n4Lai2v27sub7SSUwYg507b3iXxJwzL RfKSpvm6ZAEcGTWB4PhpJI9V0YjpQsI2uI455imin3XxC4hfeWpqco97NUK68xZcaHBAKudtbIkbrsHXUfEND8Hhjw1PbVF4kGMwMlruWJ19WeoeWKG18aXGogXkoP4l0 EPFJsAQRJeqxI4z1huVXBxIcaZny12 W87R7EiYSnaExXBJjF2xiFL4N7WPAgAfnib0lZYzc072cKKApA=w2400 no tmp
Bán nhà ngõ 349 MINH KHAI, 36m - PHÂN LÔ - Ô TÔ ĐỖ CỬA - KINH DOANH - SỔ HOA HẬU - AN SINH TUYỆT VỜI - hơn 5 tỷ 23
5SVdwuYzty9CdlEnUXjGLmeHPP7EZEWcty apYIM76N ftrraEOq2CgqeeA7PrGPWgFul vIERcY1oYv9qTVknaZ4vBMqRyDB9Bh3Y4ZBXpB6s8npaGgVOY53Ea6oV1SKhOcaq e4oZvle73kiLDiSe9eCZizsQAjqmUYLkje3 IZZM HxmVi8 4zoUwKnVjv 29YCHBeHzXit Esxt0eewXxRihjzSO0HyVjnguT7288DQO0IYO7dvV IJBK60iQE3OIzyxJ6kF2 tQfUonAyXQ3 EACP6YS5Zi3TVsvngZ7ky OiopV xELMF1egOlDN2Z 6EDPeJVwgYG9bDGHh4svq5xXNxz4PrDZFbVv8QfF6 kxy7YEvKp Ck0cEJmVtVIhNHB3kwgXHMRklybk8V3zybSVpmKDmsvC SKsDQCeMcLd0mMroSqOrIznaPf6mZd BpoLMJYcTk62l zSlvVawuvL1XX5DRgqEmxHB6kyMpzGIDXshdxmoIUlz9GnwhivgDV4blhFWtpJeJcx3QcXMmMXNoqBJKH8qQbOViaNyU75V4J7gerhQcKrR5dkMhrsH4fUUn1q7D1TscgRzBCvhywQrlDjAAwW1URNb6RH3dFjJHVXYrxxKz ZoPPD42A6pyUItIY VY2mwY8n3KzOIIzHVRui6d R dXUjChU0oW7G0oZ7 y3I0HA2Y IivcalI4IXrqMSIy4ekXfsXCPwHuOrd7RpUk9mzBJrbNf5xLftdE0AXFXj2QPzHg logGpSbpJC4BibHmMO 5harvZDvkLI3VJiZ3wYGxzqsNLKdyi8dBlEZOG7kOF6IDCgTjAuvNeLl7GdEiT8cTp2I4u2aHpjwXU 18axceVQyquNCWPHJZs4 eKVRvRNqOapd24v6AL7 8Q=w2400 no tmp
Bán nhà ngõ 349 MINH KHAI, 36m - PHÂN LÔ - Ô TÔ ĐỖ CỬA - KINH DOANH - SỔ HOA HẬU - AN SINH TUYỆT VỜI - hơn 5 tỷ 24
BTXJK 1W9L5GwBB0292NYcYc37FruirhcHOdAJaSrHTNy B9hv A2Xxz 8z7ecDtrq6Zt9F2OJvoup8ycaXaj6WVM sQUbm5wYkR7CYdHjQ4Z4xhV563ryzuHWZq0gr lHIEMHhTbqE1h 4AkNHoexysZlSghwgWUWqKPzLSwkdUKe8LsreFllhCmlYg2RvzR2Do5OsButr4BXkAHb7I4ph3ppeqg4aWiRkDa7 QnWkd9uWAwe suyT 5UZsoHcJW5QMcWNN7XCJhK 0dlz2pWcIHs3lrMk8K1mMYPwnnqGWy1KpqYDdn2eh6Iyp2ukH2fJTcR3Qa5XK828eHAgpl W3n8rFekkC2IQwRZZisFHBirXcyfZ4 MkXodNXawZ20g7XCUlSb0WoHgfKQ7 4OCSv H0QwKM2SlLFM0NcbeUPlp71bwSnLdcH3tJETUKLFSmMi4LoM53aGLpRJ1Ux6fl90AC6WMHzEoFmYP9fGG7PMRa7bdvJY RE749 n24y8HKrNNvYBPb7QI3T 9zI2cgNJ jI1mB1wIZ4bPOHxlrVvUcMQp5cTWbMl6ZPXg6iqparMGrZhg3G d3Hzbvt8mWVuJ9icWPvdC 7Dx BJhHxYN1qOZ7N9MiQ3l Ln4XeZf3MVJRtvNiPdA rJw26myWJrHlinbhZ ncxhBamwMZ3c1c21nKAO0k0T76zsHkr3bHtdeZUOd0ffgfAciRIk0wh2ebjFR Yttqh9Q DNfdPHdbYpXj33x0J3QDorvB9BHoZscC90aReQrniMJhqYQ8bKm43NB ZfI1yBAXkOU7XpA0WewD8kPwq6 ss083ndJmOLct Xiq TpRXxLL TF6CERStIImcy8eFsOw8oJ1BkY3SOYUGirhTj5HCF4gCrjD5V T1fXhBw=w2400 no tmp
Bán nhà ngõ 349 MINH KHAI, 36m - PHÂN LÔ - Ô TÔ ĐỖ CỬA - KINH DOANH - SỔ HOA HẬU - AN SINH TUYỆT VỜI - hơn 5 tỷ 25
bPVEkh4yq39WvHCaEwZ2zaI F2RgX3Q2jfcq74pNe9o2oJiaMDuW 1ZB2KTx129kv7RUxWJ3N2J 2dyu86xTL f4NFtwixhexcYAFLqJNMAIH22NhJr5QnF2aWffAkNiPr3eYXgD65L1GAFmTzCO9MpgxGerBpxlJy o40H7b2CIdyjvaB5U7wzMzYUP05HT9zdk7uTcehSWTPZG1HC1J1GIzDyuVhuCKWqlCaDOQngZ3roj5kz8i g7Fm nAOsmeR2v4GJjpbLPrlPtZYGBBn3aFy2ifsNJWTHlaH4AiEOOUdJnggy6ML6hMpVFOqPHfSci9 e7fM5A9Z1rfsjuYDpBokicWe7X720ZjGjb h0zCzHLexWSMMVLBbo8odWuIqI7UdWs0XIx5jWqQT1VxGEtCfSeNFQ29 45Bmz0eJZVk 1P32iEyctzKUS8PK7Df75CcM pK62xgxl HGBeCQo53cnBMygK1UNH37YHL4ClyJcsOs0jky4umRsUS699Lp1 xyfr58i5GPRK43aXx42Uxmg1MV Azo 8RDKkArgL8ghI10ZNYb87flVaNfC4pQwwuJph8WQw ex0fX6y9Tba Kv2WvGmlCnGDfbRGW9DJf0j01yyYaJJ I8wV N0Nobncf8X86O452RsQOLo3v0VrBUDUVOu7ZCVQGUtH4ATng1isZ2PtPYLiXgat5vpvD 5MT8z8ASagWyf E06V67jJSEEvJUrhCfxmOXxhXDGZNEsNJalw4A5KFss5g7wOSSKmvIK0YjsChBdWYpn0xgDZR747 QiA0jqPKIAR4537AVobQDTU3Tif4QjqW8kQlnITEDmbYofh0nly dRbtXEulStn2AY9Hlz1yleBWOy1ORoBFHcKaHdgPfPTXh2Rp9PlBchNAdfw=w2400 no tmp
Bán nhà ngõ 349 MINH KHAI, 36m - PHÂN LÔ - Ô TÔ ĐỖ CỬA - KINH DOANH - SỔ HOA HẬU - AN SINH TUYỆT VỜI - hơn 5 tỷ 26

Điểm đặc biết nhất của nhà Ngõ 349 Minh Khai so với các căn khác trong khu vực ?

+ Ngõ 349 Minh Khai đường ô tô tránh, kinh doanh ngày đêm, đường thông các ngả ra Minh Khai, Lạc Trung, Mạc Thị Bưởi, Kim Ngưu …. nhà mình cách mặt ngõ 349 khoảng 20 bước chân, nhà mới đẹp sở hữu thông số vàng, ô tô đỗ cửa, kinh doanh tấp lập, thửa đất vuông vắn, khu dân trí cao, giao thông thuận lợi, tiện ích không thiếu thứ gì.
+ Sổ đỏ 31m2, chủ mua thêm 5m2 của hàng xóm thành 36m2. Nhà 5 tầng mới tinh xây từ tầng 1 là 36m2 chắc chắn, hiện đại, nội thất xịn, thiết kế:

Thông số chi tiết và giá bán nhà 349 Minh Khai đang bán ?

nhà 36m, 5 tầng, mặt tiền 4,2m, giá 6 tỷ
– Tầng 1: phòng khách + bếp + WC
– Tầng 2,3,4: mỗi tầng 1 phòng ngủ + WC. Tổng 3 phòng ngủ 4 WC khép kín.
– Tầng 5: phòng thờ, sân phơi.
+ Sổ đỏ phân lô vuông vắn đẹp như hoa hậu.

– gọi ngay 08586.12698 cập nhật giá mới nhất hiện nay và xem nhà, gặp trực tiếp chủ nhà thương lượng về giá.
– Kết bạn Zalo với lanhducminh
https://zalo.me/lanhducminh xem các căn xung quanh khu vực ngõ 349

Ngoài nhà ngõ 349 Minh Khai thì lanhducminh còn các nhà ở gần đó như nhà ngõ HÒA BÌNH, nhà ngõ 622 minh khai, nhà ngõ 651 minh khai, nhà ngõ 254 minh khai, nhà ngõ 191 minh khai, nhà ngõ 296 minh khai, nhà ngõ 624 minh khai

13.7.3491 36 5 4.2 6

4.8/5 - (51 bình chọn)

Bình luận ngay

.